Benny Hinn berättar om Jesu blods kraft

År 1992 predikade jag under ett korståg i Manila på Filippinerna. En kväll förde de upp på plattformen en ung man som var svårt plågad. Under de flesta korståg i USA skulle han förts åt sidan för personlig hjälp och undervisning, för mina medarbetare skulle ha lagt märke till hans andliga tillstånd.

När denne man plötsligt kom nära mig kunde jag se att han var besatt av demoner. Hans blick blev glasartad och hela hans kropp förändrades rakt framför mig. Ju närmare han kom, desto värre blev han.

Jag började be och han föll framstupa. Detta är något som jag ännu inte förstår; men jag har märkt att när jag ber för någon utomlands som faller framåt istället för bakåt, är det vanligtvis demoner involverade.

Mannen steg upp och började gå mot mig. Några av mina medarbetare försökte hålla honom tillbaka, men han började knuffa undan dem. Jag näpste honom, men han fortsatte att närma sig. Slutligen kunde två starka män hålla honom på plats, men han fortsatte att kämpa emot.

Jag sa: "Gud, håll mig och varenda en här under Jesu blod". Sedan sa jag till honom: "Jesu blod är emot dig!"

Samma sekund som jag sa detta vrålade han: "Säg inte så!"

Så jag sa om igen: "Jesu blod är emot dig!"

Med en förfärlig röst skrek han: "Säg inte så!"

Varje gång jag nämnde Jesu blod, reagerade han våldsamt. Gud vare tack; han blev slutligen befriad.

Demonerna kände igen kraften i Jesu blod. Om demoner känner till det, hur mycket mer borde inte vi känna till det?

Jag tror, att när vi ber Gud beskydda oss i kraft av Jesu blod, ärar han det, eftersom det representerar Jesu namn med allt vad det namnet innebär.

Makten finns i Jesus Kristus. Och vi har tillträde till honom genom bön.

(Benny Hinn: Blodet, SödermalmMedia Förlag, 1994)

Tillbaks till: föregående sidan