Guds folk behöver olja till sina lampor 

En dröm ges till Åke Forslin :  

Jag kommer och går i en älvsluttning. På den södra sidan ser jag fruktträd växa. Där går kvinnor och plockar frukter ifrån träden. Andra kvinnor håller på och värmer upp stora kokkärl, som man eldar under med ved. Kvinnorna var ifrån olika länder. De var samlade tre och tre vid varje kokkärl. Jag frågar vad det är de förbereder. Får till svar att de förbereder ett reningskok av frukten, som hämtas där uppe på höjderna. Frukten är nämligen besmittad av något som är dödande och är farlig att äta utan reningsbad. Det är en mycket noggrann reningsprocess, för frukten får inte bli för varm för då kan den inte användas till det som den är tänkt till. Man säger att förberedelsen har pågått i flera dagar. Det är nämligen så att vattnet måste vara väl uppkokt för man tar av älvsvattnet och det är förorenat av partiklar från luften.  

På klockan ser jag att det börjar närma sig kväll och det börjar skymma. Då börjar plockarna dra sig neråt med sina korgar och nu visar det sig att det är oliver, som kvinnorna plockat. De tömmer upp oliverna på dukar och känner med fingret på vattnet så det inte är för varmt. Oliverna hälls så i vattnet och man rör om ordenligt. Efter en lång tid, det känns som 6 timmar har förflutit, mörkret har nu fallit, så plockas oliverna upp i stora glaskärl för transport. Det ska pressas olja ur oliverna till Guds folk, som behöver ha olja i sina lampor. De säger att det är inte så många som orkar bära oljeflaskan i Herrens tjänst idag.  

Det kommer en man fram till samlingen, han talar ett mycket konstigt språk. En av kvinnorna förstår hans språk, hon säger att det finns stora behov av lampbärare i den tid vi lever idag. Herren kallar de som verkligen är villiga att ha olja i sina lampor, det finns också behov av olja för läkedom. Det kommer ännu mer att finnas behov av att Guds folk går fram och låter Herrens läkedom utgjutas över hela jorden. Även att Herrens ljus får lysa klart i mörkret. Dagen är nära när mörkret samtidigt täcker hela jorden. Det kommer inte att bli någon tidsskillnad när det gäller mörker. Herren sänder ett mörker för att hans ljus starkt ska lysa en dag.  Jes. 60:2.

Åke Forslin
2009-03-11 

www.tidenstecken.se