Evolutionslärans draksådd!

Efter skolmassakern i Finland är det viktigt att göra en fullständig och genomgripande analys av orsakerna därtill. Med tanke på att evolutionsläran har uppnått en smått kanonisk status, närmast helgonförklarats av både Europarådet och skolminister Jan Björklund, med flera potentater, är det på sin plats att ta bladet från munnen och våga "svära“ i den profana och sekulära "Kyrkan". Här kommer mitt bidrag till att förklara orsak och verkan bakom Pekka-Eric Auvinens handlingar.

En olycklig kombination av ickekristen barndom och uppfostran, ateistisk världsbild, evolutionärt tänkande, dagliga doser av våldsfilmer, hatfylld och aggressiv hårdrocksmusik/texter, ett obalanserat intresse för kriminalitet, våld, naturkatastrofer, död och förintelse, samt tillgång till eget vapen, ledde till den tragiska skolskjutningen i Tusby i Finland. Många ungdomar nu för tiden har en liknande barndom, uppfostran, skola och destruktiv blandning av kulturell "input", som denne Pekka-Eric Auvinen hade. Det man sår får man skörda. Det gäller inte bara individer, utan även samhället. Efter 150 år av indoktrinering i skola och samhälle med en uttalad antikristlig teori kallad evolutionsläran, och de senaste 50 åren av sekulariserat samhälle, får vi nu skörda de bittra frukterna av det Gudsfrånvända samhälle politikerna byggt och medvetet skapat. Kyrkan är inte oskyldig i den processen. Allt fler och fler teologiska lärosäten, med Vatikanen i spetsen, hävdar bestämt att evolutionen är bevisad och förenlig med den kristna tron och Bibeln. Detta trots att Jesus flitigt citerade skapelseberättelsen och tolkade den bokstavligt!

18 åringen Pekka-Eric tog Darwins evolutionslära på orden och ställde sig i dess tjänst. Han kallade sig själv för "Natural Selector 89" med tydlig hänvisning till evolutionsläran. Läs själv här vad evolutionslärans upphovsman sa: "Omsorg om psykiskt och fysiskt handikappade, om fattiga och gamla, är orättvist mot den mänskliga rasen. Därigenom hindras det naturliga urvalet." Charles Darwin: "Menniskans härledning och könsurvalet".

"Life is just a meaningless coincidence… result of long process of evolution." Detta citat av 18-åringen från hans eget "Manifest", är nästan ordagrant vad man får lära sig i den ateistiska skolan: "Det enda ändamål som vetenskapen kan urskilja är att överleva för att fortplanta sig. Livet är, i detta perspektiv, bara en bråkig parentes mellan två intigheter." Citat från "Evolutionens historia" och "Evolutionens mekanismer", Pogo 1974 (ljudbildband för gymnasiet, ofta använt på högstadiet).

Enligt Richard Dawkins, ger hans bok "Den själviska genen": "…människor sanningen om varför de existerar... Du finns till för ingenting ... Det finns inga högre syften med livet... En man sa att han inte sovit på tre nätter sedan han läst 'Den själviska genen'. Han kände det som om att hans liv blivit tomt, och att universum inte längre hade någon mening. Ett annat sätt att säga det är att människor förlorar sin religiösa tro." Richard Dawkins, intervju i "Omni" 12 (4), Jan 1990, sid 60-61.

"I’m the dictator and god of my own life. And me, I have chosen my way. I am prepared to fight and die for my cause. I, as a natural selector, will eliminate all who I see unfit, disgraces of human race and failures of natural selection." Med andra ord drog han ut konsekvenserna av evolutionsläran och praktiserade "socialdarwinism.“

"You will proprably say me that I am "insane”, "crazy”, "psychopath”, "criminal” or crap like that. No, the truth is that I am just an animal." Det tragiska med dessa ord av- och om honom, är att de är sanna, (förutom att han skulle vara ett djur). Han var inte galen, tokig, psykopat, kriminell, inte ens mobbad i skolan enligt två av hans närmaste vänner. Efter att ha läst hela hans Manifest på engelska, blev jag imponerad av hans språkkunskaper. Han hade antagligen en intelligensnivå över det genomsnittliga. Ändå hamnade han så totalt snett! Han var ingen vapenfixerad, tungt kriminellt belastad- drogad eller ökänd våldsman!

"It’s time to put NATURAL SELECTION & SURVIVAL OF THE FITTEST back on tracks!" Här använder sig Pekka-Eric av evolutionslärans två mest centrala begrepp och gör till sin livsuppgift att “hjälpa evolutionen på traven”. Det var han inte den förste att vilja göra. Nazisternas rashygien var ett uttryck för hur man ville få fart på evolutionens naturliga urval efter sina egna åsikter och rena mänskligheten från alla som de ansåg "unfit, disgraces of human race and failures of natural selection", för att citera Pekka-Eric. Det var just hänvisningen till evolutionen som gjorde att nazisterna kunde utrota alla "untermenchen" med "rent samvete" och utan att tveka. Vetenskapen hade övertygat dem om att de gjorde rätt. I Sverige hade vi ett rashygieniskt institut ända fram till 1956! Där bedrev man "genetisk forskning under ledning av Sten Wahlund och Gunnar Dahlberg. Direkt och indirekt stödde institutet tillkomsten av det steriliseringssystem som uppbyggdes i det svenska samhället under 1930-talet. Lundborgs alltmer pronazistiska linje ledde till en kris för verksamheten, vilken löstes genom regeringens beslut att 1936 tillsätta den till socialdemokratin närstående läkaren Gunnar Dahlberg som ny chef för S. Denne avvecklade det rasistiska språkbruket och gav verksamheten en mer statistisk och medicinsk inriktning. I samband med Dahlbergs frånfälle ändrades namnet 1956 till Institutionen för medicinsk genetik, och verksamheten inkorporerades under Uppsala universitet." Citat NE. "Så äro t.ex. korsningar mellan negroida och europida raser, ur den senare rasens synpunkt, inte önskvärda." Svensk Uppslagsbok 1952, under ordet "Rashygien".

"What do I love / what do I like?
Existentialism, self-awareness, freedom, justice, truth, moral & political philosophy, personal & social psychology, evolution science, political incorrectness, guns, shooting, computers, Internet, aggressive electronic and industrial rock & metal music, violent movies, computer games, sarcasm, irony, black humour, macabre art, mass & serial killer cases, natural disasters, eugenics (rashygien)." Pekka-Eric Auvinen.

"Samhället är en darwinistisk djungel. Någon sann mening med livet finns förstås inte.” Erik Lundgren, professor i cell- och molekylärbiologi.

Så här sa Pekka-Eric på sin hemsida: ”Människan är bara en art bland andra”, ”döden är ingen tragedi”, ”alla människors liv är inte värda att behålla”, ”i dag är det naturliga urvalet helt missriktat”. Av Auvinens efterlämnade "testamente" kan man se att han ansåg sig stå över "vanliga" människor och såg sig som ett redskap för naturen när naturen inte själv kunde fullfölja sina "plikter". "Jag, som Det naturliga urvalet, kommer att eliminera alla som jag anser opassande, som utgör en skam för mänskligheten och som är misslyckanden av det naturliga urvalet", skrev han. Liknande tankegångar låg bakom dödskjutningarna på skolan i amerikanska Columbine 1999. Massmorden utfördes den 20 april, på 110-årsdagen av Adolf Hitlers födelse. Morden på Columbine High School fick ett genomslag bland unga på nätet som inte syns ut mot vuxenvärlden och begreppet 4/20 är lika känt som 9/11 bland många på nätet. Auvinen verkar ha tagit starkt intryck av Columbinemorden. Också där hade gärningsmännen planerat att tända eld på skolan för att sprida skräck men i Columbine stannade det vid planer i en dagbok. Auvinen försökte, men misslyckades.

Evolutionsteorin lärs ut i alla skolor. I många läromedel står det även mer eller mindre klart uttryckt, att livet är en slump och/eller att livet är meningslöst. Den svenska läroplanen i biologi menar till och med att eleverna skall lära sig att se sig själva i ett evolutionsperspektiv! Ett fullkomligt livsfarligt perspektiv har det nu än en gång visat sig. Men denna heliga ko får inte ifrågasättas eller utmanas med en parallellundervisning i skapelsetro eller intelligent design. De politiska system som har byggts utifrån denna teori är de mest hänsynslösa av alla, d.v.s. nazism och kommunism. Så länge vi har fel människosyn kommer meningslöst våld att fortsätta. Jag är övertygad om att våldet och meningslösheten kommer att minska när vi får rätt människosyn. Hur får vi det? Genom tron på Jesus Kristus! Det är bara han som kan hela, upprätta och förvandla oss till älskande och förlåtande människor. En människa med Jesus som förebild lever ett kärleksfullt liv och finner så meningen med livet.

På Facebook har svensken och nihilisten Alex Birch startat en sympatisörsgrupp till Pekka-Eric. Han säger: ”Vi väljer att varken hylla eller fördöma dödsskjutningarna, trots att de flesta stora medier hittills har fördömt händelsen. Dödsskjutningarna pekar på en gemensam faktor, som effektivt avslöjar en obekväm verklighet för gemene man: vi har misslyckats med vårt "fria" samhälle och anledning till det är att det saknar ledarskap och riktning. Vi lever för ingenting. Våra slagord kring "frihet", "broderskap" och "tolerans" visar sig nu vara tomma löften som endast tjänar ett hänsynslöst, globalt oligarkistyre. Barn och ungdomar, speciellt de intelligenta, kommer i kläm och känner sig utelämnade av en ignorant vuxenvärld, upptagen med sina egna moraliska rädslor och själviska intressen. Dödsskjutningarna kan varken hyllas eller fördömas; däremot kan de förstås och det måste vi göra i det sammanhang som Pekka-Eric själv refererade till. Pekka-Eric är produkten av vårt samhälle och om vi finner dessa mord otäcka, är det för att grunden till vårt samhällssystem är ruttet inifrån. Till skillnad från vad många hävdar, var denna 18-åring både påläst och intelligent. Han visste precis vad han gjorde, men hans aktion var en desperat handling som vi måste lära oss av: de ungdomar som växer upp i dagens samhälle, är vilsna, deprimerade, rädda och osäkra. De har ingen fast grund att stå på, för vi tog död på den kultur och de traditioner som en gång höll vårt samhälle samman. Ingen litar på någon annan för i detta samhälle är det endast Individen som ska stå i centrum, oavsett om det leder till smygtotalitär demokrati, homogenisering av en kulturell mångfald, och ett samhälle där vi dyrkar profiten som gud. Pekka-Eric var unik men hans situation var det inte; varje dag läser vi om ökade depressioner, mer våld och växande kulturella motsättning bland ungdomar. Vårt moderna samhälle befinner sig i upplösningstillstånd och vi anser att händelsen i Finland endast är en försmak av vad vi kommer att få uppleva i framtiden.”

Den sista meningen i detta citat är det tyvärr bara att hålla med om. Det kommer att bli fler yttringar av denna, andligen sett sataniska idé och lära, om Guds ickeexistens, livets meningslöshet, skapelsens evolution och människans slumpmässiga tillkomst och tillvaro.

Vad säger då Gud och Bibeln om allt detta? Jo, att livet inte är en slump. Gud vår Skapare har en plan med våra liv, ända från moderlivet!
Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken,
Jeremia 1:5.
Hör på mig, ni kustländer, lyssna, ni folk, som bor i fjärran. HERREN kallade mig när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger,
Jesaja 49:1-2.
Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd…,
Paulus i brevet till Galaterna 1:15.
Men Herren sa till honom: "Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn, Apg. 9:15.
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem, Ef. 2:10.

HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, -HERRE, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger: "Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig", så är mörkret inte mörkt för dig, natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald! Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen, Psalm 139.
Denna psalm som är en av Bibelns absolut mest poetiskt vackra psalm, är inte bara poesi! Nej det är en poetisk omskrivning av livets mening, att vi inte är ensamma i ett tomt universum, att tillvaron inte alls är en slump, vi har en stor och allsmäktig Gud som har skapat oss på det mest intelligenta sätt och som redan har tänkt ut en plan för våra liv där vi var och en får komma till vår fulla rätt, förverkliga oss, bli lyckliga och få evigt liv. Halleluja!

Varför tillät då Gud denna fruktansvärda skolskjutning i Finland? Den bästa förklaring jag kan ge är att Gud i sin allsmäktighet styr även över ondskan så att den får tjäna Guds syften. (Jag kommer till vad syftet är längre ned.) Han minimerar ondskan på olika sätt så mycket det bara går. Gjorde han inte det skulle människans ondska ha vuxit oss över huvudet för länge sedan och gjort slut på mänskligheten redan. Betänk att det var snubblande nära redan 1600 år efter skapelsen, enligt 1 Mosebok 6:5. HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Läs meningen sakta en gång till så förstår du hur fruktansvärt det måste ha varit på jorden vid Noas tid. Jesus säger att vid tidens ände kommer situationen på jorden att vara lik den på Noas tid!

Gud skapade människan till sin avbild. Därför har vi en fri vilja var och en av oss. Den tar han aldrig ifrån oss. Det är hans bästa gåva till oss människor. Men det är också en gåva som förpliktar. Vi kommer att hållas ansvariga för våra val och får även leva med konsekvenserna av våra val. Alternativet är att vi vore viljelösa som djuren, styrda av instinkter och brunstperioder, eller som robotar, nickedockor i hans hand. Psalm 119:91 säger att allting måste tjäna Dig. Alltså även ondskan. Som jag förstår det går det till så att HERREN styr över vad han tillåter Djävulen göra och inte, vilka han tillåts hemsöka och till vilken grad. Allt för att ondskan ska bli vår tuktan och inte vår förgörare. Job är ett exempel på hur Gud styr över ondskans yttringar på det personliga planet. HERREN sa till Åklagaren: "Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv." Satan gick då bort från HERRENS ansikte….En dag kom Guds söner och trädde fram inför HERREN. Också Åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför HERREN. Då frågade HERREN Åklagaren: "Varifrån kommer du?" Åklagaren svarade: "Från en färd utöver jorden, där jag har vandrat omkring." HERREN sa till Åklagaren: "Har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin fromhet fastän du har uppeggat mig mot honom för att utan skäl förgöra honom." Åklagaren svarade HERREN: "Hud för hud. Allt vad man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet." HERREN sa till Åklagaren: "Nåväl, jag ger honom i din hand. Men du måste skona hans liv." Och Åklagaren gick bort från HERRENS ansikte och slog Job med svåra bölder, från fotsulan ända till hjässan. Job 1:12 och Job 2:1-7.

På det samhälleliga planet måste Gud ibland låta överhetens onda gärningar bli våra lärare. Han vet ju att vi människor nästan enbart lär oss av våra egna misstag, inte av andras. Därför säger Gud genom profeten Jesaja: när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet. När den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda, handlar han orätt, han ser inte HERRENS höghet, Jes 26:9-10. Gud har gett Europas folk nåd i många år nu efter andra världskrigets slut. De lärdomar som tidigare generationer lärde sig av andra världskriget, har försvunnit med deras död. Nu har nya generationer kommit som inte själva har upplevt dessa fasor och vill inte heller lära sig de läxor som historien lärde deras föregångare. Därför gör de om samma misstag, men i en modern tappning. Man förkastar öppet den kristna tron, människosynen (etiken), och moralen till förmån för materialism, ateism och sensualism. Det har gått med oss som det gick för Israel: Det är din ondska som tuktar dig, och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger HERREN, din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, HERREN Sebaot. Redan för länge sedan bröt jag sönder ditt ok och slet av dina band, men du sa: "Jag vill inte tjäna dig.", Jer 2:19-20.

Jag är övertygad om att tiden nu har kommit då den sista av de tre stora antikristliga ikonerna ska störtas. Marx och Lenin har störtats från sina troner som 1900-talets populära ideologier, vilka av många valdes som en sekulär version av tro. Men kvar står ännu Darwin som det sista stora ”hoppet” för många att ”slippa” tro på en personlig Gud, ödmjuka sig under sanningen och Bibeln. För det enda alternativet till evolution och evolutionsläran är Gud och skapelseberättelsen, Bibeln, och de vet dessa människor! Liksom ikonerna Marx och Lenin har fallit med de samhällen som var byggda på deras läror, Sovjetunionen och dess satellitstater, kommer även ikonen Darwin att falla.

Jesus talar i Upp 2:24 om Satans djupheter. Det är allt som på ett indirekt, försåtligt sätt, förnekar Guds existens, skaparkraft och Jesu försoning. Evolutionsläran är en av Satans djupaste djupheter! Därför har nu Gud tillåtit dessa lögner om Honom och förnekelsens konsekvenser drabba allt fler länder som en dom, så att vi ska lära oss vad som är sanning och rättfärdighet. Finland har ett mycket gudfruktigt folk och kristenhet. Därför kommer man förhoppningsvis att våga gå till grunden med orsaken till skolskjutningen i Tusby, nu när man har tillsatt en kommitté som ska utreda händelsen i grund. Det har man lovat från myndigheternas sida. Sedan är det upp till ”undervisnings-, inrikes-, social- och hälsovårds- samt justitieministerierna som tillsammans vill ta reda på hur den akuta krishanteringen och eftervården sköttes, om myndigheterna verksamhet behöver utvecklas och hur liknande händelser kan förebyggas”, enligt Svd:s nätupplaga den 10/11-07. Skulle en liknande händelse ske i Sverige (Gud förbjude!) är det vår skyldighet som kristna att stå upp som en man och peka på den ”felande länken” så att säga! Nu när du blivit beväpnad med sanningen om orsak och verkan i denna händelse bör du be till Gud om att få en egen uppenbarelse om detta så att du kan argumentera utifrån ditt eget hjärta och förstånd och inte enbart citera denna predikan. Passa även på och läs geovetaren Mats Moléns böcker: Vårt ursprung, Evolutionslåset, När människan blev ett djur, samt Livets uppkomst. De finns på XP-medias webbshop för en billig penning. Amen.

Olof Amkoff i Veckans predikan 2007-11-11

www.tidenstecken.se