Det ondas ursprung

Det ondas ursprung är inte människan. Det ondas ursprung är inte heller Gud. Det onda har sitt ursprung i en varelse som är obeskrivligt ondskefull, kallad satan, djävulen och Lucifer. Hes. 29 och Jes. 14 beskriver denna varelses ursprung.

Djävulen är en skapad varelse, en kerub och ärkeängel som var klädd i Guds egen härlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet, men blev på grund av högmod en djävul och tog en tredjedel av änglavärlden med sig i sitt fall, andevarelser som i Bibeln omtalas som furstar, väldigheter och världshärskare i detta mörkret och som ondskans andemakter i himlarymderna (kosmos).

En demon bör inte förväxlas med djävulen. I den engelska bibeln så har demoner blivit översatta med bland annat "djävlar". Grundtexten använder ordet "daibolos" om djävulen, vilket betyder "baktalare". Men om en demon används orden "daimon" och "daimonion" eller två andra uttryck som översätts med "onda andar" eller "orena andar". Demon, ond ande och oren ande är olika uttryck för samma sak. Det är också en skillnad på en demon och en ond eller fallen ängel. Änglar har en "andlig kropp", men demoner söker efter en kropp att bo i, vilket inte änglar gör. Satan är den som härskar över de fallna änglarna och demonerna.

Världen "är i den ondes våld" och den onde "är denna världens gud", den som underblåser människornas onda passioner.

Jesus trodde på en personlig djävul, vilkens välde Han kommit för att omintetgöra, genom sin död på korset. Jesus bjöd de onda andarna att lämna sina offer. De onda andarna är de direkta mellanhänder som arbetar i förening med satan. Det fanns en man från vilken Jesus kastat ut en legion av onda andar. En legion är ca 6 000.

Djävulen valde sig själv som gud och inte att vara beroende av Gud. Skild från religionen kan djävulen aldrig uppnå sitt främsta syfte, nämligen tillbedjan av sig själv. Djävulen vill ha den tillbedjan Gud allena förtjänar. Och där har han lyckats bra. Antalet religioner är stort och en stor del av mänskligheten är trälbunden i falska religioner.

Satan kan från själva Bibeln bevisa att det inte finns någon helvete. Är inte Gud kärlek? Hur kan det då finnas ett helvete?, är hans standardfrågor. Alla satans anslag går ut på att ta livet av varje människa, innan hon har blivit frälst. Då kan han ta hela hennes varelse till helvetet. Satan älskar ingen människa. Och naturligtvis inte hellre den kristne.

Jesus vittnar i Joh. 8:44 om djävulen: "Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader."

Vill du byta sida? Vill du följa Gud som vill ditt eviga väl? Vill du bli frälst (räddad)? Du kan bli det nu! Be denna enkla bön och Jesus blir Herre i ditt liv:

"Jesus, jag tror att Du dog för mina fel och brister, att Ditt blod renar mig från mina synder och att Du uppväcktes från de döda för att jag skulle få evigt liv och bli räddad från det onda. Nu ber jag Dig att komma in i mitt liv och jag bekänner Dig som min Herre. Tack för att Du förlåter mig alla synder. Tack för att Du har kommit in i mitt liv och att jag nu är ett Guds barn genom tron på Dig. Tack för alla löften i Guds Ord nu gäller mig. I Jesu namn, amen:"

Du som lämnat ditt liv till Jesus, ta kontakt med någon kristen på den ort där du bor så att du får vidare instruktioner från Bibeln vad Gud vill att du ska göra nu. Låt också döpa dig och kom med i en kristen gemenskap.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan