Kallelsen att gå ut med evangelium till de utslagna

2006 03 12. Drömmen började med att jag kom och gick vid ett flygfält. Där kom då en man klädd i flyguniform och säger till mig att vi ska flyga en kort bit, men jag väntar att de ska köra fram farkosten. Efter en stund ser jag en mycket liten helikopter stående på en transportvagn, som en bil drog. Då sa mannen: "Där kommer den." Men jag säger att jag inte vet om jag törs åka i den. Men han svarar mig att den är en av världens bästa och säkraste. Jag blev ändå orolig med tanke på min inopererade ICD-apparat, men han försäkrar mig att helikoptern är helt störningsfri för den drivs med ett mycket speciellt drivsystem som är under utveckling. Han hade ett speciellt tillstånd att gå på låg höjd. Efter en stund var den startklar och man satt bekvämt och hade en enormt fin utsikt.

Han säger då att vi ska åka till ett grannland där han visste att jag varit tidigare. "Jag ser att du har Guds ord med dig," säger han. "Ja, det försöker jag att bära så mycket som möjligt." Han talar då om att vi ska åka till en mycket svår plats och jag ser att vi flyger över Öresundsbron. Så undrar han om jag ser var vi ska gå ner. "Ja, jag ser att vi ska gå till dem som lever i synd." Han säger då att han inte själv är kristen, men att han har hört att det finns de som ska gå dit. Vi landar. Dagen är varm, människorna är lätt klädda, men man ser att de är svårt sargade människor. Då säger helikopterföraren: "Visst brukar ni säga att ni sår?" "Ja, det heter så men det är också detta att man ska skörda," svarar jag.

Det kommer då en mycket långhårig man och hälsar på oss och önskar oss välkomna. Jag börjar gråta över de orden. Så kommer det ett par till och en till man. Han säger sig känna igen mitt namn, som han har hört andra nämna och att jag hade besökt en man, som han namnger. Men jag vet, säger han att han är död. Men han och hans bror var i den här byn och handlade många gånger. Dessa ord blev inledningen till att vi började samtala om det kristna livet. Fler människor kommer till, däribland en man som säger att han varit mycket kriminell men att han tagit sitt straff. Han säger att det finns en kriminell värld, som håller på att byggas upp starkt och ert land kommer också att drabbas av mycket kriminella svårigheter. Det är ingen som tror det, säger han men det byggs upp kriminella nätverk över hela Europa.

Vi gick där och samtalade och där kommer då en kvinna som säger att hon har mat färdig. Helikopterföraren undrar då med mig om vi ska våga äta. "Ja, om vi står på det som står i min Bibel så ska vi kunna äta allt, ingenting ska kunna skada oss." Det visar sig att måltiden består av ett helstekt lamm. Kvinnan ber mig då läsa något ur Bibeln som säger något om måltiden. Jag börjar gråta för jag blev så berörd. Tänk att en syndare ber om att det ska läsas om måltiden. Jag fick inledningsorden; Guds lamm som borttager världens synd och jag börjar tala om förlåtelse. Det kom det ena ordet efter det andra, att Gud förlåter alla synder. Jag minns att jag grät, jag grät, jag grät. Jag var så förkrossad och kände vilken oerhörd längtan dessa människor har efter att få möta kärlek. Efter att få höra vad Jesus led för dem. Jag såg många skäggiga, många långhåriga och hur slitna de var.

Jag kände hur jag skulle ta den som i mina ögon såg mest nedsliten ut och ställa den personen utmed mig. Jag sa till de hundratals människor som stod där: "Se, på denne man. Han har levt i synd. Han har levt i förkastelse, men det finns en som älskar honom och det är Jesus." Jag omfamnar honom och säger i hans öra att Jesus älskar dig. Jag hör då en röst inom mig som säger: "Säg till mannen, ´Du var född oönskad. Du har levt livet i ungefär 40 år och har inte varit älskad. Du har sagt att du inte orkar längre. Det sa du idag på morgonen, nu är det slut, men se, jag älskar dig, säger Herren och du ska bli ett redskap för mig.´" Jag ser då i anden en dekal där det står: "Du är förlåten!" Mannen ber mig följa honom till hans viloplats efter det här. "Jag ska visa dig en Bibel som jag fick av en kvinna då jag var 4-5 år". Jag lovar att följa honom, men han som flög helikoptern varnar mig och säger att jag ska akta mig. Det gör han tre gånger. Men jag säger, jag har lovat och står på löftet jag har gett och jag har Guds ord med mig.

Så börjar de helt plötsligt sjunga små sånger. En av dem kommer och frågar om jag vill att de ska sjunga en sång, som handlar om Gud. Ja, det är klart att det är Han som vi ska sjunga om och till, säger jag. Hon säger då att vi har några eftersökta svenskar, som har bott här några år. De brukar ibland sjunga om porten där uppe i himlen, men de törs inte sjunga på svenska, bara på engelska. Plötsligt börjar alla sjunga om pärleporten på engelska.

Mitt folk, detta är allvar, inte bara i Kristiania. Detta är allvar över hela Norden, ja hela Europa är fylld av Kristianiafolk. Herren vill att vi ska förlåta detta folk. Herren vill att vi ska gå ut och ge dem Guds ord, för om de inte får kärlek så kommer detta kriminella nätverk, som de talade om att bli ännu mer aggressivt.

Efter en stund säger helikopterföraren att han i sin mobiltelefon fått order om att gå runt i de olika länderna. När vi bryter upp så blir det en enorm avskedsstund. Jag känner mig helt ihop klämd och av hur dessa människor vill ge en avskedskyss och hur de vill vidröra min Bibel. Jag känner vid tre speciella tillfällen att det går ut en enorm kraft ifrån mig. Jag får en sådan klar bild vid dessa tillfällen. En dekal visas där det står: "Dina synder är dig förlåtna."

En man har helt rakat av sitt hår. Jag tror inte att han har rakats för någon speciell behandling. Herren säger till mig att denne man blir helad från en svår sjukdom. Så jag säger till denne man: "Du är helad i Jesu namn från en svår sjukdom." Han svarar mig: "Jag var till läkare igår och han sa att jag har en månad kvar att leva." Tilltalet i mig är så starkt att han är helad. Den andre som jag kände att kraft gick ut till var en liten mörk kvinna, så jag sa: "Du är helad i Jesu namn." Hon bryter på engelska så helikopterföraren översätter: "Jag kunde inte se, men nu ser jag. Jag är helad." Den tredje är också en kvinna, jag säger samma till henne: "Du är helad i Jesu namn!" Hon svarar: "Jag var blind på ett öga, men nu kan jag se!" Mitt folk, det är tid att Guds väckelse och helande kraft går ut. Det är tid för en helande väckelse. Dessa tre händelser utspelades i detta förkastade område i detta land.

Nu hör jag i min ande att helikoptern börjar värmas upp. Färden ska gå över Europas länder. Föraren säger att han måste sätta kurs till södra Italien. På en karta som han har ser jag Italiens sydligaste spets. Han säger att där finns det några speciella händelser. Det har uppstått någon spricka i underjorden som ska medföra vissa besvärligheter. Ifrån denna punkt måste vi fara till Bryssel för det är en kriminell verksamhet som pågår där. Det är underjordiska saker som sker. Han har fått ett special tillstånd att gå ner på ett av de högsta taken i Bryssel. När vi landar där så ser vi EUs flaggor, men de är sänkta, de är inte i topp, de rör sig inte. Det är något som är oroligt i detta palats. Mannen som jag har med mig säger: "Vet du, det kommer att bli ett ekonomiskt ras här. Det går emot svåra tider." Då undrar jag hur han kan ta upp detta med mig? Han svarar: "Det jag förstår är att det står mycket i din bok om vad som ska ske. Du läste några saker där som skakade mig." Då får jag frågan om vad jag tror EU är. Jag svarar att det är en koloss på lerfötter. Och han håller med om att lera är ingenting att bygga på och undrar om palatset är byggt på lera. Jag svarar: JA. Så får jag en fråga till. "Tror du att det går med detta hus som med World Trade Center i New York?" Och jag svarar JA, om än inte byggnaden rasar så gör innehållet det. Jag har helt rätt, säger han. Och jag frågar vad han grundar det på. Mina ekonomiska studier, säger han. Och att han följt Europas utveckling, som finns i skrift och det har aldrig varit så oroligt som idag. Aldrig, så du som har dina systrar och bröder, vill ni ha välfärden kvar då må ni använda den där Boken och vad som står i den, för beskydd för både ert eget land och era nära grannar.

Åke Forslin

www.tidenstecken.se