Jag ser en sten ligga i en hand 

Jag ser en sten ligga i en hand och som från ganska hög höjd släpps ner i ett lugnt vatten. Det blir rörelse i vattnet. I början är ringarna små men jag ser hur de växer till stor diameter i det stilla vattnet. I mittpunkten där stenen slog ner ser jag en svart rök stiga upp. Se, säger Herren, detta mörker är osundhet i min församling. Den stiger flera, flera meter upp för att sedan blandas i luften, som är ren. Sen faller det ner liksom ett stoft över vattnet, som nu är stilla. Uppe på vattnet flyter det en glödande eld som börjar förtära dessa mörka partiklar.

Det är Andens eld som börjar brinna på nytt igen. Den som tänder denna Andens eld är den som har fördjupat sig i Ordet. Det är många som har gått in i Ordet i ensamhet på olika platser i de Nordliga länderna, men säger Herren, en dag ska ni stå samman för att tända Andens eld över stora områden. Jag sänder dem att vara samman i denna tändning av Andens eld, för jag vill låta min Ande verka i frihet och stillhet. Det ska bli så stilla så ni kan förnimma den minsta fågel sjunga sin sång. Den är inte stor men har en ljuvlig stämma. När ni i era öron börjar höra denna fågel sjunga ut sin stämma då är det nära att jag ska låta min Ande bli fri. Det är många som kommer att stå undrande över vad det är som sker, men säger Herren ni måste vara stilla inför mitt ansikte, för det är den stillhet jag vill ha bland mitt folk.

Det kommer en stillhetslängtan, som när man får sjunka ner och lämna allt som har varit oroligt. I stillheten ska jag ge er styrka och vishet. Jag ska sända budbärare mitt ibland er. Det bud han ska bära ut kan komma precis när som helst för det är slut om bestämda tider. Det kommer en tid av nyordning bland mitt folk. Jag ska låta min Ande leda den som vill lyda mig, i vad jag vill ha gjort. Det kommer en armé av kvinnor att träda fram, för de bär gåvor som jag har gett dem. Men det är många som ska få gå ner i ett reningsbad för att lämna olika saker i sitt liv. Det är också många som ska fälla tårar, som ska bli till rening och förlåtelse.

Jag ser en skål gjord i silver, i den ligger det ett tiotal använda guldringar. Plötsligt smälts de ihop till ett guldkors. Det är någonting på gång bland mina tjänare, som har med denna bild att göra.  Mitt folk, det är problem som är nära förestående. Att mötas och skiljas är livets gång, men inte under livet med mig. Att skiljas är den dag då jag kallar någon hem till mig. Mitt folk, detta är allvarligt! Djävulen har kommit för att slakta och förgöra bland mina tjänare, som inte är valda utav mig, utan valda av människor. Denna silverskål med guldkorset den sätts fast i en vågskål. Det tonar även fram en till skål som sammanbinds med skålen som är till höger och som korset ligger i. Vad som är i den vänstra skålen ser jag inte, men det kommer en käpp där skålarna binds fast i vardera änden. Jag ser en hand som håller käppen i mitten och det blir en våg. Men det är ojämn vikt. Korset är tyngst men vågen vickar fram och tillbaka och den strävar mot jämvikt. 

 Nu ser jag i anden att det uppstår jämvikt. Den vänstra skålen kan jag nu se ner i, där ligger det ett hjärta. Ett människohjärta som pulserar. Jag ser hur det rör sig i jämn takt. Se, säger Herren, mitt kors, mitt rena kors må vara i jämvikt i ditt hjärta. Om inte renhet lever i ditt inre hjärta så blir det inte jämvikt med korset, där jag dog för dig, där jag tog dina synder, där jag läker dina sjukdomar. Mitt folk, sök renheten, se på mitt kors. Bär mitt kors, mina barn, tecknet på renhet, sanning och även lidande. Älska mitt kors, för i den tid som ligger framför behöver ni tänka på korset.
Amen .

Åke Forslin 2003-10-23.

www.tidenstecken.se