Varför är det så mörkt i Sveriges land?

Varför är det så mörkt i Sveriges land? Det finns inga ljus. Herren ropar på ljusbärare som kan ge Ordet till de törstande och hungrande. Det har blivit så stilla bland mitt folk, jag längtar efter att låta min ande betjäna i frihet och kraft från mitt Ord, säger Herren. Mitt Ord ska vara era fötters lykta och ett ljus bland det folk som sitter i mörker. Ert land kommer att skakas utav svåra saker från norr till söder, från öster till väster, säger Herren. Det som för ert lands säkerhet har centraliserats på olika platser kommer att få uppleva svårigheter. Det kommer att bli stridigheter bland olika folkslag, men säger Herren, det är ert land som ska stå som beskyddare för alla som har sökt sig till detta land, för jag älskar alla folkslag oavsett deras hemland. Det är många som har fått återvända till sitt hemland men de finns inte mer, det är ni som har fört dem bort. Det finns så många som gått under och lever i osäkerhet i detta land, säger Herren. Jag sänder de som är villiga att tjäna mig att ge dem kärlek.  

Jag ser i min ande en skara som är på väg att komma in i den norra delen av Sveriges land, tyvärr är de inte välkomna. Men, säger Herren, det kommer inte att ha med välkomstförbud att göra utan de kommer in i ert land för att jag har sänt dem dit. Detta folk har levt i fattigdom under de senaste årtiondena och deras levebröd blir sämre och sämre, säger Herren. Men ert lands rikedomar ska inte enbart gå till de ledande och ägande, säger Herren, för i denna tid ska även den hungrige få sin del av mina rikedomar, säger Herren. 

Jag, Herren ser också många som har lämnat mig och de har hungrat, de har törstat efter att få höra mitt Ord. Jag har också sett hur många bara samtalar och gått till olika beslut i mina församlingar, säger Herren. Det är inte min ande som får leda mitt budskap i detta land. Det är en svält bland mitt folk, och jag kallar till bön, säger Herren.  Det var en tid i detta land då ett folk ville gå fram med budskapet om att rädda ert land. Det brann eldar på olika platser, de offrade sina liv för mig, säger Herren, de kämpade, de stred i andevärlden men den tiden är en gången tid. 

Det ligger ett väldigt mörker över södra delen av ert land. Det är så mycket som är oroligt men det kommer att bli värre, säger Herren. Det tar inte slut om inte mitt folk reser sig upp och strider för ert land. Det har varit en skördetid, säger Herren, men den är snart förbi. Det kommer andra skördemän som icke är ledda av mig, säger Herren, de ska ta hand om de som icke fick möta mitt folk. De kommer att röra sig i detta område där nu mörker råder, säger Herren. Det kommer också att sprida sig över hela ert land. Det kommer att gå så fort så ni kommer inte att hinna se det, säger Herren, men ni kommer att få känna på det. Era skatter och rikedomar kommer att bli värdelösa för det har byggts upp så mycket av det världen har i mina församlingar, säger Herren. Det har varit en tid då mycket har sänts ut till olika världsdelar men det kommer en tid då ni behöver få hjälp tillbaka. Men säger Herren, tiden vet ingen. Amen. 

2011-02-18
Åke Forslin

 

www.tidenstecken.se