Herren manar till förbön för Sveriges land

   Se, säger Herrens Ande, mitt folk har valt fel väg i detta land. Jag har tårar i mina ögon när jag ser hur ert land missbrukas av rikedomar, som jag har gett er, säger Herren. Den väg ni vandrar går inte mot det mål som jag har bestämt för era liv. Med evig kärlek har jag älskat er från år till år från forna tider säger Herren, men vägen har blivit så bred av allt som folk lever av ute i världen. Det är tid att vända om från denna väg mitt folk, ni ska vara rädda om det jag har gett er i ert nordliga land, säger Herren. Jag har välsignat landet på så många sätt men ni bara förstör, ni bara ser vad som är där nere, säger Herren.
   Det kommer en tid av stora svårigheter bland det folk jag har kallat till frälsning, säger Herren. I forna dagar bars ett ansvar av många som böjde sina knän och ropade och jag bönhörde dem, säger Herren. Fienden fanns runt omkring ert land och han finns där idag också. Det är så mycket som rör sig i misstänksamhet, men mitt folk har somnat och gått in i en djup sömn. Det är allvar mitt folk! Om ni inte vänder om från er bekvämlighet, säger Herren så kommer mörkret att lägga sig över den nordliga delen av detta land. Det är inte den delen som ska föda ert land för det har varit undanskjutet från världens folk. Det stundar till stora svårigheter i ert land, säger Herren.
   I anden visas hur det finns ett folk som kommer att inta Sveriges land på olika sätt. Jag ser stridigheter, jag ser kyrkor som börjar brinna. Det brinner inte av den andliga kraften, säger Herren utan det kommer att sättas i brand av ett folk som känner sig utstötta. Och ni mina barn, säger Herren har ett stort ansvar för dessa människor i hela ert land från norr till söder. Sök upp det folk som har fått sitt hem i detta land och ge dem kärlek och värme. De är så förtalade av världens barn.
   I anden visas hur det uppstår oro i landets regering. Det är som att enheten har svalnat. Jag, Herren kallar till bön för ledande i olika valda ställningar. Det är inte världens lag som ska gälla i ert land utan mitt Ord ska bli det Ord som ska leda ert land, säger Herren. De folkvalda har tappat sin vision. I anden visas Olympia ringarna, de är sammanbundna men de flyger hit och dit, ingen enhet finns. Det som en gång var kommer aldrig tillbaka. Den generation som nu går mot sitt slut bär ansvaret för den kommande generationen, som ska styra ert land säger Herren. Men var är mitt folk!? Var är de som kan står enade för att rusta en stark armé? Det var mitt folk som räddade landet när det var svårigheter.
   Jag kallar inte bara till sporadiska böneupprop utan jag kallar till ständig bön över hela ert land, säger Herren och mina ögon är fyllda av tårar. Ni ska resa upp en äldre generation, som har levt i detta land när mjölk och honung flöt för jag vet att de har stridit i sin ungdom. Det kommer att ännu mer bli svårigheter innan jag kommer tillbaka för att hämta min brud. Se inte på landet i väster, säger Herren, det landet har jag välsignat, men be att det landet inte blir skövlat av fienden. Det är allvar i allt ni fått att leva av i ert nordliga land, som jag har gett er, säger Herren. Amen

Åke Forslin
2013-06-02

www.tidenstecken.se