En ny tid kommer över Nordens länder

   Mina får är skingrade, säger Herren, herdarna har vikit av från mitt Ord som är mat för mina får. Jag gråter över ert land, säger Herren. Herdar, ni har gått ut i världens beteende för att locka fåren till ert eget jag. Ska ert land komma nära mej måste mina herdar vända om till Ordet och låta mej ha den centrala platsen i era möten. I det land jag en gång har älskat ser jag på landet med tårar i mina ögon. Det är frågan om mitt Ord som ska vara det centrala i min kropp över hela Norden, säger Herren. Det finns små platser där det ges ut, men det är inte helt grundat i vad som står i Ordet. Det är inte för tiden som ni ska samlas, utan om den heliga Andes närvaro, säger Herren.
    Mina herdar behöver falla ner på knä för att söka min vilja, vända om från toppstyrda ledarskap. Men jag ska resa upp, säger Herren. Jag skall låta människor som har trampat i gamla hjulspår träda fram för att förkunna mitt Ord. Och dessa bröder och systrar ska få ge mat åt de skingrade får, som jag ser lever mer i världen än i mitt Ord, säger Herren. Jag ska även resa upp äkta par, säger Herren i mitt älskade land, de har varit undanträngda och ingenting varit i herdarnas ögon. De ska få en speciell smörjelse för att förkunna mitt Ord med tecken och under över hela ert land, säger Herren. Jag kallar dem som är lite till åren komna, säger Herren de som har stått på sina knän i ensamhet och ropat till mej, dem ska jag ge en ny kraft, säger Herren. De ska bära mitt Ord med makt och härlighet för att bryta ner det som sker idag i era nordliga länder, säger Herren.
    Jag ska förändra planeringsarbetet i många samfund och församlingar, säger Herren. De ska söka mej och få svar för att en dag och kunna säga: Vi och den helige Ande har beslutat vad som ska ske i församlingar i hela Norden, säger Herren. Se inte på ert eget utan se på mej, säger Herren för jag älskar er. När ni kommer och går mina vägar ska jag fylla er med den Helige Ande, säger Herren. Och jag ska bryta ner allt högmod, jag ska stilla mitt folk i ert land och era grannländer, säger Herren. Det är slut på dessa tider som är nu. Det ska komma en ny tid av den helige Andes kraft bland mitt folk i de nordliga länderna, säger Herren. Jag ska sända den himmelska lovsången, den helige Ande ska få råda. Jag ska även låta mitt folk få komma åter till den första kärleken, som inte finns bland mitt folk idag. Det finns säkert förkunnare som står på sin sista tid av tjänst på olika platser, de har gått sina egna vägar men inte sökt mej, säger Herren utan de har vikit av från Ordet. Amen

Åke Forslin 2013-09-13

www.tidenstecken.se