Mobilisera - proviantera

Dagens första ord är mobilisera. Vid dagens slut kommer ordet, proviantera. Nästa dag får hustrun Sigrid ordet, existera. 

Det kommer att behövas ett förråd för varje människa. Det kommer att bli så viktigt att lägga upp ett förråd för att livnära sig. Jag ser i min ande, små förpackningar med näringsrikt innehåll. Det ska alltid finnas för svåra tider. Men det ska komma en sådan tid att naturen ska bli vår överlevnad. Men det som kommer ner ifrån himmelen, det kan förstöra det som naturen ger. Dock kommer vissa områden att vara befriade om mitt folk ber. Då ska jag föra dem ut på bördiga områden där ingen ska hungra och ingen ska törsta. De källor som ger vatten med liv, de ska icke förgås utan de ska bli liv för det folk som har velat stå till mitt förfogande, säger Herren.

Jag har handplockat en grupp som vill ställa sig i lejonets gap. Jag ser hur de sträcker sina händer mot vårt lands styrande. För se, säger Herren, dörren är stängd men den ska öppnas. De ska icke frukta, för jag har utvalt dessa människor, män och kvinnor för att be om befrielse och beskydd. Men, säger Herrens Ande, de ska vandra runt med solen som drivkraft bakom sina kroppar. De ska hålla fanan högt, men inte på det vanliga sättet, utan fanan ska bäras med korset som symbol. För det kommer en dag när ert land ska se på korset, som den verkliga symbolen för beskydd över mörker och elände.

Den otukt som är tillåten, den ska avta efter en tid, för det kommer så mycket av sjukdom bland ert lands folk. Många kommer att få kortare liv än vad de själva tänkt. Det kommer en åldersgrupp av barn att vara föräldralösa, men jag, säger Herrens Ande, jag ska vara en Fader för dem. Jag ska samla dem till mig på många märkliga sätt. Jag ska samla dem som en moder tar sig an sina barn.

Men jag ropar till mina tjänare och tjänarinnor: Var beredda! Var beredda, för tiden är inne då ni ska få arbeta både dag och natt, för ert land och ert folk. För se, säger Herrens Ande, det stundar till mycket stora svårigheter. Det ni har idag kan vara värdelöst imorgon. Det kommer att pratas mycket om Sveriges ekonomi. Det kommer att bli mycket svårt, men den jag har kallat för att gå ut och tjäna mig för mitt rike, han ska icke frukta!

Den som vill gå över öppna gränser, ska kunna fritt gå fram och tillbaka utan att känna någon skillnad, men den som inte har varit villig att gå mina vägar, han ska uppleva hinder. Många svåra hinder kommer, även gränsövergångar kommer att stängas för många. Men dem jag har kallat att gå över och tillbaka, över och tillbaka, dem har jag sett passera över på olika platser. Ingenting ska kunna vara stängt för dem som har varit villiga att röra sig för mitt rike.

Jag ser i min ande flera stora färjor för bilar och människor. Jag ser in på bildäck där bilar skulle ha stått, där står människor, hopträngda, så nära intill varandra att ingen kan rubbas om vågorna blir höga. Jag ser i min ande, hur folk med vita handskar gör stopptecken för dem som vill gå på landgången till färjan mot ett fritt land, landet i väster. De bara vinkar, vi tar inte emot. Jag kan se i min ande hur båten backar ifrån en jättestor hamnkaj där folk gråter. Men det sägs att gränsen är stängd i det fria landet. Jag ser flera stora båtar med flera våningar och tre skorstenar, hur de bara blir nekade att lägga till.

De möts långt ute på havet. Jag ser Danmarks kust och Sveriges sydliga kust. De styr mot Sverige. Några ser jag styr mot Danmark. Jag ser i anden hur de angör hamnar och folk bara rasar in. Det finns ingenting som kan stoppa folket utan de bara väller av från båtarna. Det blir enorma folkmassor. Det är ren kaos, men ingen stoppas, inte en enda.

Jag kan se i min ande, hur en mur börjar byggas mot gränsen i väster. Den blir så hög att ingen kan klättra över den. Jag ser hur Herren ställer ut sina vakter för att be om landets beskydd. Jag förs i anden ganska högt upp i luften. Jag ser hur det börjar lysa blåa signallampor långt, långt upp. Men det finns små tunnlar i den här muren och i dessa tunnlar ser jag hur det står vakter med Guds ord, som Herren har ställt ut. Det kommer folk och går mot dessa män och kvinnor som bär Guds ord i sin hand. De blir utfrågade om vissa saker men inte alla släpps fria. Den som inte känner till Herrens ord de förs åt sidan, gråtande. Det verkar vara enormt hårda bestämmelser även bland de kristna. På en del ser jag hur de sätter en stämpel på handen och jag ser ett kors och en text med något som liknar hebreiska "konstiga" streck. Den som får denna stämpel han är alltid fri. Han är alltid fri att passera in och ut, in och ut. Dessa har Herren kallat för speciella uppgifter i det fria landet.

Än en gång tonar Sverige, Norges och Finlands flaggor upp i min ande. Frihetsflaggan svajar i topp, vilket innebär Norges flagga, men Sveriges och Finlands flagga har kommit under halva stången. De flaggorna är hängande, men Norges är utsträckt med hjälp av en stång på kortsidan och korset syns klart och tydligt. I min ande förnimmer jag det vara symbolen för frihet för det folk som vill stå med Herren.

Det kommer en ny tid för Herrens armé ska segra i frihet och min kärlek, för kärleken ska förlåta allt och ge seger, säger Herrens Ande. Amen  

En syn 2002-08-15 - Åke Forslin

www.tidenstecken.se