KG Hammar i Filosofiska rummet, P1 den 5 oktober 2003.

Fråga: Är Guds existens en tolkning, en symbol?

KG Hammar svarar: Ja, man måste ju reflektera över vad man menar med Gud, för om man menar att Gud är lika mycket föremål som flaskan på bordet eller månen och solen, då är det klart att en sådan gudsbild måste man ifrågasätta, men om Gud är subjektet i tillvaron, livet i mitt eget liv, då måste vi leta språk. Det är inte lika enkelt som att definiera allting annat som finns. Så det här med att Gud finns är ingen självklar sats, utan det beror ju på vad man menar med att finnas. Det kanske är vi som inte riktigt finns. Det är inte bara Gud som finns.

Fråga: För när man kommer till själva Gud då finns det väl inget annat än poetiska tolkningar?

KG Hammar svarar: Nej, det tror jag inte.

Gud är alltså bara en poetisk tolkning för KG Hammar, ett obegripbart subjekt. Trots att KG Hammar i varje högmässa läser i trosbekännelsen: Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare…, så är den som skapat månen och solen inte lika verklig som månen och solen. KG Hammar tror alltså inte på det han läser i trosbekännelsen. Inte hellre på det som står i Bibeln. KG Hammar blev några dagar efter detta friad av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar från att ha övergett Svenska kyrkans lära på vitala punkter, trots att nämnden konstaterar att han avvikit från kyrkans bekännelse. Ansvarsnämnden godtar KG Hammars förklaring om att förståelsen av skrift och bekännelse kan nytolkas och menar att det KG Hammar sagt är inspirerat av en allvarlig strävan hos honom att utöva sitt läroansvar.

Tillbaks till: föregående sidan