Boskapsherde blev befriad från demoner

Pastor Muhara vet sin auktoritet i Kristus, och han vet hur man använder namnet Jesus för att driva ut demoner.

Så när Mrs Juni fann sig bunden av djävulen, utövade pastorn sin auktoritet i Sonen att befria henne.

Här är berättelsen: Juni arbetade hårt för att ta hand om kor, för att försöka försörja sin familj och för att tillgodose sina egna alkohol- och rökvanor. Men när en svår sjukdom gjorde henne extremt svag, kunde hon inte längre upprätthålla sitt mödosamma arbete.

Samtidigt började onda andar attackera Juni med full kraft. De tog kontrollen över hennes beteende och orsakade att hon agerade som om hon hade psykiska problem. Hennes situation blev mer kritisk när de onda andarna gjort henne vansinnig så att hon sprang in i djungeln, och två gånger gjorde självmordsförsök.

Att veta att kvinnan var hjälplös mot de demoniska attackerna, gjorde att en missionär för Gospel for Asia i byn erbjöd sig att hjälpa till. Pastor Muhara inbjöd Juni till sitt hem så att han kunde be för henne. Sedan samlade han alla kristna i byn till att fasta och be, och be att Herren befriade Juni.

När Juni kom, delade pastor Muhara Guds löften med henne. Han berättade att Herren hade makt att befria henne, och att Han var den ende sanne Guden. Sedan började han och de troende att be.

Samma timme, upphörde de demoniska attackerna.

"Detta är den medicin jag tänkte ge dig", sa pastor Muhara, och talade om det mirakel Gud hade gjort.

Juni lärde känna Herren genom detta underverk i hennes liv. När de andra kristna fortsatte att be för henne, blev hon också helt botad från den kvardröjande effekter av sin sjukdom. Förändringarna i hennes liv var inte bara fysiska. Hon lämnade också sina destruktiva vanor och valde att följa Herren i alla delar av sitt liv.

Från Charisma News 110908
Översättning: Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se