Jesus säger i Lukas 18:7-8 "Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"


I Kina har det hänt att medan kristna är samla- de till gudstjänst och sitter tätt packade i ett hus, då kommer helt överraskande tunga vägma- skiner och vräker ner hela huset och låter alla inne byggnaden bru- talt dödas.

I Jemen blev 980727 tre ka- tolska nunnor nedskjutna och dödade. Dråpet skedde tidigt på morgonen medan de var på väg från sin bostad till kliniken där de arbetade. Åskå- dare tog upp jakten på mörda- ren och fångade honom. Den 22- årige förbrytaren förklarade för polisen att han dräpte nunnorna "därför att de förkunnade kristendom", och att han på grund av denna hand- lingen ville kom- ma till himlen....(!)


Visste du att...

200 miljoner kristna lider under förföljelser

Under 1998 kommer kommer 160 000 kristna att bli dödade därför att de bekänt sig tro på Jesus. Det innebär drygt 400 personer varje dag. Detta enligt Global Evangelization Movement som skrivit denna rapport vilken också har bekräftats av FN och anses vara trovärdig.
(Hemmets Vän 981022)

...I Nordkorea sjunger man sina sånger tyst, man rör på munnen men ger inte ifrån sig några ljud. I Sudan ber man under träden och håller samtidigt utkik på soldater som kan dyka upp. I Saudiarabien gömmer man undan kors och biblar så att ingen ska se dem, i rädsla för fängelse och straff.
...Kristna i Asien, Mellanöstern och Nordafrika lider för sin tro. All kristendom är förbjuden eller starkt begränsad i muslimvärlden och i de kommunistiska nationerna. Där hotas kristna tillbedjare av fängelse, kroppsliga straff och att bli dödade. Islam kan inte acceptera att muslimer omvänder sig och blir kristna och det är framförallt den aggresiva delen av Islam som avrättar och dödar kristna, men även hårdföra kommunister i Kina och Vietnam. I västvärlden finns friheten att tro vad man vill, men vi kanske istället blygs för vår tro i ett samhälle där tidsandan gör att det inte är så värst populärt att bekänna en kristen tro och övertygelse. En del andra nationer tillåter de kristna men den religiösa majoriteten attackerar de kristna och gör det surt för dem att kunna leva ett liv i verklig frihet. Trots att dessa kristna inte har skadat någon, inte har begått kriminella brott, men istället blir de slagna, våldtagna, fängslade och dödade.
...I Kina, Burma, Sudan är förföljelsen stark. Men de flesta kristna i västvärlden känner inte till att förföljelse existerar och reagerar oftast med förvåning. Bön är den bästa hjälpen för att bistå dem. De förföljda kristna människorna ber om förbön för sin situation och värdesätter mycket att de blir ihågkommna av andra kristna i den fria världen.
...Att göra det hela känt hjälper också. Tystnaden dödar, den hjälper ingen. Till exempel Saudiarabien frigav 20 fänglade kristna 1998 på grund av internationell press.
...Varför ökar förföljelsen? Jo, därför att den kristna kyrkan växer. Kyrkan gör intrång i länder där den har varit undanträngd i århundraden. Radio, TV och även Internet når in i förut stängda områden. Regeringar blir nervösa inför den snabba tillväxten av de kristna och tal till extrema metoder för att kringskära de kristnas aktiviteter.
...USA:s kongress har nyligen lagt fram ett lagförslag för att hjälpa förföljda troende av olika riktningar. .


I Egypten mördades två kristna i Kosheh, en by inte långt från Luxor i norra Egypten. Motivet var troligtvis en familjefejd och mördarna mus- limer. Men myn- digheterna beslutade att det måste ha varit kristna som var mördarna. Så polisen fick order att hitta en kristen mördare. Många hängdes upp på kors, misshand- lades och torte- rades med el- chocker mot köndelarna, eller våldtogs. En elvaårig pojke, Romani Boctor, band man fast upp och ner i en elektrisk takfläkt och misshandlade medan fläkten snurrade. Hela familjen blev brutalt slagna och några barn kommer att få men för resten av livet. Övervåld och misshandel är rutin på egyptiska polisstationer.

 

Hebr. 13:3 "Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras med- fångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp."

Global Evangelization Movement med global statistik.

Christian Solidarity Worldwide

The Voice of the Martyrs

Open Doors

The Persecuted Church

Prayer News Today

IDOP SiteMap

Freedom House

Release International

World Christian Database


 
1999 års internationella bönedag för den förföljda kyrkan hålls den 14 november. Även 1999 dör kanske 150 000 kristna martyrdöden. Det finns oerhörda behov och nöd i vår värld. De kristna i värstvärlden är knappast vakna för det som händer. Det är ekonomi som styr vårt handlande och inte vårt ansvar för att de de mänskliga fri- och rättigheterna ska gälla överallt i vår värld. De kristna i många länder tar oerhörda risker, t ex dessa kristna arbetare som bär biblar till avlägsna delar i Kina. De blir slagna eller dödade om de upptäcks. Reader's Digest Magazine har i en artikel sammanfattat förföljelsen mot de kristna, den heter "The Global War on Christians".

Under år 2000 kommer troligtvis 165,000 att bli martyrer för sin kristna tro. Enligt Global Evangelization Movement. Kommissionen för internationell religiös frihet i USA uppmärksammade den 1 maj år 2000 speciellt Kina, Sudan och Ryssland.

Christian Persecution Watch har länkar som ger information om den pågående och systematiska förföljelsen av kristna och kristna kyrkor i många delar av världen.

Den internationella bönedagen år 2000 för de förföljda blir söndagen den 12 november. Konkreta böneämnen och information finns att få genom International Day of Prayer for the Persecuted Church.

Situationen i Laos (engelsk sida).

165.000 kristna beräknas bli martyrer under år 2000 (engelsk sida).

200 miljoner kristna lider för sin tros skull. Nya Dagen 2002-11-15.

Video: Kinesiska myndigheter raserar med en bulldozer en oregistrerad kyrka i Juni 2003. Release International.

200 miljoner kristna nekas att utöva sin tro. Kombinationen nationalism och religion ökar förföljelsen av kristna. Dagen 2005-11-15.

More than 200 million men, women and children in more than 60 countries face discrimination, persecution and even death for their Christian faith. Religion Today 2005-11-11.

Same 8 countries named as worst violators of religious liberty. BP News 2005-11-11.

Karen-folket attackeras igen. Den burmesiska militärdiktaturen har satt igång en ny våg av attacker mot de huvudsakligen kristna byarna bland karen-folket. Martyrkyrkans vänner 2006-04-24.

Global Day of Prayer 060604 Called Largest Prayer Event in History. CBN 2006-06-05.

Persecution of Christians on the Rise. At Least 55,000 Christians Are Killed for their Faith Every Year. Crosswalk.com 2006-06-30.

Christians are urged to pray for over 200 million suffering believers. Crosswalk.com 2007-06-06.

More than 200 million Christians do not have full religious freedom today. The least we can do is the most we can do is PRAY! Crosswalk.com 2008-10-07.

Farc-gerillan: Evangelikala kristna är värsta fienden för de lär folk att inte ta till vapen. Religion Today 2009-03-19.

Praying for the World's Beaten, Tortured Believers. Open Doors estimates that 100 million Christians are being unjustly interrogated, arrested and discriminated against for their belief in Christ. Some are even killed. In China, 90 percent of Christians worship underground due to strict government laws. In North Korea there are believed to be 40,000 to 60,000 Christians in prison on religious and political charges.Charisma 2009-11-05.

«165.000 followers of Jesus have been killed in 2009». 80 per cent of followers of Jesus who are persecuted and killed live in Muslim nations. Ivar Fjeld 120305.

Nya uppgifter ifrågasätter antalet kristna martyrer. 100 000 kristna dör varje år på grund av sin tro. Den uppgiften från ett amerikanskt forskningsinstitut har fått stor spridning. Men nu visar det sig att antalet kristna martyrer kan vara betydligt lägre. Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen, något som flera undersökningar visar. Men frågan är hur många kristna som egentligen får offra sina liv. Om Kongo-Kinshasa inte tas med i beräkningen blir det ungefär 10 000 kristna som dödas på grund av sin tro varje år. "Sanningen är den att två tredjedelar av världens 2,3 miljarder kristna lever i utsatta miljöer. De är ofta fattiga. De tillhör ofta etniska, språkliga och kulturella minoriteter. Och de är ofta utsatta för fara." Dagen 131113.

Förföljelsens tre steg
Den religiösa förföljelsen verkar utvecklas i tre steg, enligt kristna expertorganisationer:
  • Desinformation, som inleds i media. I tidningsartiklar, radio- och tv-inslag fråntas de kristna sitt goda rykte. Utan möjlighet att svara på anklagelserna.
  • Påverkade av det första steget är allmänheten inget stöd när förföljelsen gått in i fas 2: Diskriminering. De kristna betraktas nu som en andra klassens invånare – Ett medborgarskap med en sämre legal, social, politisk och ekonomisk ställning än resten av landets befolkning.
  • Det tredje stadiet är den rena förföljelsen. Den kan utövas av en stat, polisen eller militären – men även genom extrema organisationer, paramilitära grupper eller representanter för andra religioner.
    Källa: World Evangelical Alliance och Nya Dagen 2001-11-02.