Harry Potters magiska värld kan påverka oss andligt

     Befrielsetjänst i praktiken: Telefonen ringde 21.30 på Valborgsmässosafton 2011. Kan du komma och be för oss? Vi har ingen annan vi kan ringa till, andarna plågar oss, vi behöver din hjälp.
     Fyra personer behövde förbön denna natt. När jag bad för en av männen, sa Helig Ande plötsligt “Harry Potter”. Då frågade jag mannen om han hade läst Harry Potter. Han skrattade genant och sade “nej”. Eftersom jag visste att Helig Ande inte pratar strunt, frågade jag då om han hade “tittat” på någon Potter film. Då medgav han försiktigt att han hade sett dem.
     Ibland manar Helig Ande mig att fråga "härskardemonen" hans namn. Då brukar de som bär på andarna alltid säga namnet som de hör inom sig. När jag frågade anden i honom, “Master demon, what is your name?” (Härskardemon, vad är ditt namn?), sa killen till min förvåning ingenting alls.
     Efter en stunds tystnad sa plötsligt Helig Ande till mig “White Dragon” (Vit drake), hade aldrig tidigare hört detta namn. Då befallde jag White Dragon, vid namn, att fara ner i Helvetet med alla sina verk och stanna där. Killen gurglade kraftigt när anden kom ur honom.
     Fick följande dag veta att en kvinna som var med i samma rum, även hon blev befriad “i samma stund” som killen. Även hon hade nämligen läst de "förbannade" Harry Potter böckerna! Hon "kände" tydligt hur anden, White Dragon, lämnade hennes kropp. När en ande lämnar en människa kan det kännas som om en osynlig människa lämnar deras kropp. Det är viktigt att undvika världslig ockult underhållning.
Benjamin Antell

Translation for english reader:
    A typical example of deliverance from demons. One night my phone rang. A man asked me if I could come and help a small group of people in need. They all had problems with evil spirits, and he said that they had noone else to call. I agreed and left for the next town.     As I prayed in the Spirit for the first man in line, Holy Spirit interrupted me and said "Harry Potter". I asked the man if he had read any Harry Potter books, he said "no". So then I asked him if he had seen any Harry Potter movies (since Holy Spirit doesn't talk rubbish). The man was a tad embarrest, probably because most people consider the movies to be children's movies. Anyway, he admitted to having watched them. So then I asked the "master demon" to reveal his name to me. I was surprised when the man was silent, because until this evening no master demon had avoided telling me his name. Then after a few minutes, Holy Spirit told me "White Dragon". I had never heard that name before so I was kind of surprised, but decided to obey as usual. I broke White Dragon's assignment in Jesus' name and commanded him to leave the man immediately, and go down into the Abyss with all his works! The man sounded like he was being gagged as the demon left him.
    The following day I received another phone call, from the man that called me the night before. He told me that the demon White Dragon had simultaneously left a woman in the same room, as I cast it out of the man. She had also read the cursed books of J.K. Rawling.
Benjamin Antell


Tillbaks till sidan om Harry Potter.