Ulf Magne Løvdahl: Ändens tid

Förlag: CorVita AB (2007) www.corvita.se 

Lever vi i ändens tid? Ser man på kyrkornas tystnad i detta ämnet så verkar det inte så, men just detta kan faktiskt vara ett tidstecken på att vi lever just nu i ändens tid. Den norske baptistpastorn Ulf Magne Løvdahl (UML) har tagit sig an det här ämnet och gjort en sammanställning om vad Bibeln har att säga om framtiden. Boken är en ”guldgruva” för den som vill ha bibelreferenser till de olika momenten som ingår och en tydlig sammanställning om de kommande händelserna. 

Man kan säga att det är en klassisk kristen linje han har och följer i ämnet där han inte går in på varken spekulationer eller ifrågasättande av det bibliska innehållet. UML företräder den premillianistiska synen att uppryckandet av de sanna kristna sker före tusenårsriket (och dessutom före vedermödan) i motsats till postmillianistisk syn som förlägger uppryckandet efter tusenårsriket och den amillianistiska synen som inte tror på något tusenårsrike på jorden. 

UML visar på att det var Origenes och Augustinus som påverkat både den katolska och den lutherska kyrkan till att tolka de tusen åren symboliskt. Den eskatologiska bild som UML målar upp är att vi nu lever i församlingens tidsålder, det som närmast förestår är uppryckandet av de sanna kristna, vilket sker i anknytning till Gog-kriget i Hes. 38-39. Sedan följer för de uppryckta Kristi domstol och Lammets bröllop i himmelen medan de som finns kvar på jorden får genomlida den sjuåriga vedermödan under Antikrists världsvälde. Speciellt de sista 3½ åren blir väldigt svåra år. Sedan följer Jesu återkomst och domen över nationerna i i och efter Harmageddon. Efter detta kommer det tusenåriga fridsriket på jorden. 

Efter de tusen åren släpps Satan, som varit bunden, lös och han kommer på nytt att förvilla de människor som bor i Gog och Magogs land. Därefter kommer den sista drabbningen med ondskans makt och den yttersta domen vid den stora vita tronen. Utgången av den blir antingen himlen eller helvetet för människorna. 

I boken går han igenom dessa händelserna på en detaljrik nivå. Han visar på att vid Jesu uppståndelse så tog Jesus med sig paradiset upp till himlen, att de härlighetskroppar vi kommer att få kommer att bestå av kött och ben och inte av kött och blod. Att Kristi domstol inte handlar om vi är frälsta eller inte, men att det är våra gärningar som prövas. Han går också in på frågan vilka som är med i Lammets bröllop. Han visar på att Gogs krig föregår vedermödan. Och han tar upp de tendenser vi ser idag som går i riktning mot en ny världsreligion. 

”När de sanna, äkta troende är borta, skall de religiösa som strävar efter enhet, och som vi kan se redan idag, få tillträde och kunna bilda en ny världsreligion. Det pågår ständigt nya försök från olika håll för att förena olika sorters tro. Det personliga förhållandet till Jesus Kristus och omvändelsen till Gud kommer i bakgrunden. Istället förkunnas tron utifrån att vi alla måste acceptera varandras gudstro och gudslängtan. Det finns bara en ’gud’, och alla som tillber ’gud’ har samma mål och samma tro.”
”Uppenbarelseboken talar om den nya världsreligionen som skökan, eller skökokyrkan” (Upp. 17)
”Det är tydligt att för den nya världsreligionen, som skökokyrkan är en del av, så kommer det ha skett ett avfall från läran. Detta avfall, som troligtvis sker redan före vedermödans tid, inkluderar församlingars människor och läror, vilket möjliggör en fortsättning av kyrkliga organisationer även efter uppryckandet av Kristi äkta församling.”

UML visar på att Antikrist kommer att sluta ett fredsavtal med Israel som bryts efter 3½ år, samt att den falske profeten är en ulv i fårakläder. De sju sigillen, de sju basunerna och de sju vredesskålarna gås igenom, liksom Antikrists verksamhet. UML skriver också om skökan (kyrkan) i ändens tid: 

”I 18:4-5 förstår vi att det skall finnas personer i denna skökokyrkan som tillhör Guds folk. Dessa ber man lämna kyrkan för att de inte skall bli delaktiga i hennes synder och plågor.” 

Utifrån detta förstår vi att skökan inte kan vara islam eller icke kristna religioner. 

Vad är det då som hindrar detta scenariot att inledas och Antikrist att framträda? UML skriver: ”Hindret är den helige Ande som bor i alla de troende, det vill säga församlingen.”  (1 Kor. 6:19)

UML tar t ex också upp hur man ska tolka Matt. 25 och boken avslutas med ett kapitel om judiska högtiders profetiska innehåll. Detta är en bok som verkligen kan rekommenderas till den som vill veta mer om vår framtid utifrån ett bibliskt perspektiv.   

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se