Ett spiritistiskt experiment som slutade med skräck

I en liten stad i Iowa, USA blev en gymnasieelevs intresse i det ockulta stimulerat av en diskussion om spöken och andar i en av dennes klasser. Det hade rapporterats att en vålnad av en liten flicka hade setts vid stadens begravningsplats.

Eleven berättade att flera av studenterna redan hade varit inne i spiritism, men det här var nytt för den här eleven, som började läsa om detta på grund av nyfikenhet. Eleven gick till biblioteket och tog fram allt han kunde hitta om spiritism och andar och var verkligen intresserad, men trodde aldrig att han själv skulle bli involverad i det ockulta.

Eleven övertygades av en grupp av medstudenterna att besöka den här begravningsplatsen sent en natt i avsikt att den unga flickas ande skulle uppväckas. En pojke vars familj hade en historia av inblandning i det ockulta, samtyckte till att vara mediet (en som använder sin kropp för att etablera kontakt med andevärlden). Eleven fortsätter att berätta: "Vårt medie lade sig ner på graven. Vi satt omkring honom i absolut tystnad och han verkade att gå in i en trans. Först så var det en del fnissande och skrattande, men ingen ande visade sig." Tiden gick, och så började saker att hända snabbt. Eleven berättar: "Vi reciterade flera besvärjelser (ett speciellt ord eller ord som bad om ett tecken). Och så hände det. Mediet kropp började att lyftas upp från marken.

Ungefär samtidigt så var det en av flickorna som skräckslagen skrek och pekade på gravstenen där ungefär 12-13 meter bakom den och bredvid ett träd så stod en smal blek flicka klädd i vitt. Studenterna sprang i skräck bort från gravplatsen. När eleven som relaterar den här händelsen och en annan pojke tittade tillbaka, så såg de att deras vän fortfarande låg kvar i trans vid graven. "Han blev aldrig sig lik igen, även efter psykologisk behandling", berättar eleven. Även nu säger hans vänner att han ibland går in i trans och verkar förlora kontakten med verkligheten.

Eleverna kom klokt fram till att experiment med det ockulta är farligt, och att man inte ska bli inblandad i det. Och ändå är många tonåringar idag fascinerade av spiritism. Spiritism är ett bruk avsett för att frammana de dödas andar. Det är svårt idag för tonåringar att undvika att utsätta sig för en eller annan form av det ockulta. Annonsörer använder sig rutinmässigt för ockultrelaterade motiv för att lansera allting från ris till försäkringar och tuggummin.

Tv-program som Charmed, Angel, Buffy the Vampire Slayer, The Dead Zone och otaliga andra har starka supportrar bland tv-tittarna, en väsentlig del av dem är tonåringar. Även såpoperor som Passions eller Days of our Lives har inte undgått ockult inflytande. Filmer som Dragonfly och The Craft" har hjälpt till för att främja ockulta teman

Gamla Testamentet har många hänvisningar om att undvika spiritism i alla dess former och praktiserande. 3 Mosebok 19:31 fastslår: "Vänd er inte till medier eller rådfråga inte spiritister, ty ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud." Profeten Jesaja påminde oss: " När de säger till er: 'Rådfråga de dödas andar och andarna som knarrar och knorrar'. Ska inte ett folk rådfråga sin Gud? Ska de rådfråga de döda för de levandes skull?" (Jesaja 8:19).

Nya Testamentet är i lika hög grad tydlig om andevärlden. Det finns 150 referenser till andevärlden i evangelierna och ungefär 178 referenser i det övriga Nya Testamentet. Jesus bemyndigade sina lärjungar till att kämpa mot andevärlden (Matteus 10:1) och gjorde själv så (Matteus 15:22, 28). Aposteln Paulus påminde oss om vår kamp med mörkrets makter i Efesierbrevet 6:10-18. Han visade också på varför spiritism fortsätter att vara än mer populärt: "Nu säger Anden uttryckligen att i den sista tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror" (1 Timoteus brev 4:1).

Ett utdrag från BP News 2003-10-31.
Översatt av Bertil Lundberg.

Tillbaks till: föregående sidan