Sök upp de förlorade! 

Efter en resa under dagen på 13 mil tur och retur, så kom det flera gånger strofer ur Sveriges nationalsång till mig. ”Du tronar på minnen från fornstora dar då ärat ditt namn flög över jorden.” Jag blir så påmind om detta att det har varit stora dagar då Herren har gjort under. Då Herren hörde folkets rop om hjälp i nöd som var svår. Men var är det folk som har nöd idag? Den onde slaktar och förgör. Det kommer mer och mer ondska och orenhet in bland folken, inte bara bland de som lever i mörkret i världen och i glömskan, utan det finns bland mitt folk också. Var är ledarskapet? Var finns renhet, ärlighet? Var finns sanningen, säger Herrens Ande.  

Jag söker ett folk som vill resa sig upp och återta det som skedde en gång i detta land. Folk som vill leva i min närhet, säger Herren, som vill ta hand om de som en dag bekände mig som Herre i sina liv. Sök upp dem och res upp ett ledarskap, som är fyllda av den helige Ande. Jag har sett hur olika kyrkor har börjat närma sig varandra, säger Herren. Men låt det ske en försoning, för att jag ska låta den helige Ande bli utgjuten som en salva av läkedom, för det som sker i ert land.  

Mörkret kommer över hela landet, ett mörkt täcke över hela landet. Renheten i min kropp får inte vara fullständigt ren. Det var en tid då det ropades till mig, rena mig med elden från min ande, men det har tystnats. Ropet har tystnat.  Vet att jag älskar er mitt folk! Det är inte innanför de stängda dörrarna besluten ska tas, utan de ska tas inför mig, säger Herren. Jag vill leda mitt folk. Jag vill resa upp en generation som vill stå i renhet, ärlighet och sanning i detta land, säger Herren, det har varit så mycket som inte har varit ifrån mig. Jag älskar detta land och jag älskar det folk som vill ropa i ödmjukhet.  

Det kommer en skara från olika håll, de kommer ifrån andra länder dit ni har sänt missionärer. De har förkunnat mitt ord i frihet och sanning. Det kommer tillbaka det som är utsänt över de stora vattnen, säger Herren. Jag ser i min ande hur det kommer välsignelsevågor, det finns surfare på de här vågorna. De går iland in emot Sveriges land och de ska bära Herrens ord i renhet och ärlighet.  

Jag vill att all räkenskap skall läggas fram och de som känner sig medskyldiga träder ifrån sina uppgifter, säger Herren. Det är så mycket som har varit och det har inte förändrats utan det har bara pågått och pågått. Men nu, säger Herren ska det komma en tid då ni ska söka mig och ni ska finna mig. Se, många stenar ligger i vägen och vill stänga den helige Andes utgjutande. Dessa stenar ska få ligga tills ni söker mig, säger Herren.    

Jag ser i min ande hur stora markområden kommer att läggas under vatten. Det kommer att bli lite skakningar på några platser i detta land. Vattnet kommer att forsa fram, säger Herren och det ska bli en väckarklocka som ska väcka mitt folk, säger Herrens Ande. Jag ser också i min ande några svåra bränder i några större lokaler där folk är samlade. Det är en enorm panik. Det finns några speciella grupper i vårt land som vill slakta och förgöra, men säger Herren, mitt folk ska träda fram med budskap om frälsning och förlåtelse. Det finns människor  som är inlåsta bakom galler, som måste få veta vem jag är, säger Herren. Det har varit en tid då det inte har funnits någon som vill gå till de instängda.

Jag ser också en enormt stor fårahjord, flera tusen ser jag i min ande. De är förvildade, men de har en dag bekänt mig som Herre. Var är herdarna, var är ledarna, var är mödrarna och fäderna? Sök upp dem! Sök upp dem och för dem åter till mig, för de längtar efter en varm hand, en återupprättelse, ett ord om förlåtelse och att få värme. De har varit gömda i flera år men de har funnits där i era tankar, i era beslut, men nu är det slut på att de finns, nu ska de uppsökas. Amen

Åke Forslin
2009-03-26 

www.tidenstecken.se