Seattledeklarationen

Anglikanska teologer accepterar nu Katolska kyrkans Mariadyrkan

Efter nästan 500 år av splittring har anglikanska och romerska katolska teologer den 16 maj 2005 i St James' romersk katolska katedral i Seattle, USA, deklarerat att en av de största motsättningarna mellan de båda kyrkorna nu har lösts - synen på Maria, och att denna frågan inte längre ska dela kyrkorna åt. Detta är ett starkt tidstecken på vart utvecklingen om enhet är på väg. Katolska kyrkans Mariadyrkan finns exemplifierad genom tusentals statyer i kyrkor och heliga platser över hela världen. Uppenbarelser och mirakler centrerade kring dessa företeelser vittnar om en stark ockultism som nu inte längre har någon betydelse för anglikanerna, utan som i fortsättningen ska uppfattas som "tillförlitliga uttryck för kristen tro".

Dokumentet heter "Maria: Nåd och Hopp i Kristus" och den arbetsgrupp som arbetat med frågorna har varit "The Anglican-Roman Catholic International Commission" (ARCIC). Dess ledande uppgift är att komma fram till gemensamma uppfattningar i ämnen som har orsakat separation mellan Romerska katolska kyrkan och Anglikanska kyrkan i sådana saker som nattvard, ämbete och beslutsfattande. I dokumentet sägs att "Vi anser inte att bruket att begära att Maria och helgonen ska be för oss som gemenskapsseparerande…vi tror att det inte finns något teologiskt skäl för kyrkodelning genom dessa saker." Dokumentet beskriver även privata andaktsövningar inspirerade av Mariauppenbarelser som "acceptabelt". Dokumentet säger också att den ofelbara dogmen om den obefläckade avelsen och Marias upptagande till himlen "harmoniserar med Skriftens undervisning". Enligt den katolska tron är Marias obefläckade avelse fastslagen 1854 som ofelbar dogm vilket innebär att Maria var utan arvsynd från befruktningstillfället. Enligt katolsk tro begick hon sedan aldrig någon synd under sin levnad. Och i slutet av sitt liv blev hon upptagen med kropp och själ till himlen, vilket fastslogs i en dogm 1950. Som Kristus kan hon därför nu föra människors talan inför Gud.

Dokumentet har utarbetats av en gemensam arbetsgrupp i den Anglikanska-Romerska katolska internationella kommissionen som har hållit på sedan 1960-talet, med den här frågan har man hållit på i sex år. I arbetsgruppen märks bland annat de katolska kardinalerna Walter Kasper (Vatikanens chef i rådet för kristen enhet) och Cormac Murphy-O'Connor (kardinal i England och Wales). Det återstår nu att se om Anglikanska kyrkan kommer att acceptera dokumentet som också gör klart att det fortfarande finns vissa svårigheter som ännu återstår att lösa. Evangeliska kristna har sedan reformationens tid hävdat att det finns ingen biblisk grund för sådan tro.

Alla anglikaner kommer dock inte att acceptera detta dokument som nu ska utvärderas av de båda kyrkorna, men utgivarna av dokumentet framhåller öppet att de hoppas att de båda kyrkorna ska erkänna sig till en "gemensam tro" angående Maria som den uttrycks i dokumentet. Den katolske biskopen i Nottingham, Malcolm McMahon OP, är en av de 18 som ingått i gruppen, han säger att dokumenetet visar att Maria inte längre behöver övervägas som ett hinder i föreningen mellan anglikaner och katoliker. "Vad vi har gjort är att vi har knuffat undan en gatsten på vägen till kristen enhet." Pastor David Hilborn, teologisk talesman för Evangeliska Alliansen säger dock: "Det är en väldig stötesten och kan bara inte sopas undan."

Canon Martyn Percy, rektor på Ripon College i Cuddesdon, en av Anglikanska kyrkans främsta teologiska skolor säger: "Hela diskussionen verkar ha gjorts på katolska villkor, i spörsmål som protestanter har litet att säga. Mariadyrkan kommer från en helt annan kultur." Mariadokumentet visar på att det är Katolska kyrkan som dikterar villkoren för enhet. Pastor Rod Thomas, en ledande evangelisk präst som är talesman för "Church of England evangelical movement Reform" säger att dokumentet är ett försök "att med skohorn trycka ner Mariadogmerna om den obefläckade avelsen och upptagandet av Maria, i Skriften". Han säger vidare: "Om Maria har helt och hållet blivit upptagen i Himlen och vi kan vara i stånd att be till henne, så går det helt emot kärnan i att Jesus Kristus är vår store överstepräst och förebedjare för oss inför Fadern. Dokumentet går inte på långt när i närheten av att ta itu med förståelsen av uppenbarelse, av skriftens auktoritet och Kristi unikum som var reformationens hörnstenar och som är hörnstenar för evangelisk tro idag."

Dokumentet publiceras i en känslig tidpunkt i de katolska-anglikanska relationerna. Johannes Paulus II var välkänd för sin hängivenhet till Maria. Han uttryckte också klart sitt missnöje över den väg den anglikanska gemenskapen tog genom ordinationen av kvinnor och när det gäller de homosexuella. Den anglikanske biskopen Frank Griswold i USA tvingades därför avgå som ordförande för gruppen för en tid sedan och ersattes av ärkebiskopen Peter Carnley i Australien.

Uppstarten för dokumentet i Storbritannien hölls i Westminster Abbey i London 050519. Dokumentet har dock ännu inte officiellt antagits av varken Vatikanen eller ärkebiskopen av Canterbury. Kyrkorna uppmuntras att studera och utvärdera dokumentet. Kritiken fortsätter från den evangeliska flygeln av den anglikanska kyrkan som är emot dokumentet. Pastor Rod Thomas säger på nytt: "teologiskt nonsens kan aldrig vara en grund för att röra sig framåt i enhet".

I en predikan skriven av kardinalen Walter Kasper som hölls i All Saints Anglican Church i Rom av den katolske biskopen Brian Farrell säger Kasper följande: "Vad som behövs nu är en vidsträckt reflektion på själva dokumentet, så att anglikaner och katoliker på samma sätt kan röra sig emot att komma fram till att dokumentet 'uttrycker vår gemensamma tro om den, som av alla troende, är närmast vår Herre och Frälsare Jesus Kristus'. Det säger väl en hel del om Vatikanens officiella ståndpunkt till dokumentet.

Källor:

ARCIC to Announce Reconciliatory Statement for Anglican & Catholic Church - Christian Today 050530.
Anglicans invited to take a Catholic view of Mary - Times Online 050516.
Anglican theologians accept Catholic devotion to Mary - The Guardian 050517.
Official: Mary not a saviour - Fairfax Digital 050517.
Cracks in Anglican dissent over Mary - Times Online 050517.
Evangelical Anglicans May Reject ARCIC's Document on Mary. Times Online 050520.
Anglicans & Catholics Call for More Reflection on ARCIC Mary Document. Times Online 050528.
Gay Issue could divide RC and Anglicans. Virtue Online 050526.

Tillbaks till: föregående sidan