Man häpnar över en sådan här predikan...

Den arabiska TV-stationen al Jazira bevakade Khaled Meshal, den islamiska Hamas-rörelsens politiske ledarens tal i moskén 2006-02-12 och han sade bland annat följande:

"Vi säger till västvärlden: ni vill tydligen inte ta lärdom av något, men ni kommer att besegras, med Allahs hjälp. Ni kommer att besegras i Palestina. Nederlaget där kan redan märkas. Sant, det är Israel som besegras, men också alla dem som stöder Israel. Amerika kommer att besegras i Irak. Oavsett var Islams nation angrips, kommer dess fiender att besegras. Historiens hjul vrider sig mot Islams fiender."

"En dag kommer västvärlden att gripas av ånger, men då är det för sent. Man inser inte i västvärlden att Allahs lagar inte kan ändras eller ersättas...Vår nation har vaknat och reser sig. Den kommer att vinna slutgiltig seger och gå segrande fram över hela världen. Islam kommer att återta herraväldet i världen. Med Allahs vilja är den dagen inte längre avlägsen."

"Västvärlden förstår inte vare sig den arabiska eller den muslimska mentaliteten, som avvisar det främmande. Våra arabiska förfäder avvisade också främlingarna och jag säger till länderna i Europa: Skynda er att be oss om ursäkt, för om ni vägrar, kommer ni att ångra er, och vi kommer inte att förlåta er. Imorgon är det vår islamiska nation som kommer att sitta på världens tron. Detta är inte inbillning utan fakta. Ni bör respektera en segrande nation. Idag bekämpar ni Allahs armé. Ni bekämpar människor som är redo att ge sina liv för Allah och för den egna hedern. Den är nämligen mera värd än livet självt. Ni bekämpar en nation som inte tröttnar, inte ens efter tusen år av kamp. Den tiden är förbi när den islamiska nationen lider nederlag. Ni kan inte besegra oss."

Här avbryts Meshals tal av de troende. De skanderar rytmiskt: "Död åt Israel! Död åt Israel! Död åt Amerika!

Och Meshal fortsätter: "Innan Israel dör, måste Israel förödmjukas. Med Allahs vilja, kommer israelerna att degraderas och vanäras varje dag innan de dör."

"Deras general, Sharon, är redan borta och förbi, israelerna kan inte gömma sig bakom honom mer och finna skydd där. Idag har israelerna svaga ledare som vet varken ut eller in. Med Guds hjälp skall vi göra dem blinda och utan hjärna. Israel kommer att besegras. Palestina kommer att segra!"

(Dick Haas i Jerusalem, 2006-02-13)

www.tidenstecken.se