Jospin säger Nej till Europas förenta stater

   Den franske premiärministern Lionet Jospin kom 010528 med ett utspel där han tog avstånd från ett EU där länderna blir delstater av amerikansk eller tysk modell. Detta i motsats till Gerhard Schröder för en månad sedan och den franske presidenten Jacques Chirac som för snart ett år sedan förordade ett EU med en gemensam konstitution och en gemensam folkvald president. Jospin var dock positiv till en ökad överstatlighet på en del områden som en EU-polis och gemensamma beskattningsregler.

Planer görs upp för en Europasuperstat med en president

   Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder har lagt fram en radikal vision om ett federalt Europa. Det förutser en superstat med sina egna icke valda ministrar, sin egen indirekt valde president och ett tvåkammarparlament med full kontroll över offentliga utgifter. Detta betyder att den nationella suveräniteten försvinner. Der Spiegel säger att konceptet betyder att den icke valda europeiska kommissionen förvandlas till en regering med vittgående makt. Den skulle ledas av en president vald av en eller båda kamrarna i ett omarbetat Europaparlament. Den existerande lagstiftande församlingen skulle bli underhuset. Ministerrådet, det existerande forumet för de nationella regeringarna skulle bli överhuset. De nationella regeringarna skulle välja representanter som skulle tala för dem i överhuset, så att de nationella ledarna som premiärministrarna i de olika länderna i själva verket skulle bli eurosenatorer. Europaparlamentet i sin helhet skulle ha "full kontroll" över den centrala regeringens utgifter. Frankrike och Spanien har båda uttryckt djup motsträvighet i att följa Tyskland på vägen mot ett federalt Europa. Men planerna förväntas troligen få ett varmt mottagande i kommissionen. Och Gerhard Schröder skulle bli ihågkommen som den andlige fadern till en förenad kontinent. 
   Det hela blir ingenting annat än det rike som Bibeln utlovar i ändens tid och som Antikrist blir ledare för.

April 30, 2001 Source: The Guardian http://www.guardianunlimited.co.uk/eu/story/0,7369,480593,00.html

www.tidenstecken.se