Ord för år 2010 

Det kommer en dålig skörd för mitt rike, säger Herren. Det har varit dåligt med utsäde det gångna året. Såningsmännen har somnat och de som ska skickliggöra för att sända ut såningsmän de har försummat sin kallelse. Så när sommaren kommer så ser jag på olika platser att det pyr, det finns ingen låga. Det finns staket runt platserna. Folket utanför är så vilsegångna. Det är speciellt mörkt över norra delen av vårt land.  

Jag ser en jättestor åker där höstsådden har vissnat helt. Inget liv i de korn som har såtts, det är helt livlöst. Men, säger Herren, sök min vilja för jag älskar detta land, men det blir en svår tid bland de mina. Jag ser en klunga av fåraherdar som har samlats, det är ca ett hundratal herdar i olika åldrar. Men det finns bara en som har Ordet med sig, han är mycket kortväxt. De andra håller sig på avstånd från han som har Ordet med sig. De andra bär på andra handlingar som de har med sig. Så hör jag en röst som säger att de ska gå in i något beslut. Då ropar mannen som har Ordet med sig med hög röst: ”Vi ska bara leva efter Ordet för det är Ordet som är liv och kraft. Så ser jag hur de sakta närmar sig för att höra vad han har mer att säga. Han läser ur Bibeln för herdarna och efter en stund kommer enorm förkrosselse över deras liv. De faller till marken och sträcker sina händer och ber om nåd, nåd, kraft och förlåtelse.  

Efter det bärs det fram ett nattvardsbord till mannen, som har Ordet i sin hand. De börjar fira Herrens måltid och efteråt läser mannen i Bibeln och säger: ”De ord jag vill ge er är vad Herren säger; Följ mig, följ mig och förkunna mitt Ord och ge de hungriga mat.” Sedan lämnar alla samlingen och går åt olika väderstreck. Tre herdar går norrut och Herren säger: ”Var uppmärksam på de som går norrut.” Alla tre herdarna närmar sig mycket stora områden. Jag ser i min ande människor som är undanskrämda, de ser ut som förståndshandikappade. Herdarna börjar läsa ur Guds ord för dem men det verkar inte som att dessa människor förstår. Det går en lång tid. Jag kan uppleva att det är detta år, 2010. Herren kallar sina herdar att förkunna Ordet på ett sätt som förstås. Det kommer ett ord: Den andliga mjölken. Den ska tas upp och förstås och ge liv åt Ordet. Herren kallar de sina, han kallar den som är villig att lämna bekvämligheten och tjäna i den helige Ande. Han kallar även fram de som har gömt sig liksom i björniden för att de ska vakna till nytt liv och ny kraft.  

Jag, Herren kallar till bön, speciellt i de nordliga delarna av ert land. Det förekommer vissa stridigheter ibland mitt folk i norr där de klöser och river  varandra. Det finns ett beteende bland folket som liknar vargarnas. De biter och sliter i varandra. Det är också slut på välfärden i detta land. Det kommer en ännu hårdare tid, så förbered sådden mitt folk så ska ni en dag få skörda bland dessa svårigheter. Det ligger en orosande i olika kyrkor. Det är så många sprickor bland mina förkunnare, säger Herren för det är så svårt att gå samman i renhet och i mitt Ord, säger Herren.  Det stormar, det stormar mycket. Vågorna är höga i anden, säger Herren. Men det är några som orkar surfa på dessa höga vågor för att leva nära mig i den tjänst de bär, säger Herren. Amen.

Åke Forslin 2010-01-05.

www.tidenstecken.se