Obehagliga nära-döden-upplevelser

Nära-döden-upplevelser beskrivs ofta som behagliga upplevelser, men synar man det hela lite närmare finner man att det i litteraturen också finns exempel på många obehagliga upplevelser. Den kristne läkaren Maurice Rawlings skriver i boken "Beyond Death's Door": "Jag har funnit att en intervju omedelbart efter det att patienterna är återupplivade visar lika många dåliga upplevelser som goda." Och han ger exempel på detta.

Fler sådan exempel ger författarna Karlis Osis och Erlundur Haraldsson i boken "Vad de såg vid dödsögonblicket". Sådana exempel ges också i en bok översatt av Göran Grip "Närmare ljuset - Om barns nära-döden-upplevelser" av Melvin Morse.

Exempel 1 (sid 57). Sexårige Daniel passerade en mörk tunnel och kom till ett starkt ljus. Där träffade han tre män. De var vänliga men han var ändå rädd för dem. Det som skrämde honom var att han trodde att männen tänkte ta honom till ett ställe långt bort från hans föräldrar.

Exempel 2 (sid 52). Åttaåriga Michelle mötte varelser om vilka hon säger: "De var stora och klädda i vitt och jag var rädd för dem." Hon fick också ta ställning till en valsituation. "Bakom mig stod en hel massa människor i vitt. De pratade med mig. Framför mig fanns två knappar, en röd och en grön. Människorna i vitt sa hela tiden till mig att trycka på den röda knappen. Men jag visste att jag borde trycka på den gröna knappen för den röda knappen skulle betyda att jag inte kom tillbaka. Jag tryckte på den gröna knappen i stället och vaknade upp från medvetslösheten. Jag vet inte hur jag kunde veta att den röda knappen var dålig. Men det var den för jag är fortfarande här." Människorna i vitt försökte alltså att lura henne!

Exempel 3 (sid 52). Ett barn mötte "en kvinna i vitt som retade henne och försökte få henne att följa med". Dessa obehagliga upplevelser visar att varelserna som många upplever sig möta inte är att lita på. Och om de inte är att lita på, vilka är de då?

Bibeln säger klart att det finns onda andar som är ute för att bedra människor och just vid nära-döden-upplevelserna kommer människan i direktkontakt med den andliga världen. Det är uteslutet att nära anhöriga kan uppenbara sig vid människors nära-döden-upplevelser. De anhöriga är antingen i himlen eller i helvetet. Den som är kristen ( i Bibelns innebörd "född på nytt" genom tron på Jesus) möter på andra sidan antingen en ängel från himlen eller i vissa fall Jesus själv som tar henne till himlen. Den icke kristne möter en eller flera demoner eller en fallen ängel som tar henne med till helvetet.

Onda andar kan mycket väl ikläda sig avlidna människogestalter. Fallna änglar kan uppenbara sig i ljusgestalter. Ibland kan det vara barn som lättast upplever att något inte är som det ska, så som ovanstående tre barn upplevde det.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan