Tunga tider stundar i Sverige 

Herren visar mig ett mycket svart moln, det ligger över hela Sverige. Det ligger så lågt ner mot marken. Jag upplever mig kunna sträcka min hand upp mot det och det är så hårt. Det känns som en deg. Jag ser väldiga mängder av folk, som försöker springa undan det här molnet. Det finns en liten ljusglimt i molnet upp emot Kirunaområdet, mot nordväst. Folkhopen försöker dra sig dit upp för det börjar bli tungt att andas, man upplever sig bli kvävd av syrebrist. Jag kan också se hur skördarna på åkrarna börjar vissna, det finns inget liv, sädesaxen hänger. Jag hör hur folk ropar och skriker: ”Hjälp, hjälp vi går under!” Man kan uppleva att de beter sig som myror som tar sig fram på slingrande vägar. Jag ser inga fortskaffningsmedel, utan folket är på vandring för att ta sig ur det.

Se, säger Herrens Ande: ”Det stundar till tunga tider i detta land. Det kommer den tid då allt som har varit gott återgår till det naturliga. Jag ska låta min Ande blåsa liv i det som är dött, det som är misskött, för det kommer en dag då jag ska rena mitt folk ifrån allt som har varit deras egen vilja. Bär upp bönerop så ska jag bönhöra er och jag ska blåsa liv i de olika gåvor jag har gett er. Träd fram du som känner dig kallad. Ge ut det du har och låt min helige Ande leda dig, säger Herren, för du är kallad till frihet. Du är kallad att gå ut ifrån detta nedtyngda område och gå ut i min härlighet!”

Jag kan se i min ande hur det svarta molnet sakta börjar skingras, men det känns som att det har gått en mycket lång tid. Det börjar ljusna på olika platser i vårt land, ljusningen har sitt centrum i mitten av landet. Jag ser hur molnet börjar röra sig och sakta dras mot denna mittpunkt och följer med upp till himlen igen. Landet är väldigt visset och jag upplever en Andlig torrhet, en brist på den helige Andes ledning över hela landet.

Men, säger Herrens Ande: ”Jag ska låta denna torrhet få liv igen som det står i mitt Ord om de döda benen. Så stig upp mina tjänare och tjänarinnor, som har kallelsen att tjäna i min Ande, säger Herren, för i den svåra tid som kommer är det viktigt, att du stiger upp i kraft av den helige Ande och tjänar mig. Gå ut, mina barn, gå ut och lämna det som har varit, så ska ni få vara med och se stora under ske mitt ibland er. Det kommer en helandeväckelse att bryta lös i detta land för det skakas så mycket. Det är inte slut på skakningar än.”

Jag känner i min ande, att Herren manar oss att ge evangeliet till allt folk. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. ”Så följ mitt Ord, säger Herren, kasta ut näten så ska ni få riklig fångst, för jag ska ge er min glädje, min styrka och min kraft när ni går ut som skördemän och skördekvinnor i detta land, säger Herrens Ande.” Amen.

Åke Forslin 

2009-01-01

www.tidenstecken.se