Finns det kristna i rummet?

I Taiwan är det sedvanligt att när en person dör så ska ett medium kalla på andarna att komma och bära iväg den döde personens ande. En kvinna berättade för en missionär hur en gång ett medium inte kunde kalla på andarna för att komma och ta hennes faders ande. Mediet frågade om det fanns några kristna i rummet. Hennes lilla syster och två andra kristna fanns i rummet. Mediet bad då alla kristna att lämna rummet, därför att andarna vågade inte komma i deras närvaro. "Er Gud är kraftfull. Jesus är större än vår gud." Sedan lade hon till, därför att alla hennes människor följer den lokala religionen. "Vi kan inte vandra samma vägen."

(Källa: The Commission)

Back to last page