Skördefältet

Mina älskade barn! Många är kallade men få är utvalda i ert land, men jag kallar er alla som bekänt sig leva med mej. Jag är er Herde, säger Herren. Ert land ser så mörkt ut i mina ögon. Många lider, många är sargade på grund av att mitt Ord inte förkunnats. Det är folk som har det svårt idag i ert land. Jag ser stora skaror som vandrar och ropar om hjälp. Det är många sårade hjärtan bland dem med livet i mej. De gråter och ber i sin ensamhet om helande för nära och kära. För ert kära fosterland önskar jag att mitt folk faller ner på knä och ropar till mej!

Jag ska höra er, säger Herren. Min Ande ska leda er i alla era böner, säger Herren. Det kommer en tid då ert lands gränser är beskyddade av mitt folk, inte bara en gång. I forna dagar, i nödens år var hungern svår i ert land, säger Herren. Men det fanns en skara som gick ner på sina knän i gråt och sorg och mörker. Det fanns inget ljus i hemmen då som idag, säger Herren. Den tid ni lever i, kommer att bli ännu svårare för ert land, om inte mitt folk ropar om beskydd.

Jag ser skaror som vill komma in i ert land, men landets gränser öppnas inte. Men, säger Herren, vad ni ger den fattige är rikedom i mina ögon oavsett var de är födda eller var de har växt upp. Ert land har gjort mycket för folk som har kommit som flyktingar, men säger Herren ,det finns mycket saker som kan ändras. Ert land blir ett land som flyter av mjölk och honung för den som inte har husrum och mat. Jag ser många i ert land som inte har en boning. Jag ser hur de söker sig till öde byggnader för att få vila och plats, men de saknar mat, de saknar vatten. Jag ser hur de törstar, de är av mitt folk.

Gräv brunnar, gräv brunnar, så att de kan få vatten. Ge dem också mitt Ord i tid och otid, de längtar efter det levande vattnet som jag ger oavsett rik eller fattig. Jag längtar efter att mina barn ser på skörden som är så mogen från längst upp i norr till ner i söder och från öster till väster. Se skördefältet är så stort idag, jag ser stora skaror som rör sig och som en dag ska bekänna mej som Herre i sina liv.

Jag ska utrusta ledare, de som är kallade ska jag smörja med den helige Ande och ge dem kraft och styrka. Det kommer en ny generation som ska ta över efter de som har varit folkvalda, säger Herren. Jag ropar efter dessa ledare och jag ska smörja dem med helig Ande och eld, de ska få ge till de herdar som ska växa upp ibland mitt folk i hela ert land, säger Herren. Ni ska se på det urgamla kors där jag led för era synder och era sjukdomar. Låt oss älska varandra i våra liv oavsett vad du ser den eller den har gjort. Älska honom! Med evig kärlek har jag älskat er och jag låter min nåd förbliva över er. Amen.

Åke Forslin 2020-11-15

www.tidenstecken.se