Från Djingis Khan till Putin

1993 evangeliserade jag i Sibirien. Pastorn berättade för mig: "Sedan vi flyttade våra gudstjänster till stadens kulturpalats har vi ingen ’frihet’. Det är en fruktansvärd ande som vi inte kan övervinna, lovsången fungerar inte, predikan fungerar inte. "Mötet började, men jag stannade bakom scenen och bad. Där i hörnet såg jag en byst av Lenin. Plötsligt såg jag ett grönt ljus i dess ögon och den började prata med mig, "Jag är den ande som styr Ryssland. Jag var i Lenin och i Stalin. De tror att jag har förstörts, men jag är samme ande." Den utmanande mig. Andra kom upp vid den tidpunkten, de såg elden i dess ögon, men jag var den ende som hörde rösten. I det ögonblicket använde jag mig av den myndighet jag har för att binda den anden. Det fantastiska är att genom att jag band upp den anden så har Gud gett mig en oöverträffad frihet i Ryssland ner genom alla dessa senaste 20 åren! Vi har makt och auktoritet! Gud uppenbarade för mig den makt som den anden hade, och varifrån den kommer ifrån – från Djingis Khan och hans erövringar som utgick från Mongoliet.
Ovanstående berättat av evangelisten David Hathaway, Storbritannien.

Putin för denna andemakt vidare... Kyrkor och pastorer i Ryssland får allt svårare för att sprida evangeliet. Massmedierna stoppar evangelisk kristendom, chefer för regionala medieföretag och tv-stationer hotas med grova konsekvenser om de samarbetar med evangeliska kyrkor, endast den ortodoxa kyrkan som ger sitt stöd till Putin kan verka fritt. Församlingarna kan inte längre hyra offentliga lokaler eller få byggnadstillstånd. Verksamhetstillstånd dras in, dopförrättningar utomhus stoppas. Små gatukampanjer stoppas. FSB i städer nära Ukraina förbjöd baptist- och pingstförsamlingar att ha någon verksamhet utanför kyrkobyggnaderna. När lokala pastorer frågade efter orsakerna till det plötsliga förbudet och inskränkningarna av deras frihet, var FSB:s svar kort och bryskt: "Presidenten på andra sidan är baptist!" På grund av hot från myndigheterna vågar Rysslands kyrkosamfundledare inte offentligt uttala sitt stöd för trossyskon i Ukraina. Konsekvenserna skulle vara allvarliga. En följd skulle vara stängande av församlingar i Ryssland. De som har kontakter med väst anklagas för att vara spioner. Sociala medier har hamnat under myndighetsbevakning. Att ifrågasätta Kremls politik i dessa medier är förbjudet och hot om straff. En ledande biskop anser att Ryssland snart kommer att stängas helt för evangeliet. Ryssland är på väg till en tid som påminner om Sovjetunionen.

www.tidenstecken.se