Herren har icke anseende till personen

Din tjänare hör! Se, säger Herren, det kommer ett enormt vattenflöde i denna bygd med mycket vatten, men mitt folk må rädda allt vad de har i materiella rikedomar, säger Herren. De må gå ner på sina knän och ropa för många människor är i fara i denna del av ert land, säger Herren. Det kommer sådana enorma mängder att flöda ut över den nordliga delen av ert land, säger Herren. Denna bygd kommer att skakas av svårigheter. Jag ser i min ande hur många kämpar i svåra vattenströmmar. Det är speciellt två platser i detta nordliga land som kommer att bli neddränkta.

Jag kallar mitt folk att upprätta en armé som ropar till mej i Andens kraft. De måste komma in i det som är viktigt i livet, att älska sin nästa som sig själv. Jag ska låta församlingar bli enade inför mej, säger Herren. Det har varit en tid i mänsklig kraft, men säger Herren, det är slut på den, för den kommande tiden blir icke som denna varit. Det kommer att bli sådan fattigdom bland många människor, som sökt sig ut i världens lockelser. Herren säger; Jag ska resa upp en brinnande eld på den ena platsen efter den andra.

Jag ser hur många lämnat sina liv på jorden, säger Herren och ert land är ej undantaget och inte detta område runt omkring er. Mörkret är förbi denna tid, jag låter ljuset komma för det är många som inte kan inta mitt Ord i denna tid. Ni ska se att det enda som bär är mitt Ord som är era fötters lykta. De andliga ledarna har fört sina barn vilse, de har fört dem in i vad världen ger, men om ni söker mej, säger Herren, så ska jag rädda er och ge er livet igen i den helige Ande. Det är många som ingenting är, säger Herren men de ska jag resa upp, de är ledare för många får, säger Herren.

Jag ser en stor fårahjord som springer omkring på betesmarker där de inte får någon mat, säger Herren. Jag ser många ungdomar som söker mej i nordliga delen av ert land, säger Herren, det arv ni byggt upp är ingenting värt i mina ögon, säger Herren. Den unga generationen längtar och törstar efter Ordet, säger Herren. Det finns många som är utstötta i era församlingar på grund av olika inriktningar av vad Ordet säger, men se säger Herren, det finns de ibland er som är tillintetgjorda som jag ska resa upp, men inte i församlingar, säger Herren, utan nu kommer det en ny väckelsevåg över detta land.

Det finns i detta land församlingar som ger allt för sin nästa som inte ser på vad världen har utan de lever i det jag gett dem. De har stått på sina knän och jag har bönhört dem, jag har gett dem allt som de behöver. De ser inte på hur rika de är, de ser på vad de kan ge den fattige som inget husrum har. Jag har hört hur de har förkastat deras förkunnelse och deras liv, men säger Herren, det enda som bär är om de lever efter vad jag vill göra. Vad som sker i mitten av ert avlånga land säger Herren, det ska begynna i den nordliga delen. Se på den som kämpar och arbetar med sina händer för det är de som vet vad svårigheterna är. De har växt upp i fattigdom.

Jag tackar dej Fader för vad naturen har gett detta land. Det kommer åter till det folk som vill leva efter mitt Ord. Jag ska mäktigt utgjuta min Ande över den nordliga delen av ert land, säger Herren, så frukta inte ni som känner er ensamma och åsidosatta för jag har hört era böner. Ni har ropat både dag och natt, jag har sett era tårar, säger Herren och jag har torkat dem. Men jag leder era nära och kära nära mej, säger Herren och en dag ska de erkänna mej som sin Herre i sina liv.

Det folk som ni älskar mer än något annat, förutom era barns familjer, det folket ska resas upp och komma med mäktiga tecken och under, säger Herren. De har gått utan skor, de har slitit, deras fäder och mödrar kämpade under lång tid, den generationen gjorde allt vad de kunde för att rädda sina nära och kära, men säger Herren, ni ska få resa upp detta folk som älskar er, som ger er all hjälp. Jag besöker dem både i mörker och glädje, ni har stått som deras fäder och mödrar när de kom till mej. Ni gav ert liv en tid för dem i svåra stunder och i glädje, säger Herren. Jag vet att i människors ögon, i ledares och herdars var de inte mottagna, säger Herren, men ni ska ännu en gång få resa upp detta folk i denna bygd. Jag ska ge er ett uppdrag inom en tid, säger Herren. Jag ska tala över min tjänare om vad jag vill.

Tack min älskade Jesus, mina trossyskon, säger Herrens Ande. Amen

Åke Forslin 2020-04-07

www.tidenstecken.se