Dröm om Dalai Lama

En dröm natten till den 7 april 2006.

Drömde att Dalai Lama var på besök i vårt land för att välsigna landet och det folk som mottager och stöder det som skall byggas upp över hela landet.

Det började med att det var samling i en stor sporthall. Där var folk från Sveriges landsting och kommuner samlade för att få information om vad som finns i planeringen för buddisttempelbyggen i landet. Deltagarna fick en karta över Sverige där det var utmärkt var de utsatta vaserna finns.

Vid utdelningen sades det att kartorna skulle återlämnas.

Sedan utfördes en noggrann redogörelse om de olika platserna och Dalai Lama förklarade, att inom ett område av en mils omkrets kommer det att byggas fler tempel.

Vidare att på varje plats finns det fem personer, som samlas för meditation och bön alla dagar.

Vid detta besök så kommer det att utföras en speciell samling vid vaserna, tillsammans med de fem som redan har ansvaret för dem. En bägare visades som innehöll en oljeblandning som skulle hällas ut vid vaserna.

Vid avslutningstalet framförde Dalai Lama en stor tacksamhet till Sveriges folk, och de landsting och kommuner som öppnat möjligheter till byggandet av templen.

Han sade att planerna kommer att fullföljas inom en snar framtid, och att Sverige kommer att bli ett nytt hemland för buddisterna i världen.

I slutet av detta besök stod det tillsammans med Dalai Lama ett hundratal av hans bröder och bad för deltagarna, att de skulle komma till templen och finna deras tro.

Åke Forslin

www.tidenstecken.se