Så gjorde Jesus och lärjungarna med demoner

Matteus 8:16. När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka….

Matteus 8:28-33. När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Nu skrek de: "Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?"

Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden." Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta.

Matteus 10:1. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.

Markus 1:21-27. De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige." Men Jesus sade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom."

Markus 6:7. Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.

(Bibelöversättning enligt Folkbibeln.)

Tillbaks till: föregående sidan