Brommadialogen för in new age i kyrkorna

Brommadialogen har spårat ur (om den någonsin har varit på rätt spår?) Mer och mer ser vi hur dess verksamhet går ut på att öppna upp för främmande tankegångar i ett kristet sammanhang. Hösten 2002 den 4 oktober), startade Brommadialogen en pionjärkyrka som man gav namnet "Shalomgemenskapen i Stockholm". Den är framförallt tänkt att fungera som en gemenskap, även om möjlighet till medlemskap också finns. För att vara med i gemenskapen behöver man inte överge sina tidigare andliga sammanhang och inte hellre avge någon trosförklaring. Alla är välkomna - privatreligiösa, tolvstegsfolk, människor med rötter i den alternativa andligheten, sökare i största allmänhet, agnostiker, aktivister, kristna eller om man har en annan tro går det också bra. Vilken sexuell läggning man har spelar inte hellre någon roll. Kort sagt: här ryms alla trosåskådningar i samma församling! Den enda gemensamma programförklaringen man har är att arbeta mot en rimligare värld. Himlen verkar man ha glömt.

Vilka står bakom sådant? Ja, först och främst är det Brommadialogens ideologiske ledare Harry Månsus. Shalomgemenskapens ledare och pastor heter Eva-Karin Holst. Stöd ges även från Norrmalms och Södermalms Baptistförsamlingar i Stockholm. Shalomgemenskapen håller till på Betelseminariet i Bromma som är en del av Svenska Baptistsamfundets folkhögskoleverksamhet.

Brommadialogens verksamhet är en fristående del av Baptistsamfundets arbete i Sverige. Hur kan Svenska Baptistsamfundet som officiellt säger sig bekänna Jesus Kristus som Gud och Frälsare så uttalat stödja en rörelse om inte gör detta? På samfundets första sida gör man den 9 mars 2003, när detta skrivs, stor reklam för det andra numret som nu utges av den nya tidningen Von Oben som alldeles nyligt har kommit ut. Tidningen ges ut av Brommadialogen och redaktör är Tomas Andersson Wij.

Nummer 1 av den nya gratistidningen Von Oben för 2003 har alltså utgetts. Von Oben reklameras som "Ny tidning om andlighet som sticker ut." En tidning som ska fylla ett vacuum i den svenska kulturen. Och i förordet av tidningen skrivs "(vi) är överväldigade av responsen på första numret av tidningen... Bunten av pressklipp bara växer, för att inte tala om tillströmningen av prenumeranter." Världens kulturella medier hurrar, men bland änglarna i himlen är det nog sorg. 

Årets första tidning är fullständigt bedrövlig andligt sett. Som huvudartikel har man en intervju med Jonas Gardell med anledning av en ny bok som han ger ut i mars 2003 med titeln "Om Gud". Intervjuaren Sven-Gösta Holst som också är ansvarig utgivare för Von Oben, och som har varit verksamhetsledare på Brommadialogen, beskriver Jonas Gardell som kristen med en barnatro som visar sig bära och som nu närmast skrivit en akademisk avhandling om Gamla Testamentet. Sanningen att säga är det nog en heretisk avhandling. Gardell säger att meningen med boken från början var att det skulle bli en kriminalroman med ett par smarriga mord, men det blev en teologisk bok istället. Enligt Gardell skildrar Gamla Testamentet fler gudar än Den Ende. Och att GT innehåller "texter som ibland härstammar från förbibliska stamreligioner eller från skapelsemyter som florerade i Mellanöstern på denna tid… Vi måste välja mellan hatets och kärlekens gud." Och Gardell säger vidare: "Bibeln är med andra ord människors verk, men i bästa fall snuddar det vid Guds fötter… Somliga av de gudsbilder vi finner i Bibeln känns än idag som möjliga 'sökvägar', andra kan vi avfärda med samma lättnad eller självklarhet som vi avfärdar Tor, Oden och Freja." En Gud som är allsmäktig är, enligt Gardell, både ointressant och skrämmande. Han tolkar bibelberättelsernas gudsbilder som att Gud har målat in sig i ett hörn som han inte kommer ut ifrån.

Detta struntprat har tidskriften Von Oben som sitt främsta innehåll. Sedan följer ett par ointressanta artiklar om en konstnär och en nyliberalist. Den fjärde artikeln är minst lika bedrövlig som den första om Gardell. Det är med sorg man konstaterar att poeten Margareta Melin som tidigare har gjort ett gott intryck nu har fångats av spiritistiska böcker och uppenbarelser. Själv har hon översatt boken "Samtal med änglar", en kanaliserad bok från judisk miljö i Budapest 1943. Melin och artikelförfattaren Tomas Andersson Wij samtalar också om två andra spiritistböcker, "Samtal med Gud" av Neale Donald Walsch och "Klara svar från andevärlden" av Marie-Louise och Robert Hahn. Margareta Melin säger om dessa tre böckerna: "Dessa böcker inger hopp om enhet och fred, försoning och rättvisa på jorden. De betonar människans ansvar att bli den hon är och fylla sin plats, sin uppgift. De inbjuder till samverkan i kärlek och lovar himlens stöd och närvaro när man lyssnar in sin kallelse och ställer sig i livets tjänst." Demoner kan inte hjälpa oss till någon fred eller försoning och kommer att till sist dra människan till helvetet.

Men detta är ett tidstecken på det avfall som breder ut sig i svensk kristenhet. I Von Oben anordnas kurser med keltisk gudstjänst, yoga, helig dans, wellbeing, zen-meditation, mystik… Svenska Baptistsamfundet fick den 11-12 januari 2003 en ny ledare, Karin Wiborn. Hon berättar i Petrus 030110 att flera församlingar inte önskat henne som samfundsledare på grund av hennes liberala bibelsyn. Den betyder att hon sannolikt inte gör något åt Brommadialogens ännu liberalare bibelsyn som till och med inkluderar new age i sin verksamhet.

Bertil Lundberg 2003-03-10.

Tillbaks till föregående sidan