Onda andar kastade sten

Laila Sivertsen berättar från missionsverksamheten på Madagaskar:

Det onda har det besvärligt i väckelsetider. Aldrig har jag sett så många besatta människor som nu, och kanske speciellt här i Morombe distriktet, där vi särskilt får uppleva väckelse. Här på missionstationen tar vi nu emot människor som är besatta av onda andar. Här finns olika slags former av besättelse. Några blir lösta efter kort tid, medan andra måste ha behandling över längre tid. Behandlingen går ut på att vi ber och driver ut andar i Jesu namn. För tillfället har vi 8 "sjuka" boende här. En av de senast ankomna hade använt upp över 100 oxar hos olika trollmän.

Det onda har stor makt, men Jesu makt är så mycket, mycket större. Och det är Jesu kraft som står till vår disposition. Därför kan vi med stor frimodighet ta upp kampen med "ondskans andehär i himlarymden".

För ett par veckor sedan var vi inne i huset hos en trollman i Ambahiliky. Han hade kontakt med onda andar som kallas "peha". Medan vi var där, så kallade han på dem. Vi hör ofta att onda andar talar genom människor som de har tagit sin boning i, men dessa "pehas" talade direkt ut i luften. Vi såg dem inte, hörde bara stämmorna. Hade jag inte själv varit på platsen, skulle jag knappast ha trott det om någon hade sagt det vi var vittne till där. Dessa "pehas" blev arga på oss kristna. De vältrade över ända saker som var i rummet.

De kastade sten också, men träffade oss inte. Vi bara hörde och såg stenarna falla på golvet. Då jag befann mig där i huset hos denna trollmannen, blev det så stort för mig hur väldig Guds kraft är. Från den dagen blev jag och mina medarbetare eniga om att be om att den kontakten som trollmannen hade med de onda andarna skulle bli bruten. Nu hörde jag häromdagen att dessa "pehas" inte kommer, även om han kallar på dem aldrig så mycket. I Jesu namn måste de onda andarna vika!

(Utdrag från en artikel publicerad i Korsets Seier 810404)

Tillbaks till: föregående sidan