Var är mitt folk?

Budskap erhållet av Åke Forslin 2007-05-20

Herren visar mig ett jättestort skördefält, där säden har lagt sig på marken. Mitt i detta fält är ett kors rest. På korsets armar sitter vita duvor. Så ser jag en vitklädd gestalt komma gående långt bort på detta enormt stora skördefält.

Han sträcker upp sina händer och kommer närmare och närmare. Jag ser att det är Jesus, den uppståndne! Själv förs jag ner till korset. Jesus går emot korset med uppsträckta händer och med tårefyllda ögon. Han gråter och han gråter, ja han gråter hejdlöst.

”Var är mitt folk,” säger han. ”Var är mitt folk, varför, varför kommer ni inte ut? Denna skörd har jag gett er under årtionden. Var är ni som ska bärga in den i detta land? Jag har flera gånger sänt er en skörd, och nu är det den sista skörden, mitt folk, som kommer över detta land. Män och kvinnor har stått samman för att mitt rike ska utbredas över detta land.

Det kommer en svår tid, ni ser fältet som är helt obrukbart. Denna skörd ska ej ge någonting utan den ska dö för evigt. Men en del av detta lands områden har ni gått ut för att bruka.

Det är tid att söka mitt ansikte. Det är tid att ropa i detta land. Det är tid att söka mig i bön, säger Herren, i bön och åkallan. Det har varit så mycket som har uttalats över detta land, säger Herren, men nu så har flera tjänare tystnat.

Men jag ska resa upp nya starka tjänare, som ska bära mitt budskap med frimodighet och jag ska ge dem mitt Ord, som ska skaka om i denna tid. Ni lever i välfärd, men säger Herren välfärden går mot sitt slut. Den går mot sin ändetid och jag ska låta mitt kors bli till välsignelse i era liv.

Jag ser en ungdomsskara i min ande som går in över detta fält och försöker plocka ett korn från den skörd som blåst ner. När de tar det i sin hand så är det så uttorkat, så jag ser att det bara är skalet kvar. Av skal kan ingenting växa.

Men säger Herren, så ut mitt Ord på nytt och jag ska låta mitt Ord bli utsått över ert land, icke genom dem som är kallade i mänsklig kraft, utan av dem som är utvalda under den helige Andes ledning. För det kommer en tid, då jag ska låta min Ande bli så mäktig ibland dem, som är villiga att så ut Ordet på de bördiga åkrarna.

Det är så många som längtar efter mitt Ord. Jag ska resa upp helandetjänster för det är så många som är sargade, ensamma ibland mitt folk. För se, säger Herren, knacka så ska dörren öppnas till den ensamme, till den som sitter i mörker och som ska få möta ett ljus.

Ni ska bära ett ljus i er hand och ni ska få se som det står i Ordet, att mitt ljus ska bli era fötter lykta i den kommande tiden. Om det så blåser från norr, söder, öster eller väster så ska icke ljuset slockna, det ska för evigt bli en lykta på den väg som ni ska vandra, om ni vandrar i min kärlek, mina barn.

Ge denna kärlek till era medsystrar och bröder, till den hungrige, den nakne och den förtappade. Det är så många förlorade söner och döttrar som har kommit ut på den breda vägen, men säger Herren jag ska leda mitt folk som är villigt att gå ut i den kommande tiden.

Ni lever i en tid där ni bara ser varann på baksidan, men det kommer en dag då ni ska stå öga mot öga och ni ska vara fyllda av min kärlek, säger Herrens Ande. Amen

Åke Forslin

Tillbaks till: www.tidenstecken.se