Regelbundet gudstjänstdeltagande är hälsosamt

Kyrkobesökare har sju år längre medellivslängd än de som avhåller sig från gudstjänster, enligt den amerikanske professorn i medicin Dale A. Matthews, Washington D.C.

Han var en av talarna på ett kristet hälsokonvent med 1100 deltagare i Kassel, Tyskland, 27-29 mars 2008. Matthews citerade från en utredning, som visade att regelbundna kyrkobesökare hade en medellivslängd på 82 år i jämförelse med 75 år för icke kyrkobesökare.

En regelbunden religiös aktivitet inte endast höjer de kristnas hälsa. Studier i Israel fann att människor som levde i en religiös kibbutz levde längre än de i ett sekulärt samhälle.

Matthews rekommenderade läkare att inkludera patienternas religiositet i sin terapi. Många vetenskapliga studier har visat att tro har en positiv effekt på fysisk och mental hälsa.

Det finns många orsaker för detta fenomen. Troende har en känsla för ett mål i sina liv. De har även mer sociala kontakter och är mindre benägna att använda tobak, alkohol och droger. Doktorer borde uppmuntra patienterna att praktisera religion, säger Matthews.

Hans-Juergen Ahrens, styrelseordförande i den tyska sjukförsäkringen AOK, lovade att han skulle titta på de vetenskapliga studierna om det positiva sambandet mellan tro och hälsa. Han hade erfarit att det finns mer än 140 studier som omfattar mer än 100.000 patienter.

Källa: Wolfgang Polzer: Assist News Service 2008-03-28. 

www.tidenstecken.se