Vetenskapen förklarar inte allt

Vetenskapen har upptäckt naturlagarna, men dessa kan inte förklara allt som händer.

Ofta läser och hör vi talas om oförklarliga händelser som strider mot alla naturlagar. Tillvaron har följaktligen ytterligare en dimension, som för det mänskliga ögat är osynligt och vetenskapligt omöjligt att analysera, nämligen den andliga dimensionen.

Gud hör vi ofta talas om i våra kyrkor och ibland även om Guds änglar, men vad vet vi om Guds motsats? För Gud har en fiende, djävulen, som i andevärlden står i ett motsatsförhållande till Gud. Jesus identifierade honom som lögnens fader, som endast är ute efter att förstöra och förvilla. Vi vet också att han är en fallen ängel av mycket hög rang, en kerub och ärkeängel. Till sitt förfogande har han andra fallna änglar och miljontals demoner i olika grupperingar och former, ordnade i ett kastsystem. På samma sätt som vi delat upp jorden i olika länder och världsdelar, har djävulen delat upp den i olika riken styrda av andefurstar. I dessa riken iakttas och rapporteras allt vad vi människor gör av utsända demoner till högre instans.

Parapsykologin berättar ofta om övernaturliga händelser och personer som är mediala. Många av dessa medier kan berätta att de har en andlig ledare inom sig som de får uppenbarelser och svar ifrån. I dessa fall har en eller flera av djävulens andar tagit sin boning i deras kroppar.

Dessa inkarnationer har oftast skett redan vid födseln, genom att föräldrarna tidigare varit inblandade i ockulta handlingar eller spiritism.

En del med övernaturliga förmågor talar också om att de får sin förmåga genom krafter utifrån. Det är sådana personer som kan betjäna vissa personer genom att böja skedar eller sätta i gång klockor. Ett annat vanligt sätt frän dessa andars sida är att maskera och dölja sig i avlindna människors gestalt i spiritistiska seanser, i manifestationer genom vålnader eller i dödsupplevelser. Eller kanske ännu vanligare att genom reinkarnationsläran förmedla en falsk bild av livet både före födseln och efter döden, genom den minneserfarenhet de har och sin kunskap om händelser i det förflutna.

Men bibeln (den tål att granskas av vilken ärlig tvivlare som helst) talar inte om någon reinkarnation, utan om en evig destination.

Frågan till slut är bara om vi vill tro på bibeln och dess undervisning, eller om vi hellre låter oss luras av dess motståndare, som jag här har försökt beskriva.

Bertil Lundberg

Ormar som gick med ben har hittats

Israeliska forskare har hittat "100 miljoner år" gamla ormfossiler som hade ben. Upptäckten gjordes utanför Jerusalem i Ein Yabrud, nära Ramallah, och ormarna anses vara de bästa bevarade ormfossilerna som hittats i världen. Tchernov och hans kollegor fann att de hade två små men ändå fullt utvecklade ben. Fynden har väckt stor uppmärksamhet bland vetenskapsmännen, frågan de ställer sig är om dessa fossiler är direkta föregångare till alla dagens ormar, eller en ormtyp som inte har överlevt in i den moderna tiden. I 1 Mos. 3:14 omtalas att Gud straffade ormen genom att i fortsättningen kräla på marken på grund av dess roll vid syndafallet.

Tillbaks till: föregående sidan