Vilken religion är den rätta?

Det finns i vår värld en uppsjö av religioner och livsåskådningar att välja på, men vilken är den rätta? Islam, buddhism, hinduism, Transcendental Meditation, antroposofi, astrologi, new age, spiritism, humanism, Jehovas Vittnen, mormonism? Listan kan göras mycket längre.

Det finns många som tror att all religion talar om samma sak och samma Gud, skillnaden skulle bara vara att man säger det på olika sätt. Ingenting kan vara felaktigare, därför att de olika religionerna lär många saker som är direkta motsatser. Av detta kan vi dra slutsatsen att helt säkert kan alla inte ha rätt.

De hinduistiska visdomsskrifterna, Vedas, lär att månen är ungefär 24 000 mil större än solen och lyser med sitt eget ljus, att jorden är flat och triangulär och att jordbävningarna orsakas av att elefanterna under jorden skakar på sig ibland. Hinduismens visdom är följaktligen ingenting att bygga på.

Antroposofi betyder människovisdom. Denna religion har sitt ursprung i den ockulta teosofin och den österländska mystiken, och försöker bygga ihop detta med västerländska tankegångar. Där finner vi reinkarnation, karma (plus och minuspoäng som räknas ihop när vi dör), ihopvävd med en kristusteologi som är helt främmande för bibeln. Waldorfpedagogiken är framsprungen ur antroposofin.

Humanismen tror att människan kan lösa sina egna problem, och att människan är alltings måttstock. Men vilken människa ska bestämma vad som är rätt eller fel i en värld utan Gud? Hitler hade satt upp sina värderingar, de vita i Sydafrika hade också gjort det, kommunisterna i det sovjetiska imperiet, kapitalisterna, maffian och pornografiindustrin sina och så vidare. Humanism löser inga problem, den skapar en hel del problem istället.

Astrologin hämtar sin visdom i stjärnorna. Med födelsetidpunkt och himlakropparnas läge tror man sig kunna förutsäga (spå) vissa saker om framtiden. När astrologin uppkom trodde man att himlen var ett valv och att planeterna verkligen möttes. Jordaxelns rotation gör att positionerna inte längre stämmer med de stjärnbilder som då uppkom. Av 3011 spådomar fastställda under perioden 1974-1979 av ledande astrologiska publikationer gick bara 11% i uppfyllelse, och då fanns även vissa med som man helt enkelt kunde gissa sig till.

Det finns en berättelse om filosofen Georg Hegel som illustrerar människans tro. Hegel höll på med att förklara filosofins historia med utgångspunkt från vissa händelser, när en av hans elever ställde frågan: "Men, Herr Professor, de verkliga händelserna är annorlunda." "Så mycket värre för de verkliga händelserna", svarade Hegel.

Det är ganska symptomatiskt att djävulen har massvis med religioner och system som människan fångas av. Jesus säger: "Jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig."

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan