Onda andar finns även i Sverige

I Fribaptistsamfundets tidning Upplysningens Vän berättade Rune Lindhed om hur han personligen fick uppleva ett fall där onda andar manifesterade sig. Artikeln var refererad i Dagen 821130.

"Vi har ofta hört om att andeutdrivning bara hör hemma i hednakulturerna. Personligen hade jag också själv tidigare svårt att förstå de texter i bibeln som handlar om onda andar. Vändpunkten för mig blev när jag ofrivilligt fick vara med om att en flicka fick ett "anfall" av onda andar och fick bevittna det på nära håll. Jag som varit så tveksam förut blev nu övertygad om de onda andarnas existens även i vårt land och folk. Vad var det då som övertygade mig?

Jo, för det första var det nog de alltigenom destruktiva yttringar, som kom i dagen hos den plågade människan. För det andra är det påfallande att de onda andarna är känsliga för när man beder i deras närhet och ej tål att höra Jesu namn nämnas. För det tredje är det övertygande, när de onda andarna talar genom en i övrigt "bortkopplad" människa. Talet är även det av destruktivt slag, och går ofta ut på att de onda andarna vill bli lämnade ifred, de talar i "egen person" och talar om den människa de terroriserar.

För det fjärde är det fantastiskt att få bevittna när en människa blir befriad. Själva slutfasen av andeutdrivningen kan vara nog så dramatisk, men följs av en befrielse och frid som är obeskrivlig och ett vittnesbörd så stor som något om att Herren har segrat. Över huvud taget är det påfallande hur väl dessa yttringar stämmer överens med Nya Testamentets skildringar av onda andars verksamhet och hur Jesus och hans lärjungar befriade plågade människor."

Tillbaks till: föregående sidan