Lev i Ordet och i renhet 

Synen börjar med en nukleär svamp. När partiklarna närmar sig sjöarna i vårt land så ser jag hur vattnet börjar koka. Människor söker sig dit för att få ett reningsbad. Se, säger Herren, det kommer en tid av en STARK reningsfas bland mitt folk. De som en gång bekänt mej som sin Herre, de ska bli de första, de som gått på den vilsna vägen, dem  ska jag föra tillbaka till vattenkällan för reningsbad. De som har varit gömda och som ingen har sökt upp, säger Herren, de ska komma in i min tjänst, i en ny smörjelse. De ska slå ned makthavare över detta lands kristenhet. Det kommer att skakas, mitt folk. Det kommer att resas upp nya ledare, som har gått med mej. Se, säger Herren, ett förnyat profetteam ska växa fram under välsignelse av dem som gått med mej en lång tid. Det behövs andliga profetmödrar och fäder som kan leda de nyutrustade i detta land. Det finns de som smakat på, säger Herren, men de har slagits ner, de har slagits ner men de ska resas upp igen, och jag ska beskydda dem och jag ska leda dem när de tjänar mej.  

Det kommer också att utrustas apostlar, herdar, evangelister och lärare som är förnyade, som har sökt mej istället för andra. Se, säger Herren, lyssna icke på de styrande utan lyssna på min Ande för jag ska utgjuta min Ande i frihet och i kraft, säger Herren. Tiden är nära för snart kommer jag, säger Herren och då ska min renhet vara utgjuten bland mitt folk. Det är slut på att gå fram med att allt är så bra, för det är så dåligt bland mitt folk. Det är som ett inneslutet garnnystan, det har bara nystats och nystats och nystats, men det har inte använts för att göra någonting.  

Jag ska också låta de ekonomiska bitarna bland mina fria komma över dem med en stark ekonomisk välsignelse på olika platser i detta land. Men det finns saker som icke är i Ordet som kommer att ske. Det står ett stort beslut bland mitt folk, men säger Herren, det kommer att bli svårigheter. Lev i Ordet, lev i Ordet och renhet, icke i otukt och slaveri, säger Herren. Den som vill tjäna mej ska leva i renhet och i rena äktenskap som jag en gång sagt. De som sagt ja till varandra ska leva tills den dag jag hämtar er hem. Jag, Herren vill att mitt folk ska be med rena upplyfta händer. Jag ska förlösa den himmelska lovsången, som ska bli till en öppen välsignelse för att mitt rike ska få byggas upp i kärlek och kraft och den helige Ande. 
Amen.

Åke Forslin 2009-09-09.

www.tidenstecken.se