Pingströrelsen i skuggan av Knutby

En hearing i Filadelfiakyrkan Stockholm söndag 18 april kl. 18.00 där Siewert Öholm och Daniel Grahn frågar ut intressanta gäster om svensk Pingstväckelse då - nu och i framtiden.

Ja, vart är Pingstväckelsen på väg? Kunde man ha varit tydligare gentemot "Kristi brud-församlingen" i Knutby innan katastrofen kom? Hur är det med Pingstväckelsens tydlighet gentemot den katolska Kristi brud-kyrkan i Rom? Så här står det i alla fall ordagrant i den Katolska Kyrkans Katekes punkt 773: Maria går före oss när det gäller den helighet som är kyrkans mysterium, hon som är "bruden utan fläck eller skrynkla" (Ef. 5:27). Därför "går kyrkans marianska dimension före hennes petrinska dimension".

En av de intressanta (?) gästerna som Filadelfiakyrkan inbjudit var katoliken Erik Kennet Pålsson. Han har konverterat till Katolska kyrkan och är katolsk diakon i Haninge, en känd debattör som också undervisar katolska präster. Han har bland annat skrivit boken: Bernadette av Lourdes. Bernadette av Lourdes helgonförklarades år 1933.

Jag vill bestämt hävda att sådana här Maria-uppenbarelser som den i Lourdes har en ockult källa även om katoliker tolkar dem som den Helige Andes verk. Lägg märke till den retorik som Pålsson använder sig av.

Erik Kenneth Pålsson: Katolska kyrkan står idag mycket nära Pingstkyrkan och framför allt är det det här inneordet som finns hur man ska fokusera på allting, fokuseringen på den Helige Ande som för oss är avgörande. Jag tycker att det som har hänt på senare tid, både i Knutby som vi började med och Svenska kyrkans överherde allt mer talar för att Luthers tes om Skriften allena måste anses för detroniserad. Man kan inte tolka den Heliga Skrift på det sättet genom att välja ut som Luther gjorde, ett textställe ur Romarbrevet och som KG Hammar gör, en synpunkt, han har en populistisk vad han tror naturvetenskaplig syn och sen så läggs det som ett facit på hela Skriften. Man tolkar alltid den Heliga Skrift i samma heliga ande som har inspirerat den, annars kan man inte förstå den.

(Min kommmentar: Vad säger karln egentligen? Sedan när har Katolska kyrkan och Pingstkyrkan börjat stå varandra mycket nära? Klart och tydligt säger han i alla fall att Luthers tes om Skriften allena är detroniserad, det vill säga avsatt, störtad från tronen!, som ordet betyder. Luther tolkade alltså Skriften fel när han läste om trons grunder i Romarbrevet, att ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar utan att det endast är genom tron som man förklaras rättfärdig. En fråga jag också ställer: Vilken påve har någonsin tolkat den Heliga Skrift i samma heliga ande som har inspirerat den? Tänk på Martin Tyndale, som översatte Skriften till engelskan, för det tilltaget blev han 1536 bränd på bål av det katolska prästerskapet. Eller John Wycliffe, föregångaren till Luther, vilken ärkebiskopen Arundel beskrev med avsky som sonen till den gamle ormen och sändebud till självaste antikrist, därför att han funnit det lägligt att göra en ny översättning av de heliga skrifterna till folkets eget språk i England. År 1428 gav påven befallning om att Wycliffs ben skulle grävas upp ur graven och brännas. Skulle vi haft någon bibel på svenska idag om den dåtida katolicismen regerat i kyrkorna?)

Siewert Öholm: Är det samma sak du säger som Stanley sa nyss? Nej, varsågod Stanley.

Stanley Sjöberg: Där skiljer vi oss markant, för jag förstår det att den Romersk-Katolska kyrkan tänker som vår broder säger här.

(Min kommentar: Tack Stanley för att du uppmärksammade att Erik Kenneth Pålsson var inne på ett helt annat spår.)

Siewert Öholm: Det att han sa vår broder här det var medvetet här?

(Min Kommentar: Synd att Öholm avbröt Stanley här på grund av att Stanley i Kristi kärlek var så vänlig att han i debatten använde sig av ordet broder.)

Stanley Sjöberg: Jaa, det menar jag, men det som är pingstväckelsens hemlighet, det är att se Bibeln som en helhet som Guds Ord och den behöver inte tolkas utanför det som är skrivet, utan det som är skrivet det förklaras utav att läsa helheten från pärm till pärm.

(Min kommentar: Stanley visar med sitt svar att han är klart medveten om den obibliska traditionens tillägg.)

Siewert Öholm: Jag förstår inte vad det är för skillnad på vad du hörde nyss?

Stanley Sjöberg: Det är Lewi Pethrus övertygelse som jag också vill stå för och försvara.

Siewert Öholm: Men är det så stor skillnad då mellan dig och vad Erik Kenneth säger?

Erik Kenneth Pålsson nyper ordet: Det tycker jag inte att det är där för att jag vill inte att man ska tolka den Heliga Skrift utan att man ska läsa den i den Helige Ande, som hjälper oss att förstå hela sanningen och ska leda oss fram till hela sanningen, och ingenting annat.

(Min kommentar: Om det hade varit så skulle Pålsson aldrig ha konverterat till katolicismens virrvarr av helgonkult och utombibliska dogmer.)

Siewert Öholm: Och pingströrelsen hjälpte er att förstå vad pingst var?

Erik Kenneth Pålsson: Pingströrelsen har betytt otroligt mycket för oss och lett fram till den karismatiska rörelse som finns genom hela den Katolska kyrkan och som är den levande delen idag i den Katolska kyrkan.

(Min kommentar: Påven Johannes Paulus II, nuvarande påven, sa 1979 till internationella ledare för den karismatiska rörelsen: "Jag har alltid tillhört denna förnyelsen i den Helige Ande." Är påven katolsk karismatiker? 1981 fick påven en Maria-uppenbarelse, den enda kända uppenbarelsen som han haft men det undret räcker säkert till att han en gång blir saligförklarad. 1982 reste han sedan till Fatima för att kyssa fötterna på en Mariastaty. Hans personliga måtto till Maria är: Totus Tuus - Helt Din, bara ett exempel på allt som ryms inom katolsk karismatik.)

Daniel Grahn (chefredaktör för Dagen): Får jag fråga en sak, Erik Kenneth, det vi stöter på ofta på tidningen som jag jobbar på då det är att det ute i världen finns en väldig brytpunkt just mellan pingstvänner och katolska kyrkor om man tittar i centrala Afrika eller Sydamerika och så. Hur fungerar det och hur kan man komma vidare för pingstvänner känner sig ganska så illa åtgångna från katoliker ute i världen?

(Lägg märke till den retorik Pålsson igen har!) Erik Kenneth Pålsson: Och katolska präster gör detsamma därför att Pingstkyrkan har ibland kommit och talat om att vi vet bättre hur man ska möta Jesus än vad ni vet, istället för att gå in i ett samarbete. Dom har känt sig ganska nertrampade många gånger av pingströrelsen, t ex i Latinamerika, istället för att inneha ett fruktbart samarbete och be tillsammans om den Helige Ande som ska hjälpa oss, för det viktiga för oss är ju inte om man är katolik eller protestant när man en gång står inför Guds ansikte. Det viktiga för hela vår förkunnelse det är att människor får livsgemenskap med Jesus Kristus, det är det avgörande. Så vi tackar Gud för att Pingströrelsen har hjälpt oss i Latinamerika där vi har misslyckats. Men det allra bästa hade ju varit om vi haft ett samarbete för vi tror på samma Helige Ande.

(Min kommentar: Den som vet något om hur mycket Maria-uppenbarelser och under av annat slag som finns inom katolsk kristendom vet att detta INTE är samma Helige Ande. Ett exempel på hur katolikerna behandlade pingstvännerna hände år 1991. Under en resa i Brasilien varnade påven katolikerna för att de skulle se upp med de evangeliska "sekterna". Och biskopen Sinesio Bohn, som är ledare för en anti-evangelisk rörelse i Brasilien, beskrev de evangeliska som ett allvarligt hot mot Vatikanens INFLYTANDE i Brasilien och deklarerade: "Vi kommer att förklara ett heligt krig, var så säker. Den Katolska kyrkan har en tung struktur, men när vi rör oss, så krossar vi vem som helst under oss." Det var en ilning från medeltidens maktfullkomlighet.)

Daniel Grahn: Så de här krockarna är mer missförstånd än skiljaktligheter?

Erik Kenneth Pålsson: Det är väldigt mycket missförstånd och det i en tid då vi inte riktigt hade samma syn på ekumenik och samlevnad som vi har idag.

(Min kommentar: Det har gått 13 år sedan den tiden.)

Daniel Grahn: Är det en annan tid idag, påstår du?

Erik Kenneth Pålsson: I hög grad från vår horisont sett, tidigare var det ju så att katoliker menade att vi i den ena (eller enda) heliga katolska och apostoliska kyrkan som går tillbaka till Petrus och apostlarna, och splittringen det var djävulens verk och det fanns ingenting gott i det. Nu ser vi, vi har samma bekännelse, vi tror att vi går tillbaka till Jesus Kristus men vi ser att det största av den sanning som vi förkunnar och försöker leva finns också i andra samfund och ibland bättre, ibland bättre. Ibland så säger man om katolikerna att dom tror visserligen att dom har uppenbarelsen i sin fullhet, för det tror vi, att vi har det som Jesus Kristus uppenbarat för mänskligheten, men vad gäller det när dom somnar på trosbekännelsen. Pingstkyrkan har hjälpt oss att väckas och det tackar jag Gud för.

(Min kommentar: Vilken logik. Han ger med ena handen och tar med den andra. Nu har han plötsligt samma bekännelse som Luther och Pingstkyrkan, en klassisk kristen tro, men det är vi, säger han, som går tillbaka till Jesus Kristus och har uppenbarelsen i sin fullhet. Vi har bara somnat lite grann. Som om påvekyrkan genom tiderna skulle ha varit en mer levande kyrka då?)

Siewert Öholm: Det är bra, håll er vakna!

Till detta en stor applåd från pingstpubliken (!?)

(Min kommentar: Jag tror att åhörarna i Filadelfia Stockholm egentligen inte fattade vad Erik Kenneth Pålsson sa. Stanley gjorde det, men jag undrar hur det är med Sten-Gunnar Hedin? Henrik Roelvink, som är en av de personer som ingår i den katolska grupp som har ekumeniska samtal med Sten-Gunnar Hedin m.fl säger: "Jag är glad om samtalen leder till att vi fortsätter reda ut fördomar på ömse håll". Fördomar? Jag tror att Erik Kenneth Pålsson som var inbjuden den här kvällen och som också ingår i den gruppen, inte vill att samtalen ska leda till längre än så. Men om Pingströrelsens företrädare inte hellre har en annan ambition än detta, då är frukten av samtalen ett svek mot det pingstens budskap som Pingströrelsen fått att förvalta enligt Apg. 2:38-39.

Stanley Sjöberg säger lite senare: Islam förnekar korset, förnekar Bibeln som trovärdig och uttalar dödsdom över den som omvänder sig till kristen tro. Det här är ett exempel där jag menar att varje väckelserörelse som vill fortleva måste ha en tydlighet mot allt som är antikristligt och där tror jag om jag får säga det också att om vi ska ha en framtid så får vi akta oss för den officiella ekumenik som även tar in islam i Sveriges Kristna råds lokaler.

(Min kommentar: Detta finns redan i Sveriges Kristna Råd, titta till exempel på den här personen och hennes meritlista som gjort henne kvalificerad till att förverkliga sin ekumeniska teologi som en ledare av svensk kristenhet. Dessutom heter ordföranden just nu Anders Arborelius. Han bjuder den 14 augusti 2004 på en Mariavallfärd under Rosenkransbön in i Lourdes-grottan på Marielund. Ta en titt på bilderna av Kristi brud som visas här och säg om detta är förenligt med att vara en troende människa på Jesus Kristus? Ena dagen ett Jesus-manifest, andra dagen äkta Maria-dyrkan! Vi får väl se när Maria uppenbarar sig i grottan? Dyrkar man andevärlden så brukar den förr eller senare svara! Inne på Vatikan-området i Rom finns också en Lourdesgrotta, punkt 45 på denna kartan.)

Stanley Sjöberg säger vidare att Väckelsens hemlighet är tydlighet och lika mycket vänskap. Ideologisk klartext med väldigt mycket individuell kärlek. Det håller jag helt med om, men utan tydlighet, vart går skutan då? Det är där skon klämmer just nu. Jag hoppas att jag varit tydlig i min granskning av detta mötet.

Bertil Lundberg
- - - - - - - - - - - - - - -

Vatikanen ger 19 april 2004 en förklaring på hur man tror på den Helige Andes vägledning genom tiderna i Kyrkan. Kyrkans tradition menar man enligt detta vara den Helige Andes verk.

Johannes Paulus II försäkrar att Kyrkan "är ytterst intresserad av en fortsatt djupare kunskap i historien. Med detta ändamålet behövs det mer än någonsin riktig kunskap om Kyrkans historia för kandidaterna till prästerskapet, som det andra Vatikan-konciliets förordning 'Optatam totius' rekommenderar. Under avsikten att studera Kyrkans tradition riktigt, är det emellertid absolut nödvändigt med en solid kunskap i Latin och Grekiska. Utan dessa språken, är det omöjligt att nå åtkomlighet till kyrkotraditionens källor. Endast med deras hjälp, är det möjligt att även idag återupptäcka rikedomarna av livets och trons erfarenheter som Kyrkan, särskilt under den Helige Andes vägledning har samlat under de senaste 2000 åren." VIS 040419 (290)
- - - - - - - - - - - - - - -

Franska biskopar har inbjudit påven till att delta i en pilgrimsfärd till Lourdes den 15 augusti 2004, för att markera den 150:e årsdagen när den obefläckade avelsen proklamerades som dogm. Vatikanen bekräftar att de överväger denna inbjudan, med hänsynstagande till påvens hälsa. Franska katolska kyrkan säger att inbjudan till Lourdes har förlängts på grund av att biskopskonferensen visste att den Helige Fadern skulle vilja besöka den marianska helgedomen. Han besökte Lourdeshelgedomen 1947 som en ung präst som gjorde sin första resa till Västeuropa och igen i augusti 1983 som romersk påve under festen för hennes upptagelse till himlen med kropp och själ (som firas den 15 augusti). Den franska katolska kyrkan hoppas på ett svar i slutet på juni.
(Catholic World News torsdag 22 april 2004.)

Katolska kyrkans mariadyrkan kommer att fortsätta - var så säker!

Till föregående sidan