Euley Hudsons märkliga upplevelser

berättat av Dr. James (Jim) Brooks.

För omkring 20 år sedan mötte jag första gången Euley Hudson. Han var en fri evangelist. Några år tidigare, medan han arbetade som bilförsäljare, kände han Guds kallelse att åka världen runt och predika evangeliet. Ingen kyrka eller församling eller missionsstyrelse som han vände sig till ville backa upp honom, så han beslutade sig gå vidare på egen hand. Han berättade för Gud att om än inte människor ville stötta honom, så skulle han lyda Gud och låta Honom fylla behoven. Och Gud försåg honom verkligen med de medel han behövde för att åka ut i världen och han såg många mirakler där han gick fram. Efter detta började han göra regelbundna resor till kommunistiska Kina och till Israel, han predikade på gatorna och varhelst han kunde.

Efter några år på det här sättet återvände Euley hem från en resa till Israel. Han hade lämnat Israel, kommit till Europa och var nu på flyget hem till Staterna. Han berättade för mig att av någon anledning kände han sig modfälld och något deprimerad. Där han satt på planet kände han hur Herrens Ande kom över honom och Gud berättade flera saker för honom. Herren berättade för honom att om inte så många år så skulle det komma en stor väckelse. Denna väckelsen skulle bli anmärkningsvärd för det mycket stora antalet människor som skulle bli frälsta utan att ens någon hade nämnt ånger och frälsning för dem. Gud berättade för honom att människor skulle vandra fram på gatan när plötsligt överbevisning skulle komma över dem att de skulle ångra sig och vända om till Herren. Människor skulle utan varning komma under överbevisning av Herrens närvaro och skulle ofta kollapsa på marken där de var. Detta var också vanligt under den stora väckelsen år 1800 i staterna Tennessee och Kentucky såväl som i Ulster-väckelsen år 1859 samt flera andra.

Gud berättade för Euley att som ett tecken på att detta var sant skulle han för en tid framåt få se människor fysiskt kollapsa när han kom nära dem och de skulle komma under överbevisning och omvända sig utan honom eller någon annan som vittnade för dem. Och Euley berättade att ungefär när detta hände så började en äldre holländsk kvinna som satt nära honom på planet att brista ut i en okontrollerad gråt. Hon talade inte engelska, men en annan kvinna översatte att den gamla kvinna hade plötsligt känt att hon inte behagade Gud. Euley talade med henne och bad för henne med den andra kvinnan som översatte. Hon började gradvis minska på gråten och blev lycklig. De andra på planet började också att gråta och han stod upp och talade till alla på planet om Herren

Efter att planet hade landat på Kennedy Airport så tog sig också Euley in i hallen och när han vandrade tvärs över terminalen så stannade en man som närmade sig och som drog en kärra full med bagage. Mannen började gråta och sa att han var en syndare och behövde omvända sig. Flera andra människor som kom nära Euley började också att gråta. Utanför på gatan var det flera människor som föll i gråt längst sidan av byggnader som han passerade förbi.

Medan Euley berättade detta för mig så var det ett par som satt med oss och som var mina nära vänner som avbröt Euley för att berätta för mig vad som hände med dem endast två dagar tidigare. De hade tagit med Euley på lunch och han berättade för dem samma berättelser när servitrisen när kom mot deras bord plötsligt började snyfta och gråta. Hon vände och gick in i damrummet. Min väns fru gick in till henne och fann henne snyftande längst väggen. Servitrisen sa att hon var en kristen, men att hon inte hade haft tid för Gud på flera år. Hon sa att det nu skulle förändras och hon tänkte gå tillbaks till kyrkan och låta Gud styra hennes liv som Han ville. Detta var vad Euley hade blivit sagd skulle en dag bli en vanlig sak, när den stora kommande väckelse skulle anlända.

Min gammelmor (mormor/farmor) sa om den kommande väckelsen att den skulle bli den största rörelsen från Gud som världen någonsin hade sett. Hon sa att den skulle börja någon tid efter år 2000. Hon sa också att både dom och väckelse skulle komma över Amerika och världen. När jag frågade henne när detta skulle börja så var hennes svar att hon inte visste tiden, endast att det skulle börja efter år 2000. Hon sa mig att ett tecken att dom hade börjat var när en stor byggnad i New York hade förstörts av människor från ett muslimskt land. Hon sa att dessa människorna skulle hata Amerika och amerikaner, även om hon inte visste varför de skulle göra det. Gammelmor sa att de skulle helt förstöra en byggnad i New York City. Hon sa att de inte skulle göra det med en bomb, men det skulle se ut som om det hade bombats. Gammelmor sa att alla i Amerika skulle känna till det samma timme som det hände. Innan dagen var över skulle hela världen ha hört talas om det. Detta hände år 1958 eller 1959 som hon berättade det. Hon sa att det skulle bli ett tecken på att domen hade börjat.

Jag frågade henne vad de flesta amerikanarna skulle tänka när de såg dom börja? Hon svarade att de flesta amerikanarna skulle stänga igen sina ögon och blint gå vidare som om ingenting var fel och som om ingenting hade förändrats. Jag sa: "Men naturligtvis kommer de kristna att se att någonting är fel på grund av att en sådan tragedi händer i det här landet." Hennes svar var att tvärtemot skulle de flesta kristna stänga igen sina ögon och vara så blinda som resten av befolkningen. Ett fåtal skulle förstå och se vad som komma skall. De flesta kristna i Amerika, sa hon, följer inte Gud och skulle följaktligen inte se eller höra varningarna Han skulle ge. De skulle inte veta vad som kommer därför att de lyssnar till människor och inte till Gud.

Översättning: Bertil Lundberg

   Tillbaks till: första sidan