Psykologiska villfarelser - CG Jungs ockulta arvegods till kyrkan

Carl-Göran Amnell, präst och leg psykoterapeut, arbetar vid S:t Lukas mottagning i Gävle. Han säger:

– Den schweiziske läkaren och psykiatern Carl Gustaf Jung har betytt mycket för att det andliga perspektivet får större plats i psykoterapi i dag. Jung ansåg bland annat att religionen utgör en läkande kraft i människans psyke.

Sant?

De flesta kristna har kanske aldrig hört talas om CG Jung, men hans påverkan på kyrkan är omfattande och berör predikningar, böcker och andra aktiviteter. Kristna behöver lära sig tillräckligt om Jungs och hans läror för att bli varnade och vaksamma. Jungs arvegods till den "kristna psykologin" är både direkt och indirekt. En del utövande kristna, som har blivit påverkade av Jungs läror, integrerar aspekter av jungiansk teologi i sitt eget utövande av psykoterapi. De kan inkorporera hans begrepp angående personlighetstyper, det omedvetna hos människan, drömanalys, och diverse urtyper i sitt eget försök att förstå och ge rådgivning till sina klienter. Andra kristna har blivit influerade mer indirekt när de har engagerat sig i inre helande, följt 12-stegsprogrammet eller tagit MBTI, som är baserat på Jungs personlighetstyper och inkorporerat hans teorier av inåtvändhet och utåtvändhet.

Jungs arvegods har inte förbättrat kristenheten. Från dess början har psykoterapi underminerat de kristna trossatserna. Sigmund Freuds attityd mot kristendomen var påtagligt fientlig, sedan han trodde att alla religiösa doktriner är illusioner och stämplade all religion som "den universala mänsklighetens tvångsmässiga neuros". Hans en gång efterföljare och kollega Carl Jung är å andra sidan inte uppenbart lika föraktfull för kristendomen. Dock har hans teorier föraktfullt förminskat de kristna trossatserna genom att ställa dem på samma nivå som dem i alla religioner. Medan Jung inte kallade religion en "universell tvångsmässig neuros", betraktade han alla religioner, även kristendomen, för att vara en kollektiva mytologier - inte riktigt i sitt innersta väsen, men när det gäller att ha en verklig effekt på den mänskliga personligheten. Medan Freud argumenterade för att religionerna är illusioner och därför onda, så hävdade Jung att alla religioner är inbillningar men goda. Båda positionerna är antikristliga, den ena förnekar kristendomen och den andra mytologiserar den. Freud och Jung hade ett vänskapsförhållande som varade i åtta år innan det blev en fullständig brytning. Jung hade utvecklat sin egen teori och metodik, känd som analytisk psykologi.

Jungs teori integrerar Darwins evolutionsteori likväl som antik mytologi. Jung lärde att det kollektiva omedvetna delas av alla människor och därför är det universellt. Men sedan det är omedvetet är inte alla människor i stånd att ta in det. Jungs såg det kollektiva omedvetna som personlighetens grundstruktur på vilken det personligt omedvetna och jaget är byggt. Därför att han trodde att personlighetens grunder är nedärvda och universella, han studerade religioner, mytologi, ritualer, symboler, drömmar och syner.

Jungs fader var en protestantisk präst och Jung upplevde aspekter av den kristna tron medan han växte upp. Tydligen såg han att religion kunde vara mycket meningsfullt får många människor och att religion kunde vara nyttigt som myter. Hans val att betrakta alla religioner som myter var ytterligare påverkat av hans syn på psykoanalysen. För honom visade religioner aspekter av det omedvetna och kunde så ansluta in i en persons psyke. Han använde också drömmar som vägar in i psyket för jagförståelsen och jagutforskandet.

Jung forskade djupt in i det ockulta, praktiserade spiritism och hade dagliga kontakter med andar som hade skiljt sig från kroppen, vilket han kallade arketyper. Mycket av vad han skrev var inspirerat av sådana existenser. Jung hade sin egen ledarande som han kallade Filemon. Först lärde han att Filemon var en del av hans psyke, men senare fann han ut att Filemon var mer än ett uttryckssätt för hans eget inre jag. Jung säger:

"Filemon och andra figurer i mina fantasier gav mig avgörande förståelser för att det finns saker i psyket som jag inte själv iscensatt, men som producerar sig själva och har sitt eget liv. Filemon representerar en kraft vilken inte var mig själv. I mina fantasier hade jag konversationer med honom, och han sa saker vilka jag inte medvetet tänkt ut. För jag observerade klart att det var han som talade, inte jag… Psykologiskt representerade Filemon en högre insikt. Han var en gåtfull figur för mig. Ibland verkade han alldeles verklig, som om han var en levande personlighet. Jag gick fram och tillbaks i trädgården med honom, och för mig var han var indierna kallar en guru." (Kommentar: Jung var besatt av en demonisk ande i sin personlighet.)

Man kan se varför Jung är så synnerligen populär bland new age-are. Jung spelade också en roll i utvecklingen av Anonyma Alkoholister. Medgrundaren Bill Wilson skrev följande i ett brev till Jung år 1961:

Detta brev av stor uppskattning har varit mycket länge försenat… Trots att du säkerligen har hört om oss [AA], tvivlar jag på att du är medveten om att en visst samtal du en gång hade med en av dina patienter, en herr Roland H., tillbaks på det tidiga 1930-talet spelade en viktig roll i grundandet av vår gemenskap." Wilson fortsätter brevet med att påminna Jung om vad han uppriktigt hade sagt [Roland H.] om hans hopplöshet, att han var bortom medicinsk och psykiatrisk hjälp. Wilson skrev: "Detta ditt öppna och enkla påstående var utan tvivel den första grundstenen på vilket vårt sällskap sedan har blivit byggt. När Roland H. hade frågat Jung om det fanns något hopp för honom hade Jung "sagt honom att det kan det vara, förutsatt att han kunde låta sig undergå en andlig eller religiös upplevelse - kort sagt, en genuin omvandling." Men för Jung fanns det inget behov av någon trossats eller trosbekännelse. Det är viktigt att notera att Jung kunde inte ha menat omvändelse till kristendomen, därför att så långt som Jung intresserade sig så var all religion bara en myt - ett symboliskt sätt att tolka det själsliga livet.

Kristna låter sig invecklas i Jungs religion när de införlivar hans begrepp om människan och gudomen genom att tillägna sig hans teorier, terapier och begrepp som har filtrerats ner genom vissa psykoterapier, genom 12-stegsprogram, genom inre helande, genom drömanalyser och genom personlighetstyper och tester.

Ovanstående svar är ett utdrag från http://www.pamweb.org/jungleg.html

Ett starkt redskap för Jung inom kyrkan i Sverige har varit St. Lukasstifelsen. Genom denna stiftelsen utbildas präster och själavårdare i psykologi och psykiatri och istället för Jesus som auktoritet har man fått Jung som läromästare. Många namn kan nämnas i detta sammanhanget som Marianne Blom (präst och psykoterapeut med terapeutisk grundutbildning på St. Lukasstiftelsen), Lars Åke Lundberg (präst), f d ärkebiskopen Bertil Werkström (huvudlärare där 1967 - 1973), ärkebiskopskandidaten Thomas Söderberg (direktor för Förbundet S:t Lukas) och nye ärkebiskopen Anders Wejryd (han har varit ordförande för Förbundet S:t Lukas i Sverige 1993–1998).

Jungstifelsens Vänner har ett new age-inriktat sommarseminarium 2006. Medverkar gör bl a Brita Haugen, präst från Danmark. Här fortsätter man på den ockulta inriktning som Jung hade.

Jungs idéer är inte Guds väg för människor. Jesus är den bäste psykiatrikern och han kallar fortfarande: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." (Matt. 11:28-30)

Bertil Lundberg

 

Tillbaks till: www.tidenstecken.se