Demonerna lyder Jesu namn - Miraklet i Port Said

Emil Boctor är en av Egyptens mest framgångrika pastorer. För närvarande (1998) är han pastor i den största pingstförsamlingen i Kairo, som heter Sharabia-kyrkan. Många människor kommer hit och blir helade. Många demonbesatta människor blir befriade och Guds makt manifesterar sig i mötena. Varje söndag, efter det att mötet är färdigt, från kl 13 till 16, kommer det 300-400 människor. De ber alla om förbön - och det får de alla. Varje vecka blir ca 500 människor helade från sina sjukdomar.

I evangelierna läser vi om att demonerna kände Jesus. De visste vem han var och bekände honom som Guds Son. Det gör också demonerna idag. Emil Boctor berättar om ett mirakel han upplevde i staden Port Said:

En muslim kom till mig och sa: "Min mor är väldigt sjuk". Hon var lam och hade varit medvetslös i 6 månader. Jag bad honom komma till mötet och höra Guds Ord förkunnat först, för Guds Ord är starkt och mäktigt. Guds Ord kan lösa från demoner och kasta ut dem. Mannen kom till mötet, och då mötet var slut sa han: "Vill du be för min mor?" Det svarade jag ja till.

Då jag började att be för denna medvetslösa kvinnan, började hela kroppen att röra sig upp och ner. Jag kom fram till att hon hade tre demoner i sig. Jag frågade om deras namn, och de sa vad de hette.

Demonerna talade genom denna medvetslösa kvinnan. Jag frågade demonerna: "Är ni bekanta med vem Jesus är?"

"Ja", svarade de, "vi är bekanta med vem Jesus är".

"Vem är Jesus?", frågade jag.

"Jesus är Guds Son", sa demonerna.

Då frågade jag: "Blev han korsfäst?"

Demonen svarade: "Ja. Han blev korsfäst på ett kors på Golgata. Jag har varit där, och jag har sett honom korsfäst."

Då sa jag: "Men det är så många människor som inte bryr sig om att Jesus blev korsfäst."

Demonen svarade: "Det är på grund av de inte vet något om Jesus Kristus."

Då frågade jag demonen: "Kan du komma ut och komma in i min kropp?"

"Nej", svarade han.

"Varför inte?", frågade jag.

"Därför att du är renad i Jesu blod", svarade demonen.

En syndare stod vid min sida, och jag visste att han var en syndare, och jag sa: "Kan du komma in i denna mannens kropp?"

"Ja, ge mig bara order om att gå in i hans kropp. Jag skall ödelägga hans kropp, därför att han är utan beskydd. Men du är beskyddad i Jesu blod", svarade demonen.

Innan djävulen lämnade hennes kropp talade de till mig igen och sa: "Vi skall lämna denna kroppen, därför att vi kom in i henne för 6 månader sedan, och vi har precis gjort henne medvetslös. Men hon är också lam, och lam skall hon vara, för det har hon varit redan i 5 år".

"Ok", sa jag, "jag kastar ut er i Jesu Kristi namn". Och de var tvungna att gå.

Jag frågade kvinnan om hennes namn, och hon sa att det var Saide. Jag frågade om hon kunde stå upp. Hon sa att hon inte kunde stå upp för hon hade varit lam i 5 år.

"Ge mig din hand", sa jag, och tog hennes hand. "I Jesu Kristi namn - stå upp!" Och hon stod upp. Och jag sa: "I Jesu namn, gå med mig!", och hon gick med mig.

Hennes släktingar och hennes son stod tillsammans med mig. De började att ropa med hög röst och var helt begeistrade. Sonen ropade: "Jesus lever. Jesus lever." Och du kan tänka dig denna damen som gick hem! Folket såg henne på gatan och de frågade henne vad som hade skett. Hon berättade att hon hade varit i vår kyrka och en man som heter Emil Boctor hade bett för henne i Jesu namn.

Hennes son sa: "Jesus lever. Vi måste älska och tjäna honom!" Detta hade stora följdverkningar i hela lokalförsamlingen. Många tusen människor kom till kyrkan som ett resultat av denna helbrägdagörelsen.

(Från Troens Bevis, februari 1998)

Tillbaks till: föregående sidan