Herren kallar på sitt folk

Ja, mitt folk, säger Herren, ännu en tid ska ni få vänta innan ni får se min härlighet. Det är tid att närma sig varandra. Det är så mycket som oroas bland mitt folk, säger Herren. Sök inte det som världen är uppbyggt av, utan sök mitt rike. Detta rike ska byggas upp i kraft av den helige Ande. Så för att komma dit måste ni mitt folk, stå enade i bön, ansikte mot ansikte och alla ska se upp till mig. För denna tid är en splittringens tid, säger Herren, många är så långt ifrån varandra. Jag ska resa upp nya ledare över ert land, från norr till söder. Jag har redan sökt några som har gått ut i frihet i tjänst för mig, icke bara över detta land, utan de söker sig över stora vatten. De har sett nöden, de har sett dem som lever i besvärligheter och de har varit ledda av min ande, säger Herren. Men de kommer snart tillbaka för att stå i tjänst för mig. De kommer att få vara med och klä bruden i vita kläder, i renhet, i kärlek. Jag kallar ett folk som är fyllt av kärlek, ett folk som kan älska.

Jag kallar ut evangelister över hela detta land. Det är många som har dragit sig tillbaka, de är skadeskjutna. Men, säger Herren, jag ska läka deras sår och jag ska låta den helige Ande bo i deras liv med kraft och styrka. Jag vet att de är kallade att tjäna både dag och natt och jag ska beskydda dem under nattens timmar. Jag vet att striden kan vara hård bland världens barn. Men världen är hård bland ungdomarna, det är för att många saknar ett hem. För ni mitt folk, som bär kallelsen att vårda dessa förlorade, ni ska bli speciellt välsignade. Jag ska låta välsignelsen vila över den som sträcker ut sin hand mot en yngre generation. Det är generationsskifte i många församlingar i detta land. Låt dem träda fram i den tjänst de är kallade till. Det är många av mina trostjänare som bara går på egen vilja, men säger Herren, de ska få gå i en vila och de ska bli utrustade med bönens ande. Det har många kämpat på den rätta vägen, men det finns också de som gått lite andra vägar under sin tjänst för mig. Men säger Herren, jag ska förlåta dem.

Jag ska också en dag låta detta land bli fyllt med levande vatten. Detta vatten ska mitt folk få dricka. Det finns några platser där källor porlar upp. Dessa källor ska ni söka er till och se hur vattnet lever. Denna källa är en symbol på läkedom, för alla är ni törstiga, men kom till källan och drick av det vatten jag ger, så ska ni aldrig törsta. Det är inte bara en som törstar efter livets vatten i dessa dagar, i detta land, det är flera tusen.

Jag ser i min ande en enorm skara, som kommer vandrande för att få dricka av det levande vattnet, unga och gamla. Jag ser hur de blir mottagna av en skara som är fylld av min Ande. Jag ser hur det blir en sådan bönens ande över denna skara. Mitt folk, sträck ut era händer och gå ut, gå ut och använd era händer till läkedom. Frukta inte, träd fram mitt folk. Träd fram, bär också livets bröd i er hand, det är många som är hungriga. Det är en stor hunger över detta land, hunger efter mat. Jag ser hur det brinner en eld över hela södra Sverige Denna eld avger små gnistor upp mot himlen och jag ser hur de far norröver, men de sänker sig väldigt sakta. Men när de faller till marken börjar det bli små eldar.

Mitt folk, väckelse-elden kommer. Är ni beredda, mitt folk, är ni beredda för kommande tider? Det kommer en tid när Andens eld faller över olika platser. Och du som har öron kommer att höra hur elden brinner. Och du min tjänare, som vill tända en fackla och bära i din hand, som ett bevis på att du är fylld av den helige Ande, du ska bli till välsignelse på den plats du bor, för du finns redan, men du ha dragit dig tillbaka. Men träd upp mina tjänare och låt facklan brinna.

Jag förs ut i en mörk natt och ser upp mot himlen hur stjärnorna blinkar. Mitt folk det är liv där uppe och en dag ska ni få möta mig och ni ska bli som en stjärna som blinkar. Amen

Åke Forslin 2006-11-18

www.tidenstecken.se