Trolldom bet inte på de verkligt kristna

"Medan vi besökte en missionsskola i Venezuela mötte vi en före detta trollkarl", skriver missionären Paul Otremba. "Han blev en spiritist som barn, och han var verkligen brukad i umgänget med demoner. Han var ständigt ledsagad av en demon, som gav order till obetydligare demoner enligt den unge mannens befallningar. En dag ville den unge mannen att hans demoner skulle skada en kristen. Demonerna återvände med nyheten att de inte kunde skade den kristne, därför att han hade mer kraft. Demonerna blev också brända när de försökte röra honom. Nyheten oroade trollkarlen, därför att han hade alltid trott att han arbetade tillsammans med den starkaste kraften. Han började experimentera för att finna ut vilka han kunde skada och vilka han inte kunde skada. Han hade inga problem med de som var till namnet kristna men som inte hade någon relation med Jesus, men han kunde inte röra vid trogna efterföljare till Jesus. Vid den tidpunkten var det någon som berättade mer för honom om Jesus. Den unge mannen är nu en lärjunge och frågade mig: 'Varför var det ingen som berättade för mig om Jesus tidigare?'"

Källa: Paul Otremba, Globe Europe (januari 2005).

Tillbaks till: föregående sidan