Sädens stora tyngd

I min ande ser jag en gammeldags våg, som man ställde vikter på plattan för att se vilken vikt som var på vågplanet. Jag ser hur det ställs dit en säck med säd. Det ställs på den ena vikten efter den andra, men hur det än ställs på vikter så lyfter det inte sädessäcken. Den är så tung så det går inte att väga vikten på den.  

Jag kan förnimma i min ande att Herren pekar på, att Hans kraft och möjligheter inte får verka fritt. För den här säden, vilket jag förstår symboliserar Guds folk, får inte höra om den enorma kraft som finns i Herrens Ord. Jag känner ett väldigt allvar i min ande över att Guds Ord är så svagt ibland det folk, som förkunnar Guds Ord. Det är så svagt, så det mäktar inte att ta hand om den här sädessäcken, som innehåller den mogna säden, det folk som vill leva och växa i Guds Ord.  

Men säger Herren, jag ska resa upp nya tjänare och tjänarinnor som ska gå ut med mitt Ord, och som en dag ska ge sån kraft på denna viktbräda så att säden kommer i jämvikt med vad Herren vill. För jag, säger Herren vill att den säd som finns ska få komma hem till mig. Men säger Herren, det är välfärden som har kommit in bland mina tjänare och det är så många som bara vill tjäna i sin egen tanke.  

Det folk som jag förbereder har tackat ja till sin kallelse. Det kommer att bli sån förnyelse bland dem som vill stå fria, för de har varit bundna både till händer och fötter på något speciellt sätt. Jag kan se de hur de sliter upp bindorna som har bundit deras fötter och handleder. Det ser ut som att händerna har varit bakbundna. Ja, händerna har suttit på ryggen. Men säger Herren, jag löser dem från all bundenhet för jag vill att de ska leva i min frihet och de ska gå ut och ta in skörden. 

Det kommer att kosta, säger Herren, det kommer att kosta. Det kommer att bli ett sådant pris att många vänner kommer att lämna de som vill stå upp. Se, säger Herren, se inte på varifrån ni kommer utan se bara framåt, så ska jag låta min härlighet leda er. Och det är jag som ska tala till mitt folk i de nordliga länderna. Jag ska tala till den som är uppvuxen innanför dessa gränser, för det är där det kommer att ske nya saker, om ni lyssnar in vad jag vill ha gjort, säger Herren. Det är inte frågan om att kopiera eller fördjupa sig i olika saker från olika håll, utan det är att lyssna och höra vad jag vill. För jag vill verkligen göra något mycket speciellt. Jag kommer att utgjuta min Ande.  

Men säger Herren, det kan finnas vissa människor som upplevs som rävar, som vill komma in och störa. Men säger Herren, frukta inte. För de störningar som kommer det är ingenting som kommer att beröra de saker jag har talat ut. Men det kommer folk att säga, att vi har så mycket, så mycket, men säger Herren de har ingenting som är ifrån mig (Upp 3:17). Det är deras egna beslut. 

Den tid som kommer blir mycket händelserik. Det kommer mycket att ske ute i min natur, säger Herren. Stora områden kommer att skövlas av svårigheter. Människor kommer att fly upp på höga höjder för att komma närmare mig. Det är saker som jag har talat för längesedan, säger Herren, som kommer och som är mycket nära. Det är också mycket nära saker som har uttalats, för vår värld ska skakas ännu mer, säger Herren. Det är allvarliga tider, mina barn. Det är inte så välställt som det sägs. De stora makthavarna, de styrande, de ställande, de som äger allt, de kommer in i svårigheter.  

Det kommer att ske en mycket speciell sak med någon industri, som har anknytning med alla Europas länder, säger Herren. Det som byggs upp till storhet börjar snart vara på sin topp, men det har byggs som ett isberg, som kommer att smälta utav väderlekens förändring, säger Herren. Det är mycket speciella beslut i de här nordliga länderna, men säger Herren, sök mig så ska jag föra länderna ännu närmare varandra.  

Jag ser i min ande en stor lagbok, där mitt folk, ska ni finna sanningen. Ni ska bära mitt Ord, men ni ska inte vara helt ifrån den lag som råder ute i världen för den är snart värdelös. Det är många beslut som tas där beslutstagarna kommer att välja ett ja eller ett nej, men säger Herren, var vaksamma, för det finns saker som sker bakom de stängda dörrarna där höga män påverkar besluten. Det är tid att folket reser sig upp och säger sin vilja.  

De jag nu sammankallat för att söka mitt ansikte och min vilja, de är handplockade av mig, och jag ska lyssna. Jag ska lyssna på er mina barn, men var stillsamma. Brusa inte upp med höga rop, utan stilla er och håll er tätt intill varandra, så ska jag låta min härlighet komma över er. Tänk inte på vem ni är utan tänk på att ni är ett redskap för mig. Amen 

Åke Forslin 

2003-08-15

www.tidenstecken.se