Adventsuppropet kräver ändrad skollag

Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket och Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd, Skolverket: ”Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan”. Ett vanligt argument är att Skolverket gör en allt för strikt tolkning av lagstiftningen. Men faktum är att lagstiftningen inte ger utrymme för en friare tolkning. Det får inte förekomma konfessionella inslag i skolan. Vi anser dock att det är förenligt med bestämmelserna att en skola har en samling i kyrkan vid advent, förutsatt att det inte förekommer konfessionella inslag. Rektorn har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan. Rektorn ska förstås fatta ett beslut som följer lagen. Dagens Nyheter 121125. Kommentar: Skolverket har rätt, det är riksdag och regering som har bestämt detta. Jan Björklund hade det yttersta ansvaret hur mycket han är försöker skylla ifrån sig.
Skolverket: Skolan och kyrkan.  
Skolverket: Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal.

Skarp kritik mot Skolverkets syn på avslutning i kyrkan. Samfundsministern: Tyder på religiös analfabetism .När Skolverkets företrädare på söndagen i DN Debatt klargjorde att skolans närvaro i kyrkan förutsätter frånvaro av religiösa inslag som bön, välsignelse eller förkunnelse väckte det kraftfulla reaktioner från flera håll. Världen idag 121126.

Adventsdebatten rullar vidare. KD-ledaren Göran Hägglund anser att Skolverket ”silar mygg och sväljer kameler” i sina riktlinjer kring skolors adventsfirande i kyrkor. Och utbildningsminister Jan Björklund öppnar för att ändra skollagen om den här tramsiga debatten fortsätter år efter år. "Man ska absolut få sjunga psalmer i kyrkan på skolavslutningen, prästen ska få läsa upp julevangeliet, referera till Bibeln och berätta varför vi firar denna kristna högtid", säger utbildningsminister Jan Björklund till TT. Svenska Dagbladet 121126. Kommentar: Varför inte göra något åt saken idag istället för att skylla på Skolverket?

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift: ”Det finns inget advent utan kristet innehåll”. Att kräva adventssamlingar utan religiösa inslag är ungefär som att kräva att de biblar som används i utbildningen ska rensas från religiöst innehåll och bara innehålla sådant som är traditionellt och högtidsskapande. Skolverket tar därmed, medvetet eller utifrån grova underskott i kunskap om vad religion egentligen är, en aktiv och pådrivande del i att sekularisera innehållet i adventstraditionen. Allt fler uppfattar i dag Skolverkets tolkningar som utslag av religionsfobi snarare än för sakliga överväganden. Dagens Nyheter 121126.

”Advent utan innehåll meningslöst”.När Skolverket försöker förtydliga i DN den 25/11 blir budskapet än mer förvirrande för landets rektorer. Advent får firas i kyrkan med präst, men religiösa inslag får inte vara med. Vad är det då som ska firas? frågar sig fem politiker från olika partier. Advent är nämligen en kristen högtid. Om högtiden ska uppmärksammas blir det självklart orimligt att helt ta bort dess innehåll. Vad finns det då kvar att uppmärksamma? Det kanske är en nyhet för Skolverket, men en kyrka innehåller religiösa symboler. Riskerar inte dessa att också påverka elever? När allt ska suddas ut i neutralitetens namn, riskerar vi att gå miste om respekt för varandra och förståelsen för vår kultur. Dagens Nyheter 121127.

Alf Ronneby: Beklämmande, Skolverket. Hos Skolverket blir den grundlagsskyddade religionsfriehten i vårt land till ett förbud mot allt som har med religion och kristendom i skolan att göra. De kallar det till och med "juridiska riktlinjer", för att sätta tyngd bakom och skrämma skolledarna till rättning i ledet. Men någon juridisk, det vill säga lagstiftningskompetens har inte Skolverket. Här ser vi också hyckleriet: å ena sidan fullständig värdefrihet och kulturell autonomi och å andra sidan censur och förbud. Dagen 121127.

Elisabeth Sandlund: Säg nej tack till skolavslutningarna. Kyrkan ska inte anpassa sig efter Skolverkets dekret utan i stället söka nya vägar. För kyrkans del bör beslutet vara enkelt. Skolorna har varit välkomna gäster i kyrkorna. De har behandlats med kärlek och fått med sig ljusa och vackra minnen. Men om gästerna kräver att i detalj reglera hur bjudningen ska gestalta sig är den värd klok som ställer in hela kalaset. Dagen 121127.

Biskopar kritiserar Skolverkets riktlinjer. ”Vi kan inte medverka till att tömma de kristna högtiderna på sitt innehåll. ”Det säger Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift
”Fy skäms, säger jag till Skolverket!” Det säger Ann-Louise Trulsson, kyrkoherde i Fridlevstad församling utanför Karlskrona. Hon blev något av en rikskändis tidigare i år när hon högljutt protesterade mot förbudet att läsa välsignelsen för eleverna i samband med skolavslutningen. "Allt det här handlar om att Skolverkets direktiv ställer till det för rektorerna. Det är med sorg som jag ser på rektorerna som måste fatta beslut kring frågor som är så oklara."
Om det kommer ett dekret som säger att rektorerna ska bestämma totalt över skolavslutningarna måste kyrkan sätta stopp. Det menar Anders Roos, kyrkoherde i Sollentuna, som samtidigt är mån om att relationen med skolorna ska vara fortsatt bra. Redan för ett år sedan skickade Anders Roos ut ett brev till samtliga rektorer i Sollentuna. I brevet välkomnade han skolorna till församlingens kyrkor samtidigt som han förklarade att vissa saker inte var förhandlingsbara. Det handlade bland annat om att kristna symboler inte skulle plockas bort för att göra kyrkorna till mindre religiösa rum. I år har han skickat ut samma brev igen. Dagen 121128.

Advent huvudbry för landets rektorer. Advent närmar sig och landets rektorer måste bestämma om eleverna ska få fira i kyrkan eller inte. Norrbottens-Kuriren 121128.

Nathalie Karlsson: Skolverket är inte konsekvent i sitt beslut. Skolverket anser att man kan fira advent i kyrkan utan att bli religiös. Men de kommande storhelgerna handlar ju om erkännandet av Guds existens och Jesu födelse. Eller gör det inte det? Advent betyder i väntan på Herrens ankomst, och detta ska firas utan att erkänna att Herren har anlänt? Alla mellan tummen och ringfingret i alla fall, firar jul i Sverige. En högtid som baseras på det faktum att Jesusbarnet är fött till jorden, som man också sjunger. Men visst, vi förstår att inte alla julfirande familjer runtom i landet håller detta som fokus nummer ett i vårt moderna samhälle där människovärdet har sjunkit till ”du är vad du äger”. Dagen 121129.

Ingemar Kihlström (KD): Advent kanske kräver en ändrad skollag. Skolledare i landets skolor: "Lyssna på Göran Hägglunds och Jan Björklunds uttolkningar av skollagen. Politiker i Sveriges riksdag, ta tag i frågan så att våra elever även i framtiden får möjlighet att delta i ett traditionsenligt adventsfirande i våra kyrkor med ett verkligt innehåll och behöver skollagen ändras för att detta skall kunna göras med Skolverkets ”välsignelse” vill jag se att det arbetet genomförs snarast möjligt." Dagen 121129.

Vad är religion, Skolverket? Nu har Skolverket meddelat att det är fullt tillåtet att förlägga en skolavslutning till kyrkan. Ett villkor finns dock med i beslutet. Inga religiösa inslag får förekomma. Bland de förbjudna religiösa inslagen nämns bön och psalmsång. Trots att eleverna befinner sig i Guds hus får varken Gud eller namnet Jesus nämnas. Hur det är med Josef och Maria är mera osäkert. Ofta finns det en vackert uppbyggd julkrubba i kyrkan. Om någon intresserad elev då undrar vad figurerna i det där konstiga huset heter så måste läraren hålla tyst. Möjligen kan den tillfrågade läraren klara sig från den pinsamma situationen genom att svara att det där bryr vi oss inte om, det var så länge sedan. Men på julafton, då minsann, då kommer Kalle Anka och hans vänner. Det får du se fram mot. Läs fortsättningen i Hemmets Vän 121129.

Adventsuppropet kräver handling. Politiker och skolverk kan inte längre skylla på varandra. När Skolverket på DN Debatt förtydligade skollagen gjorde man det med besked. Om en skola vill vara i kyrkan för att fira advent, lucia eller julavslutning, då ska allt religiöst innehåll bort. Inget om Gud, inget om Jesusbarnet, ingen bön, välsignelse, inget julevangelium. Inga psalmer. Nu tändas tusen juleljus får man avsluta efter första versen. Stilla natt får man tona bort efter två rader, därefter blir den väldigt religiös med barnet i stallets strå. Skolinspektionen menar att det är helt okej för lågstadieelever att använda sig av hinduiska frälsningsmantran, som aum, under yogapass (Dagen-debatt 27 nov 2012). Men att få en välsignelse av en präst är felaktig konfessionell påverkan, liksom en hundraårig hymn om julens glada bud, att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud. Så, Skolverket följer lagen, lagen stiftas av politiker, politiker tycker att Skolverket tolkar lagen för snävt, Skolverket skyller på politikerna som stiftat den lag de följer?… Någon måste säga stopp, stanna! Det gör vi nu! Dagen 121130. Världen idag 121130.
Skriv under Adventsuppropet.

Knappkampanj på Facebook för ändrad skollag. Öka trycket och uppmana fler att skriva på Adventsuppropet. Med ändrad profilbild på Facebook kan du sprida information om Adventsuppropet. Världen idag 121130.

Elisabeth Sandlund: Vad hela svenska folket vet. Dagens initiativ till namninsamling får stor uppskattning. Dagen 121130.

Prästen som inte lät tysta sig. Några rektorer fick kalla fötter efter Skolverkets debattartikel i helgen och avbokade sina kyrkobesök. De som ändå kommer är de som inte är rädda, säger prästen Magnus Crispin Back. Trots Skolverkets direktiv väljer han att både be och läsa välsignelsen för skolbarnen som besöker Österhaninge församling vid advent. Det kristna budskapet är tydligt, och prästen sjunger psalmer med gruppen: Bereden väg för Herran, Hosianna Davids son och Nu tändas tusen juleljus. Dagen 121130.

Rektorn: Vi tvingar ingen att följa med. Här bryter prästen mot skollagen, när han ber och läser välsignelsen över barnen. I alla fall enligt Skolverket. Men rektor Johan Kant ser inget problem. "För mig är det viktigt att vi är en icke-konfessionell skola som inte prackar på barnen religion," säger han. En del skolor väljer bort kyrkan i år. Men det gör inte kommunala Vikingaskolan i Haninge. De har i många år besökt adventssamlingarna i Sankt Eskils kyrka. Rektor Johan Kant tycker att besöken är jätteviktiga.
Skola drar sig ur kyrkligt adventsfirande. En nytolkning av skollagen gör att en skola i Eskilstuna drar sig ur en mångårig tradition vid advent som skolan haft tillsammans med Missionsförsamlingen. Dagen 121130.
Elevernas kyrkbesök borde varit obligatoriskt. Vikingaskolan i Haninge gjorde inget fel när eleverna före jul fick besöka en adventsgudstjänst med bön och välsignelse. Det slår kommunen fast, och ger samtidigt skolan uppläxning – samlingen borde ha varit obligatorisk. Dagen 130220.

Skolor i Linköping ställer in adventsfirande. Det blir inte något traditionsenligt adventsfirande i Tomaskyrkan för eleverna på T1-skolorna i Linköping. Rektorn Patrik Landström menar nämligen att det skulle ha inneburit ”indirekt diskriminering” enligt den nya skollagen .Dagen 121130.

Ulf Bjereld: Ingen kommer undan religionen. Hur ska en präst ska kunna leda en religiös högtid utan att förmedla ett religiöst budskap, undrar Ulf Bjereld. Han ser inga problem med att skolbarn firar advent eller Lucia i kyrkan. Dagen 121130.

Snäv lagtolkning när barn förbjuds fira advent i kyrkan. DN Web TV 121130.

En bekännelse som insändare. Man kan reagera på Skolverkets adventsbeslut på olika sätt. Musiklärare Bosse Landberg gjorde det genom en egenskriven syndabekännelse i Dagens Nyheter. "Jag bekänner inför dig, o heliga skolverk...". Dagen 121130.

”Inte mycket kvar om vi bara får sjunga Stilla natt”. Om Stilla natt är den enda godkända julsången, blir inte mycket kvar av repertoaren. Det menar elever på Kungsholmens musikgymnasium i Stockholm, som just nu övar intensivt för julkonserter inför en publik på tiotusentals människor. Dagen 121130.

Politiker oense kring ändringar i skollagen. Utbildningsministern har antytt att en ändring av skollagen kan bli nödvändig. Nu säger även flera av ledamöterna i utbildningsutskottet att de vill se över lagstiftningen, enligt Dagens rundringning. Riksdagens utbildningsutskott består av 17 ledamöter. Utskottet ansvarar för att gå igenom ärenden som rör förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. De kan också väcka förslag till nya lagar hos riksdagen – så kallade utskottsinitiativ. Ingen av ledamöterna vill i dag gå så långt, men flera uttrycker en frustration över att diskussionerna runt om i landets skolor och kyrkor inte verkar ta slut. Dagen 121130. Världen idag 121130.

Samma rektor, samma kyrkoherde – två beslut. Tåby skola på Vikbolandet utanför Norrköping kommer inte, som man brukat, att fira advent i kyrkan. Enligt skollagen får inga elever utsättas för religiös påverkan och i Tåby skola har rektorn fått samtal från föräldrar som ifrågasatt varför barnen skulle gå till kyrkan på skoltid. Rektorn beslutade då att ställa in Tåby skolas adventsbesök i kyrkan. Däremot fortsätter samarbetet med Dagsbergs skola i samma rektorsområde, där man går till Dagsbergs kyrka som tillhör samma församling som Tåby kyrka. Världen idag 121130.

Skolledare kritiserar ministrars utspel. Debatten om skolans möjligheter att hålla samlingar i kyrkan har hamnat snett. Det anser ordföranden för Sveriges skolledarförbund, som kritiserar utbildningsministerns utspel i frågan. Världen idag 121203.

Moderaterna i utbildningsutskottet är beredda att ändra skollagen om landets rektorer har svårt att dra gränserna kring skolavslutningar och andra samlingar i kyrkan. Det uppger Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet. Statsminister Fredrik Reinfeldt svävade dock lite på målet när han uttalade sig under en frågestund i riksdagen på torsdagen. Världen idag 121203.

Kauko Antbacke: Förlåt Skolverket, jag har syndat mot era bud. Älskade Skolverket! Jag är rektor på en mindre skola som ligger alldeles nära kyrkan. Min företrädare var noga med att barnen var där under advent och fick sjunga adventsånger. Han påstod att detta hade skett i 100 år och var del i en allsidig undervisning. Dagen 121204.

Buddhist: Kristendomen är en del av vår kulturella identitet. Det gäller för både svenska buddhister och Skolverket menar Ryûsan Thorbjörn Carlsten. Oavsett vilka personliga åsikter vi hyser om kristendomens lära, är religionen ofrånkomligt en del av vår kulturella identitet – även för Skolverket. Kristendomen har format den svenska kultursjälen sedan tusen år tillbaka. Inte ens om vi väljer att bli buddhister eller ateister kan vi komma förbi detta faktum. Och det finns heller ingen mening att försöka frigöra sig från det. Att gå till kyrkan, tända ljus, sjunga med i adventspsalmernas hopp och förtröstan – det tror jag inte man tar någon skada av. Dagen 121204.

Gymnasieskola tillbaka i kyrkan på avslutningen. Förra året hölls julavslutningen på Östra Reals gymnasium i skolan. I år är man tillbaka i kyrkan. "Vi ångrar att vi ändrade oss. Det är en fin tradition att vara i kyrkan och vi har elever, personal och föräldrar med oss i det beslutet", säger rektor Rolf Ödén. Dagen 121204.

Helle Klein: ”Helgerån att ta bort den kristna tron”. Prästen och debattören Helle Klein kallar Skolverkets tolkning av lagen för ”absurd”. Nu ställer sig hon och Seglora smedja bakom Dagens upprop. "Har man en adventssamling måste man få prata om advent", säger hon. Enligt egen erfarenhet tror inte Helle Klein att det är de muslimska barnen eller andra med annan religiös tillhörighet som protesterar mot kyrkobesök. Tvärtom gläds de ofta åt att få möta andra troende i Sverige, menar hon. "De som agerar är humanisterna och ofta grundar det sig i någon slags religionsfobi. När skolbarnen ska gå på teatern, ska då rektorn bestämma vilket budskap som pjäsen ska ha och vad som får sägas? Man får helt enkelt möta detta på kyrkans villkor och sedan ta upp det till diskussion. Om man har en adventssamling så måste man väl få prata om advent. Det är ju en kristen högtid." Dagen 121205.

Joakim Lundqvist: ”Vi kristna behöver ryta i lite mer”. På många skolor ordnar kristna skolgrupper aktiviteter vid jul. Det är oftast mer ok än en gemensam samling i kyrkan. Joakim Lundqvist, ordförande för Ny Generation tycker beröringsskräcken har gått till överdrift. Dagen 121205.

Kjell Gårdman, Kyrkoherde, Norberg-Karbennings församling: ”Nej, rektorn, kyrkan är inte ”bokningsbar”. Till skolledningen i Norbergs kommun: Vi måste nog hitta en ny modell inför kommande skolavslutningar. VLT 121205.

Lars Adaktusson: "Skolverkets dekret är historielöst". Det är anmärkningsvärt att ett statligt verk anser sig ha befogenhet att besluta om vad som får sägas i kyrkorna. Det menar journalisten Lars Adaktusson i en krönika i Metro. Myndigheten gör landets skolelever en otjänst anser han. Lars Adaktusson tycker att själva debatten om skolavslutningar i kyrkan som pågår är märklig. Han menar att det utan faktaunderlag hänvisats till ett stort antal elever och föräldrar som ska ha protesterat mot avslutningar i kyrkor. Men någon folkstorm handlar det inte om, konstaterar han, och tillägger att några trauman hos tidigare generationer som deltagit i skolavslutningar i kyrkbänken inte heller har registrerats. Adaktusson gläds över att politiker reagerat över Skolverkets tolkningar av lagen. ”Ändå är det anmärkningsvärt att ledningen för en central statlig myndighet, med anspråk på bibehållen trovärdighet, kan utfärda och hävda de mest märkliga principer”, skriver han. Världen idag 121205.

Ruth Nordström: Lagändring välkomnas. Det är viktigt i debatten kring nya skollagen att konstatera att sekularism inte är en neutral ståndpunkt eller utgångspunkt, utan i sig utgör en övertygelse i Europakonventionens mening. Den svenska skolan får alltså inte ge företräde åt sekularism på bekostnad av föräldrars och elevers religiösa eller filosofiska övertygelser. Europadomstolen har klargjort att föräldrarnas religiösa och filosofiska åskådning måste respekteras – inte bara i undervisningen vid enskilda skolor – utan även i all av det allmänna organiserad undervisning. Ett förslag om ändring av skollagen så att kristna högtider får firas i kyrkan och konfessionella inslag får förekomma i utbildningen vid särskilda tillfällen välkomnas. Men det räcker inte. Den nya skollagen begränsar också kraftigt de kristna skolornas rättigheter att erbjuda en kristen skolverksamhet. Ett krav på att undervisningen vid en fristående skola ska vara icke-konfessionell är inte förenligt med Europakonventionen. Det är just rätten till en utbildning och undervisning i enlighet med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser som Europakonventionens bestämmelser är avsedda att skydda. Skollagen behöver ändras så den stämmer överens med dessa rättsprinciper. Alla de resurser Skolverket använder på att bekämpa kristet innehåll i skolorna kan då läggas på annat, exempelvis att bekämpa mobbning. Världen idag 121205.

Sveriges kristna råd: Skolverket på hal is. Sveriges kristna råd uppmuntrar debatten om skolavslutningar i kyrkan som nu förs. Karin Wiborn, generalsekreterare, påminner gärna om att det är för barn och ungas skull som samtalet måste föras. Dagen 121206.

Jan Björklund: Det ska vara okej för skolor att vara i kyrkan. Osäkerheten är för stor kring skolavslutningar i kyrkan. Därför vill nu utbildningsminister Jan Björklund förtydliga lagen, så att den blir mer tillåtande. Världen idag 121206.

Adventsfirande anmäldes anonymt. Skolinspektionen handlägger just nu ett ärende som rör ett adventsfirande i en kyrka. Det är Sexdrega skola i Svenljunga kommun som anmälts anonymt. Att anmälningarna är anonyma är inte är ovanligt när det gäller små orter, berättar handläggare Maja Smochina. Världen idag 121207.

Efter hård kritik har regeringen nu påbörjat en översyn av skollagen. I sitt nyhetsbrev i veckan skrev utbildningsministern Jan Björklund att ”En del debattörer verkar tycka att det är okej att vara i kyrkan om man inte ägnar sig åt religion. Men det är naturligtvis omöjligt. Kyrkan är inte vilken klubblokal som helst. Prästen kan berätta om varför julen firas, till exempel genom att läsa ur julevangeliet och reflektera över det. När allt kommer omkring är julen en religiös högtid. Vi omger oss av religiösa symboler i juletid; julstjärnan i fönstret i klassrummet är en symbol för Betlehems stjärna. Den bör inte heller förbjudas.” Dagen 121207.

Hägglund vill se snabb lagändring. Den nya skollagen blev inte helt lyckad. Det konstaterar socialminister Göran Hägglund efter diskussionerna om skolavslutningar i kyrkor. Nu vill han så snart som möjligt se över lagstiftningen. Hägglunds förslag till ändring: ”Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna”. Detta skriver han på SVT Debatt. Dagen 121207. Kommentar: En bättre skrivning vore: "Undantag från §6 får i offentliga skolor förekomma vid de tillfällen när man under ett skolår firar traditionella högtider eller vid speciella arrangemang. Deltagande vid sådana sammankomster ska vara frivilligt för eleverna."

Skola väljer avslutning i kyrkan för första gången. Den intensiva debatten kring skolavslutningar i kyrkan har inte påverkat Åsens skola i Melleruds kommun. Deras beslut att för första gången välja kyrkan står fast. "Vi tycker att det stämmer med läroplanen, eleverna ska känna till bakgrunden till de stora högtiderna", säger rektor Karin Andersson. Världen idag 121210.

Markus Holgersson: Visar att kristna skolor behövs. På de kristna skolorna är det inga problem med avslutningar i kyrkorna. Nu är det dags för minst en kristen skola i varje kommun. På de kristna skolorna finns allt det där som jag hoppas vi kristna vill ha och ge vidare till nästa generation. Att tro att vi kan förvandla den kommunala skolan till att bli kristen ser jag som en smärre omöjlighet, i alla fall på några år, bara en folkväckelse skulle kunna ändra detta. Dagen 121211.
Cecilia Dalman Eek (S-rikdsdagskvinna och Tro och solidaritet): Barn behöver utmaning i skolan. "Holgersson ser sin roll som kristen rektor att hålla ute världsliga värderingar. Vilka menar han? Vikten av att hjälpa varandra och samarbeta? Nödvändigheten av att se sig själv i sin nästa? Vikten av respekt för den som tänker annorlunda? Självklarheten av den vetenskapliga metoden?" Kommentar: Cecilia Dalman Eek förstår inte vad världsliga värderingar är. Det är oroväckande för Tro och solidaritet. När barn går till skolan och de inte längre känner sig trygga i den kristna tro de har med sig hemifrån på grund av lärares och skolkompisars värderingar, uttryck och handlingar mot dem så är det ett uttryck för världsliga värderingars synsätt.

Åke Hällzon: Medan barn lagar skallar med stoft från döda. ”Föräldrarna ska känna sig trygga i att barnen inte blir påverkade i någon trosriktning” skriver Skolverket på sin egen sajt, och menar alltså att tro är något otryggt och farligt, som barn och ungdomar ska skyddas ifrån. Tankefelet verket gör är förstås att den sekularism man på Skolverket företräder är lika mycket religion som vilken annan trosriktning som helst. Eller som Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, förtydligar på DN Debatt (26/11), ”… att tala om livsfrågor och medvetet utelämna Gud är inte ett mindre religiöst förhållningssätt än att räkna med Gud. Det är ett annat religiöst förhållningssätt.” Nog är det märkligt att kristen andlighet av en myndighet anses otrygg och farlig samtidigt som den statliga barnteven är ett sammelsurium av döda, spöken och hemlös andlighet. Förlorarna är förstås våra barn och barnbarn som går miste om möjligheten att få välja livsåskådning. Det finns oändliga djup i det kristna julfirandet och ansvaret att berätta om dessa vilar allt tyngre på den lokala kyrkan och kristna föräldrar. Hemmets Vän 121213.

Advent i kyrkan stoppad på Kyrkhedens skola i värmländska Ekshärad – skolbarnen besvikna. Kyrkan var bokad som vanligt, men plötsligt sa skolans rektor nej till adventsfirandet. Trots att en majoritet av föräldrarna och barnen vill ha kvar traditionen. "Det kändes jättetråkigt", säger Chasmin Ekström, 14 år. Dagen 121212.

Pastor samlade in 1600 namn. Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan har dragit ett stort strå till uppropsstacken. På egen hand har han lyckats samla in 1600 namn till Dagens adventsupprop. Dagen 121213.

Adventsuppropet tände Lars. På olika håll i Sverige engagerar sig folk för Dagens adventsupprop. På arbetsplatser, i skolor och kyrkor har listor lagts ut för namnunderskrifter. "I princip har alla varit positiva", säger Lars Edstedt som printade ut en lista för att ta med till sin arbetsplats på Räddningstjänsten i Örnsköldsvik. Dagen 121214.

Anders Borg: ”Bra med avslutningar i kyrkan”. Världen idag 121214.

”Jan Björklund får stöd från uppropet”. Adventsuppropet för att ändra skollagen har överträffat alla förväntningar. Dagen 121218.

Enighet om ny skollag i regeringen. 81 130 namnunderskrifter överlämnade på tisdagen till Jan Björklund. Utbildningsministern berättade samtidigt att partiledarna i regeringen är överens om att ändra skollagen nästa år. Dagen 121219. Världen idag 121218. Världen idag 121219.

Helle Klein: ”Jag räknar med en ny lag inom ett år”. "Det är han som minister som bestämmer, men det är ändå jättebra att regeringen är enig så att det inte blir någon långbänk av det hela." Dagen 121219.

Regeringskansliet höll julandakt. När regeringskansliet i går höll sin årliga julavslutning i S:ta Clara kyrka ingick både psalmsång, välsignelse och bön. "Ni är verkligen värda den här stunden av andakt", sa Maria Arnholm, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Dagen 121219.

Elisabeth Sandlund: Adventsuppropet är bara början. Förhållandet mellan kyrka och skola kräver fortsatt diskussion. Nu ligger bollen hos utbildningsminister Jan Björklund (FP) och hans regeringskolleger. 81 130 svenskar har sagt sitt genom sin namnteckning. Skoleleverna måste få samma möjlighet som ministrarna och regeringskansliet, att avsluta höstterminens arbete med ett besök i kyrkan där psalmer sjungs, ett kristet budskap förmedlas och välsignelsen uttalas. Adventsuppropets namninsamling till Jan Björklund sammanföll med den traditionsenliga julandakten i S:ta Clara kyrka, där alla dessa ingredienser på ett självklart och naturligt sätt var för handen. Dagen 121219.
Lukas Berggren: Tillsammans kan vi åstadkomma mycket! Låt oss fortsätta arbetet. Världen idag 121219.

18 pastorer, teologer, församlingsledare med mera: Adventsuppropet problematiskt. Vi har problem med Adventsuppropet och den privilegierade ställning som den kristna tron förutsätts ha i det. Dagen 121220.
18 pastorer, teologer, församlingsledare med mera: Vi har inga problem med att stöta oss med staten. Replik på Daniel Grahns "Svar direkt", 20 december, om kritiken mot Adventsuppropet. Dagen 121221.
Daniel Grahn: Tydlig tro och engagemang hör ihop. Detta samtal är oerhört viktigt, och jag högaktar att de 18 pastorerna tagit sig tid att formulera sin kritik. Dagen 121228.
Tommy Dahlman: Ett försvar för kyrkans frihet. Vårt problem i Sverige är inte en kyrka som ropar men som i allt för många frågor både på individnivå och nationellt plan tiger. Dagen 121228.
18 pastorer, teologer, församlingsledare med mera: Ett annat sätt att se på makt. Historien lär att frikyrkan kan vara en positiv kraft i samhället utan att det är staten som agerar. Dagen 130104. Kommentar: En frimodig kyrka är ingenting utan sina medlemmar som engagerar sig också i aktioner som adventsuppropet! Därför haltar logiken hos dessa pastorer, teologer, församlingsledare m.m. De skulle även få problem med en drivande pastor som Lewi Pethrus. Då skulle aldrig tidningen Dagen ha startats.

Yvonne Andersson (KD): Översyn av lagen nödvändig. När det nu finns röster om att nuvarande lagstiftning kan tolkas som förbud då måste lagrummet tydliggöras. Det är beklagligt att inte Skolverket på allvar lyfter fram vårt kulturarv som en tillgång i stället för att ideligen ifrågasätta det. För detta finns inte stöd i förarbetena till Skollagen eller hos beslutsfattare. Jag hoppas att det med en skärpning av lagen är sista gången detta sker. Vi lever i ett samhälle där alltfler unga mår psykiskt dåligt, har förlorat fästet och behöver trygghet. Då träder skolledare fram och vill undanhålla ett innehåll som under århundraden just har bringat samhörighet mellan människor och trygghet för den enskilde. Min analys är att vår uppgift är att samla oss för att möta ungas behov av normer, värden och traditioner som ger gemenskap och samhörighet. Det skulle alla må bra av. Dagen 130103.

Oenighet om hur elever i kristna grupper får agera. Har en religiös förening på en skola rätt att värva medlemmar? Nej, säger Skolverkets jurist. Ja, säger Skolledarförbundets ordförande. Den grundlagskyddade föreningsfriheten ställs mot skollagens krav på icke-konfessionell utbildning. Joakim Lundqvist, ledare för den kristna skolgruppsorganisationen Ny Generation: "Om Skolverket säger att själva skolmiljön ska vara icke-konfessionell är det något helt nytt. Då har man inte läst regeringens proposition där det står att lagen riktar sig till huvudmännen, och inte till eleverna. Eleverna måste få berätta om sin tro för varandra." Dagen 130104.

Hasse Boström: Kristen närvaro bra för demokratin. Ge plats för stora åsiktsskillnader i skolan. Dagen 130110.

Tuve Skånberg (KD): "Att försöka radera våra kristna traditioner är farligt". En skola i Skövde har anmälts till Skolinspektionen sedan elever på lågstadiet innan jul besökt en kyrka. Enligt lokala medier skulle de ha ”sjungit psalmer” där. Även ”bibelord” hade förekommit. Skolinspektionens jurist kräver nu in ett svar från kommunen med besked om det verkligen förekommit ”konfessionella inslag” i julavslutningen. Man tar sig för pannan. Är det vårt Sverige som detta händer i, och inte i kalla krigets Sovjet eller Albanien? Sker detta av omsorg om troende från andra religioner? Knappast. Jag hör ingen företrädare för de stora världsreligionerna säga sig vara kränkt av att vi firar svenska traditioner. Hemmets Vän 130117.

Skolverket: Religiösa skolföreningar får värva medlemmar. Religiösa elevföreningar får värva medlemmar på sin skola. Det slår Skolverket fast, och sätter därmed ner foten i en fråga som vållat många rektorer huvudbry efter att den nya skollagen trätt i kraft. Beskedet välkomnas av Svenska evangeliska alliansen (SEA), till vilken den kristna skolgruppsorganisationen Credo är nätverkspartner. "Jag tycker att det är glädjande att Skolverket tydliggör detta. Skolan ska uppmuntra elevers självständiga åsikts- och föreningsbildning och då måste de få argumentera för sin livsåskådning och värva medlemmar i sann demokratisk anda. Jag är övertygad om att de kristna skolgrupperna sköter detta på ett respektfullt sätt", säger Jacob Rudolfsson, samordnare på SEA som också deltog i seminariet. Dagen 130326.
Credo och Ny generation välkomnar Skolverkets besked. Det är okej för religiösa skolföreningar att värva medlemmar på skolan. Det slog Ragnar Eliasson, avdelningschef på Skolverket, fast vid ett samtal i riksdagen i måndags. Ett uttalande som gläder Credo och Ny generation som arbetar med kristna skolgrupper. Världen idag 130327.
Religionens gränser i skolan. Sveriges elevkårer: Våra medlemmar vill få uttrycka sin tro. En bokstavlig tolkning av skollagen skulle göra kyrkobesök omöjliga. Det medgav Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd vid Skolverket, vid ett samtal om religionens plats i skolan i riksdagen på måndagen. Samtidigt fastslog Skolverket religiösa skolföreningars rätt att värva medlemmar på skolan. Världen idag 130326.

Skolverkets hållning gläder unga kristna. Kristna skolgrupper får göra reklam för sin verksamhet. Credo och Ny Generation hälsar det beskedet från Skolverket med glädje. Men i Mullsjö är de kristna eleverna fortfarande ute i kylan. "Det är väldigt positivt att Skolverket tydliggör och betonar vad som faktiskt redan framgår i den nya skollagens propositionstext, nämligen att lagen om icke-konfessionalitet gäller skolans huvudman och inte eleverna", säger Joakim Lundqvist, ledare för Ny Generation. Enligt Joakim Lundqvist har det blivit vanligare att rektorer försöker stoppa kristna skolgrupper som vill genomföra olika aktiviteter. Dagen 130404.

Kommun fälld för skolas adventsgudstjänst. Att som Sexdrega skola hålla adventsgudstjänst på skoltid med psalmer och med medverkan av en präst strider mot skollagen anser skolinspektionen. Svenljunga kommun förläggs därför nu, efter en anmälan och beslut av Skolinspektionen, att vidta åtgärder för säkerställa att undervisningen i fortsättningen är icke-konfessionell. Kyrkans Tidning 130404.
...men kyrkobesök med psalmsång i Skövde frias av skolinspektionen Att delta i en adventsgudsjänst i Sexdrega skola i Svennljunga kommun bröt mot skollagen ansåg skolinspektionen i ett beslut som kom före påsk. Parallellt friade Skolinspektionen en skola i Skövde som gjort ett kyrkobesök under liknande former men.det sågs som ett inslag i religionsundervisningen. Kyrkans Tidning 130405.

Ruth Nordström: Öppet brev till svenska skolmyndigheter. Före jul samlades 81 000 namn in under Adventsuppropet och utbildningsministern lovade en översyn av nya skollagen. Inget har dock hänt som ändrar Skolinspektionens praxis. Därför skriver vi i dag på ledarplats ett öppet brev till svenska skolmyndigheter och ställer fyra viktiga frågor. Världen idag 130415.

Biskop skickar ut riktlinjer inför sommarens skolavslutningar. Antje Jackelén, biskop i Lunds stift i Svenska kyrkan, skickar nu ut ett brev till kyrkoherdarna i Skåne och Blekinges församlingar. Hon skriver att det nog finns "ett större utrymme i lagtexten än vad som avspeglats i debatten" när det gäller skolavslutningar i kyrkan. Världen idag 130502.

Skolinspektionen får kritik för otydliga regler. Vissa skolor fälls – andra frias. Bo Nyberg och Lars Brandström, båda rektorer på kristna friskolor, hävdar att bedömningen av de konfessionella inslagen är förvirrande. Och Skolinspektionens rättschef konstaterar att bristen på tydlighet är ett problem. Dagen 130516.

Fortsatt strid om avslutning i kyrkan. Gärna i en kyrka, men utan religiösa inslag. Skolverkets strama riktlinjer för skolavslutningar väckte i vintras upprörda känslor. I det Adventsupprop som Dagen tog initiativ till protesterade drygt 81 100 svenskar och krävde ändring.I en undersökning som Dagen låtit göra menar 64 procent av rektorerna att det är bra att Utbildningsdepartementet nu tittar på frågan. Dagen 130531.

Religiösa hänsyn svepskäl för sekulär modell. Diskursen om religionens roll i länder där kyrkan skiljts från staten pågår överallt i Europa just nu, och oron kring skolavslutningarna i kyrkan är ett utslag av den. Det menar Anders Bäckström, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet. Bakom protesterna mot skolavslutningar i kyrkan ligger snarare hänsyn till en sekulär statsmodell, menar han, än hänsyn till andra religioner. "Man använder ofta den religiösa pluralismen som skäl för att inte ha dessa samlingar i kyrkorna. Men vi har sett att man från muslimskt håll inte egentligen har något emot att delta, utan att kritiken kommer utifrån någon slags idé om den statliga neutraliteten", säger Anders Bäckström. Världen idag 130605.

Björklund: ”Lagen behöver förtydligas”. Just nu pågår en utredning där experter ser över behovet av att göra ändringar i skollagen för att tydliggöra vad som gäller för skolavslutningar i kyrkan. – Det har blivit för mycket konflikter kring hur regler ska tolkas, säger Jan Björklund till Världen idag. Världen idag 130605.

Lukas Berggren: Skolavslutningarna och religionsfobin. Enligt en undersökning som Kyrkans tidning nyligen genomförde håller fortfarande varannan skola sina avslutningar i kyrkan. Bara var åttonde skola har bytt lokal till följd av den nya skollagen. På landsbygden är traditionen med kyrkliga avslutningar starkare än i städerna. Det här visar samma sak som Adventsuppropet, med 81130 namnunderskrifter för avslutningar i kyrkan, visade. Det finns ett starkt folkligt stöd för kyrkliga skolavslutningar. Detta trots att Skolverket har försökt att ge landets rektorer skrämselhicka om de tar med sina skolor till kyrkan. Nu har en utredning satts igång och intentionen är klar; skolor skall kunna fira sina avslutningar i kyrkan, med de inslag som hör till. Det här är en principiellt viktig fråga. Religionsfobin har fått sig en knäck och vi kan förhoppningsvis hitta en väg bortom statskyrkan som inte är synonym med en nyateistisk agenda. Utan i stället en väg som ser vårt kristna arv som en styrka i samhällsbygget. Folkets tydliga krav, kyrklig självrespekt och politiskt ledarskap har tillsammans möjliggjort förändringen. Världen idag 130610.

Prästen ville välsigna – då flydde skolorna. Ingen skolavslutning utan bön och välsignelse. Den policyn har Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona antagit. Det har fått skolorna att välja andra lösningar, men kyrkoherde Henrik Lindén tycker ändå beslutet var rätt. Dagen 130611.

Rektorn strök Gud ur sommarpsalmen. I Österfärnebo plockade rektorn bort Gud ur ”Den blomstertid nu kommer”. .Det fick föräldern Lars Gunnarsson att protestera. "Detta är kristendomsfobi", säger han. Dagen 130702.

Skola anmäld efter kyrkobesök. Förskoleklassen på Ekängsskolan i Linköping fick höra berättelser ur Lukasevangeliet och sjunga en psalm. Nu anmäler en förälder. Varken ansvarig rektor eller Linköpings kommun anser dock att något fel har begåtts. Dagen 130718.

Ruth Nordström: Fler spår av den kristna tron i Norge än i Sverige. Många är överens om att alla år av socialdemokratiskt styre har varit den största påskyndaren av den svenska sekulariseringsprocessen, vilken inte har samma motsvarighet i Norge. Norrmännen skakar på huvudet över att den svenska skollagen förbjuder kristna inslag i undervisningen vid kristna skolor och att präster förbjuds att be en bön vid skolavslutningar i den svenska kyrkan. Världen idag 130814.

Felaktig slutsats av Skolverket. Vi efterlyser omformuleringar från Skolverkets sida som gör rättvisa åt den vetenskapliga bristen på kunskap om livets uppkomst. Det skriver Mats Selander och Lennart Holmbom. Dagen 130820.

Hemundervisning. Vite på 100 000 kronor fastställt. ”Hemundervisare kan lämna landet”. Högsta förvaltningsdomstolen har genom ett beslut fastställt att en familj, som inte längre bor i Sverige, måste betala 100.000 kronor i vite för att föräldrarna hemundervisat sin dotter under ett år. "Vi lever i ett land som vi kan lämna om vi inte är tillfreds med lagstiftningen", kommenterar kommunalrådet i Uppsala, där familjen tidigare bodde. Världen idag 130821.

Friends kräver att nollningar förbjuds. Varje höst rapporteras om nya övertramp vid nollningsceremonier för nyanlända elever. Oavsett lärosäte är det hög tid att helt förbjuda nollning. Det menar Lars Arrhenius, generalsekreterare för antimobbningsorganisationen Friends som efter skandalen på Lundsberg tröttnat på att elever far illa under nollningarna. Dagen 130829.

Kristna friskolor står stadigt. Är JB-konkurserna toppen av ett isberg som även i slutändan fäller små idéburna skolor som de kristna? Nej, även om det gäller att vara ödmjuka och se upp. Det skriver Kristna friskolerådet. De kristna fristående skolorna är som regel idéburna skolor och drivs inte med de ekonomiska förtecken som exempelvis JB-koncernen hade. Dagen 130912.

Kristen församling får starta grundsärskola. Församlingen Staden på berget får starta en grundsärskola – tvärt emot Skolinspektionens beslut. Därmed kan församlingar med tydligt konfessionella stadgar starta fristående skolor. ”Oerhört glädjande”, säger Emma Johansson, rektor på Leteboskolan utanför Horred. Dagen 131024.

Förskola kritiseras för qigong och mindfulness.  Efter att förskolebarn i Oskarshamn fått lära sig mindfulnessövningar har nu en förälder tröttnat och anmält kommunen till Skolinspektionen. "Jag blir heligt vred." Enligt svensk lagstiftning får barn under 8 år inte behandlas med alternativ medicin. Ändå är just det som Oskarshamns kommun ägnar sig åt, enligt mamman – som har ett barn i skola, ett barn på förskola och ett barn i förskolekö.
Fakta:
Mind­fulness har översatts med bland annat medveten närvaro, innebär en fokuserad men avspänd uppmärksamhet på den egna mentala aktiviteten. Avsikten är att uppnå jagstärkande effekt samt reducerad upplevelse såväl av stress som av symtom, till exempel långvarig smärta eller nedstämdhet.
  Dagen 131105.

Borås kristna skola topplacerad. Riksdagsledamoten Jan Ericson (M): "Friskolor har generellt sett en större andel elever med åtgärdsprogram än vad andra har. Så det här att påstå att man skulle ha gallrat elever för att få de enklaste och bästa, det finns det inget stöd för egentligen." Världen idag 131127.

Adventsförtydligande i skollagen drar ut på tiden. Skollagen ska ändras för att bli mer tillåtande när det gäller skolsamlingar i kyrkor. Men processen har dragit ut på tiden och i Tranås väljer förskolorna att stanna hemma i advent Dagen 131129.

Skolor stoppar adventsfirande i kyrkan. Skärpta riktlinjer från kommunen gör att en skola i Alingsås helt valt bort det traditionella adventsfirandet. "Jag följer förvaltningens riktlinjer och ställer tyvärr in firandet i år", säger Lisbeth Wängroth, rektor i Långareds skola, till Alingsås tidning. Världen idag 131204.

Mikael Oscarsson: Reagera mot censuren i skolan. Ska präster som deltar i skolavslutningar censureras? Effekten av Skolverkets riktlinjer blir att yttrandefriheten inskränks. Dagen 131205.

Skolavslutningar flyttas – kyrkan vill inte ta bort välsignelsen. I Nättraby och Hasslö utanför Karlskrona flyttas nu skolavslutningarna från kyrkorna. Detta sedan kyrkorådet förklarat att de inte tänker ta bort bön och välsignelse från samlingar i kyrkorna. Kyrkoherde Thomas Östlund menar att skollagen gör det omöjligt för prästerna att utöva sitt yrke. Världen idag 131211.

Religiösa inslag tillåts i skolan. Regeringen föreslår att "enstaka" religiösa inslag ska vara tillåtet i utbildningen. Därmed kan också skolavslutningar och adventsfirande, med psalmsång, genomföras i kyrkan. Dagen 131217.
Ja till avslutningar i kyrkan. Ja till psalmsång och "julbetraktelse". Men nej till att barn ska tvingas att aktivt delta i trosbekännelse och bön. Göran Hägglund tvekar också om en en präst kan uttala en välsignelse. "Finns det frågor som man inte kan förutse, så får de hanteras i samband med rättstillämpningen." Målet är att få till stånd en lagändring i god tid inför terminsavslutningarna om ett år. Världen idag 131218. Kommentar: Det är trots allt en konstlad lagstiftning och ingen garanti för att det inte blir fortsatta problem mellan kyrka och skola. Det är politikerna som ska stifta lagar och gränser, inte domstolarna som Göran Hägglund hänvisar till.

Lukas Berggren: Tacka Gud för skolavslutningar i kyrkan. Det folkliga stödet för skolavslutningar i kyrkan har alltid funnits där. Motståndet har inte kommit från den stora massan, utan från ett högljutt fåtal. Inte sällan ateister. Adventsuppropet kanaliserade folkviljan och satte det politiska maskineriet i rörelse. Världen idag 131218.

Mikael Oscarsson: Välkommet regeringsbesked. Att inte erkänna kristendomens särställning i vår historia, och kyrkornas roll i vårt gemensamma kulturarv, skulle vara direkt felaktigt. Världen idag 131220.

Representanter för Kristna friskolerådet: Säg adjö till förmyndarskolan. I Sverige har vi från slutet av 1950-talet utsett den inskränkt svenska sekulära humanismen till någon slags åsikts­polis och i skolan ofta relaterat till den som till den objektiva sanningen. Denna är dock också en konfession, på samma villkor som andra trosläror och det håller inte längre måttet att i vårt nya och mångkulturella samhälle ha denna måttstock. Vi vill rent av påstå att en icke-konfessionell skola aldrig funnits, inte i någon kultur. I själva verket har skolan alltid vilat på en stark religiös eller filosofisk övertygelse. Varje tid ser dock sin övertygelse som så självklar att vi inte inser att det är just en övertygelse, en tro. Diskussionen om konfessionella inslag visar att den svenska skolan och det svenska samhället inte är så accepterande som vi kanske vill tro. Liksom i den fram till 1958 statskyrko­anknutna folkskolan, tillåts bara den konfession som staten före­träder. Allt som går utöver detta är tydligen påverkan som barnen helst ska skyddas från. Detta är ett fattigt och försvagat samhälle! Dagen 140114.

Motsättning blev ärende för Skolinspektionen. När Sjöfruskolan i Umeå nekade två kristna elever att ha möten i skolans lokaler, vände sig föräldrarna till Skolinspektionen. Myndigheten gav rektorn rätt. Men 15-åriga Evelina Holm är inte nöjd. "Skolinspektionen sa ju både att rektorn inte gjort fel, och att vi inte gjort fel. Så då har vi inte kommit någon vart egentligen. Man skulle ha velat ha ett mer konkret svar." Världen idag 140115.

Bibeläventyret tillbakavisar kritik. I Umeå kritiseras en kommunal skola för att man använder sig av Bibeläventyret som lär ut Bibelns berättelser till årskurs 4 och 5. Det kränker religionsfriheten, menas det i en debattartikel. "Vi hjälper skolan med den undervisning läroplanen säger att de ska genomföra", svarar Jonas Magnusson på Bibel­äventyret. Världen idag 140205.

Obligatoriska andakter ska utmana skollagen. Den svenska skollagen skulle aldrig klara sig i Europadomstolen. Det menar jurister som nu vill att någon skola ska våga bryta mot lagen. "Vi är villiga att ta oss an ett fall", säger Ruth Nordström på Scandinavian human rights lawyers. Professor emeritus Reinhold Fahlbeck menar att Jan Björklund är helt ute och cyklar när han säger att den svenska skollagen uppfyller Europakonventionen. Han konstaterar i och för sig att det är helt korrekt att utbildningen vid en statlig skola ska vara icke-konfessionell. Men att samtidigt slå fast att undervisningen vid fristående skolor ska vara icke-konfessionell är helt fel. Dagen 140306.

Vill se skollagen utmanad. Skollagens skrivningar om att undervisningen även i konfessionella skolor ska vara icke-konfessionell, utmanades på onsdagen vid ett seminarium i riksdagen. "De som skrivit skollagen är kunniga i Europakonventionen, men de har gått fel," sa professor emeritus Reinhold Fahlbeck. I likhet med andra talare pekade han på diskrepansen mellan Europakonventionens tal om föräldrarnas rätt att välja undervisning för sina barn, och den svenska skollagens skrivning. "I fall efter fall har Europadomstolen slagit fast att undervisningen ska vara kritisk, pluralistisk och allsidig – i statliga skolor. Och i samtliga fall har man hänvisat föräldrar som önskar en viss typ av undervisning till hemundervisning eller privatskolor." Världen idag 140307.

Skolavslutningar i kyrkan – en lokalfråga. För rektorer är inte skolavslutningar i kyrkan någon stor ideologisk eller religiös fråga. Det är en praktisk fråga och handlar om att hitta en bra lokal. Den slutsatsen drar humanistdebattören Jessica Schedvin efter att ha intervjuat rektorer. Dagen 140403.

Kyrkor utan präst hyrs ut till skolor. I Sandviken har den fleråriga diskussionen om vad kyrkan får säga eller inte i samband med skolavslutningar tagit en helt ny riktning. Här får skolorna helt enkelt hyra kyrkans lokal, utan någon talande präst. Världen idag 140515.

Kyrkan i Sandviken tar betalt för skolavslutningar. Svenska Kyrkan i Sandviken kommer i år att börja ta betalt om man vill fira skolavslutning i kyrkan. "Hyresavtalet innebär att man disponerar lokalen och det blir ingen medverkan av någon präst," säger kyrkoherde Ulf Jensius. Dagen 140516.

Ändrad skollag innan jul. Det har varit rubriker och anmälningar, debatter och politiska utspel. Men inför årets sommarlov verkar frågan om skolavslutningar i kyrkan inte längre lika het. "Vi får inrätta oss efter hur det är nu", konstaterar kyrkoherde Thomas Östlund i Nättraby-Hasslö församling utanför Karlskrona. Världen idag 140611.

Tummen ner till förbud mot kyrklig avslutning. En majoritet av svenskarna är definitivt emot ett förbud mot kyrkliga skolavslutningar. Motståndet är kompakt i alla befolkningsgrupper, visar siffror från SOM-institutet. Men i år verkar avslutningsfrågan i landets skolor inte vara speciellt het. Dagen 140611.

Pingstkyrka får kritik för skolavslutning. Barnen skulle välsignas – ombads täcka över öronen. Dagen 140618.
Välsignade skolbarnen - kritiseras av skolchefen. När eleverna i Billingskolan i Skövde firade sin terminsavslutning i stadens pingstkyrka fredags hände det som inte fick hända: pastorn nämnde Jesus, och välsignade barnen. Nu kritiseras han av bland annat skolchefen. Världen idag 140618.

Kristna skolor inspekteras mest. "Vi vill att skolan ska bedömmas utifrån saklighet, allsidighet och pluralism – det går att utvärdera," säger Lars Brandström från Kristna friskolerådet. Budskapet bar de med sig i ett seminarium under Almedalsveckans fjärde dag. Världen idag 140702.

Mats Jansson: Konstigt med skräck för välsignelse. Själv blev jag starkt berörd av den lilla artikeln om pingstkyrkan i Skövde som får kritik för en välsignelse under skolavslutning i kyrkan. Att välsigna omgivningen så att Guds nåd och ljus kan spridas i en ond värld är kanske församlingens viktigaste uppgift. Man häpnar när man läser vilken vikt Bibelns människor tillmäter välsignelsen. Välsignelse står alltid mot förbannelse, liv mot död, ljus mot mörker. Med det här i bagaget är det en chock att läsa om människor som med all makt kämpar för att deras barn/elever inte ska bli välsignade! Och hur kan kyrkans folk uppmana barn som tycker det är otäckt att hålla för öronen? Dagen 140702.

Bön och välsignelse möjligt vid skolavslutning i kyrkan. "Det här förslaget kommer innebära att det blir möjligt att ha med konfessionella inslag i skolan i samband med till exempel skolavslutningar," säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund till Världen idag om regeringens förslag till ändrad skollag. Göran Hägglund säger att bön och välsignelse från en präst är exempel på konfessionella inslag som med det nya förslaget kan tillåtas. I pressmeddelandet från regeringen betonas samtidigt att elever inte ska uppmanas att aktivt delta i bön och att trosbekännelse inte ska förekomma, samt att det ska vara möjligt att avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår.
Nuvarande lagtext lyder:
"Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell."
Regeringens förslag till ändring lyder:
"Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.
Trots första stycket får det i annan utbildning än undervisning förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Deltagandet i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt." Världen idag 140805.

Lukas Berggren: Välkommen förändring om kyrkliga avslutningar. I går meddelade utbildningsminister Jan Björklund (FP) att regeringen ändrar skollagen. Ett tillägg till paragrafen om "icke-konfessionell utbildning" gör gällande att det i offentliga skolor ska få "förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv". Den mest påtagliga effekten är att det inte längre blir möjligt att tolka skollagen som Skolinspektionen. Det vill säga, som om det vore förbjudet att fira skolavslutning i kyrkan. Det är en mycket välkommen förändring. I Sverige brukar vi vara noga med att påpeka rätten att slippa religion, men vi missar ofta rätten till religion. Den nya skollagen förenar dessa båda perspektiv på ett utmärkt sätt och är därför ett exempel på hur ett pluralistiskt samhälle kan tillämpa religionsfriheten. I respekt för vårt eget kulturarv och våra traditioner, men också i respekt för oliktänkande. Lagförslaget ska nu ut på remiss och ett beslut väntas till hösten. Låt oss därför hoppas att en eventuell regeringsombildning inte sätter käppar i hjulet för förslaget. Världen idag 140806.

Uppropet gjorde jobbet - ny lag på väg. Regeringen vill att det ska bli fritt fram för vissa konfessionella inslag under skolavslutningar. Enligt Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund blir det nu möjligt för prästen att läsa välsignelsen. Dagen 140806.
Svenska kyrkan positiv till förändringen av lagen. Inom Svenska kyrkan hälsas regeringens förslag med värme. Biskop Esbjörn Hagberg hoppas att skolledarna nu ska känna sig trygga med att hålla avslutningen i kyrkan. Dagen 140806.
Carl-Henric Jaktlund: Gud inte längre portförbjuden vid skolavslutningar. Jan Björklund har lyssnat in Adventsuppropets 81130 röster. Dagen 140806.

Rödgröna oeniga om avslutningar i kyrkan. Regeringens förslag att ändra i skollagen för att tillåta konfessionella inslag i samband med skolavslutningar i kyrkan möts av olika reaktioner från den rödgröna oppositionen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ogillar förslaget, Socialdemokraterna tycker att det är bra. Vänsterpartiet vill istället se en lagändring som innebär att alla skolor, även de fristående, förlorar rätten till konfessionella inslag i såväl utbildning som undervisning. Världen idag 140811.

Skolavslutning i kyrkan - detta gäller. Julen står för dörren och – ja, även skolor som knackar på dörren till kyrkor runtom i landet. Jan Björklund (FP) slängde in skolavslutningsfrågan i valrörelsen, och i partiledarintervjun med Dagen lovade den dåvarande utbildningsministern att den nya, inplanerade lagen, skulle vara på plats lagom till jul. Jan Björklunds ambitioner om en ny lag kom dock av sig. Ärendet har dragit ut rejält på tiden och efter valet blev det regeringsskifte. Men lagförslaget som han initierade ligger fortfarande kvar. Enligt den föreslagna texten får det förekomma ”enstaka konfessionella inslag” vid skolavslutningar. Med brasklappen att det ska vara frivilligt att närvara då. Lagförslaget är fortfarande ute på remiss, och den 2 december går remisstiden ut. Med andra ord, samma regler kommer att gälla i år som gällde förra året. Skolan ska vara icke-konfessionell och det gäller också vid skolavslutningar. Samma gränsdragningar från Skolinspektionen kommer att gälla, det är fortfarande rektorn som har ansvar för att skolan följer reglerna, och som får ta beslutet om eleverna ska samlas i kyrkan för avslutning. Allt beror på hur den nuvarande utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) väljer att förvalta det lagförslag han ärvt från den tidigare regeringen. Än så länge har han inte gett några besked i frågan. Dagen 141127.

Här går skolan gärna till kyrkan. I över 25 år har eleverna i Smedshagsskolan i Hässelby gått till missionskyrkan på första advent. Både skolan och kyrkan gillar samarbetet, och för barnen ger det pirr i magen. Dagen 141202.

Skolverket: Förslaget ger större osäkerhet. Svenska kyrkan är liksom flera lärarförbund positiva till förslaget om nya regler för skolavslutningar i kyrkor. Men Skolverket och Skolinspektionen säger nej - och SKR har inte svarat. Skolinspektionen varnar i likhet med Skolverket för att förslaget kommer att väcka fler frågor än klargöranden. ”I det fortsatta lagstiftnings­arbetet behöver en rad frågeställningar tydliggöras. Vad avses med enstaka? Vilket samhälle avses och vad menas med kulturarv? Om det ska anses accepterat med samlingar i kyrkan i anslutning till advent – hur förehåller det sig med samlingar i anslutning till exempelvis högtiderna eid al-fitr och chanukah?” Dagen 141209.

Andreas Carlson, Magnus Oscarsson och Mikael Oskarsson, riksdagsledamöter KD: Förringa inte kristna kulturarvet. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att försvara möjligheten att hålla skolavslutningar i kyrkor. Samlingarna är påminnelser om vårt lands kristna kulturarv och om varför vi firar jul. Dagen 141216.

Föräldrar är upprörda mot bibelundervisning. Föräldrar till barn på en skola i Östhammar i Uppland är kritiska till att representanter från Bibeläventyret tillåts att undervisa om Bibeln. Är det vanligt att föräldrar reagerar så här? "Det brukar handla om ungefär en skola varje år." Varje år genomförs cirka 1 500 bibeläventyr på svenska skolor. Totalt sedan starten 1999 har ungefär 13 000 bibeläventyr genomförts runt om i landet. Dagen 150202. Världen idag 150202.

Skolavslutning i kyrkan redan i sommar. Alliansen tänker med stöd av SD tillåta skolavslutningar i kyrkan redan till sommaren, rapporterar SVT. De vill se en ändring av skollagen och tillåta ”konfessionella inslag”, för att undanröja ifrågasättandet om det ska vara tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan, sjunga psalmer och tala om gud. Deltagandet ska vara frivilligt för eleverna. SvD 150202. Dagen 150202. Världen idag 150202.

Snart får barnen sjunga om Gud. Sverigedemokraterna kommer att rösta för Alliansens förslag. Därmed talar allt för att det blir tillåtet med skolavslutningar i kyrkan. "Förslaget ligger i linje med vårt partiprogram samt ideologi," säger Stefan Jakobsson (SD) till Dagen.
Förslag till ny lagtext. "Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Trots första stycket får det i annan utbildning än undervisning förekomma enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv. Att delta i sådana delar av utbildningen som innehåller konfessionella inslag ska vara frivilligt." Dagen 150203.

Präster välkomnar en ändring i skollagen. Förslaget att skolagen ska förtydligas och att det ska vara tillåtet med skolavslutningar i kyrkan välkomnas av de präster Dagen har pratat med. Dagen 150203.

Skola anmäld för kristen skolavslutning. Viktor Rydbergs gymnasium vid Jarlaplan i Stockholm är anmäld till Skolinspektionen för ett kristet inslag vid julavslutning. Ärendet ligger nu hos Skolinspektionen för bedömning. Skolchefen Kerstin Jakobsson Hallén säger att prästen höll ett tal som skulle kunna översättas till ett bibliskt innehåll. "Hon pratade om hur förutsättningar och förväntningar inte alltid blir som man tänkt sig, om ett möte med ett litet nyfött barn i stället för en makthavare. Hon nämnde aldrig Jesus eller Gud." Dagen 150222.

Nationella Söndagsskolnätverket: Sveriges alla barn har rätt till en personlig tro. FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt till en personlig tro. Dagen 150306.

Adventsuppropet blir fråga på FN-nivå. Den svenska skollagen måste ändras för att överensstämma med FN:s konventioner och Europakonventionen. Det menar juristen Ruth Nordström som just nu befinner sig i Schweiz för att delta på ett seminarium. "Jag kommer att beskriva situationen för internationella experter." Det är den internationella organisationen OIDEL (International Organisation for the Right to Education and Freedom of Education) som har bjudit in till seminariedagen i Genève. "Den nya skollagen, som började gälla 2011, omöjliggör all form av valfrihet när det gäller konfessionell undervisning." Dagen 150408.

"Svenska skollagen måste ändras". Under onsdagseftermiddagen medverkar representanter för Scandinavian Human Rights Lawyers och Kristna Friskolerådet vid ett FN-seminarium. Där talar man om rätten till konfessionella inslag i utbildning och undervisning och om behovet av en förändring av svensk skollag. Det är Ruth Nordström, ordförande för juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers och Bo Nyberg, Lars Brandström och Hans Gabre från Kristna friskolerådet som är på plats på FN i Genéve. "Den svenska skollagen måste ändras för att överensstämma med FN:s konventioner och Europakonventionen," säger Ruth Nordström i ett pressmeddelande. Hon meddelar att man bland annat berättar om Adventsuppropet vid samlingen. Världen idag 150408.

Nya regler för skolavslutning skjuts upp. Skolorna får vänta på tydligare riktlinjer för skolavslutningar i kyrkan. Riksdagen blir inte klar med lagändringen innan sommaren. Det finns till exempel osäkerhet kring vilken roll en eventuell präst får ha eller vilka psalmer eller verser som kan sjungas. Flera tunga remissinstanser är kritiska. Skolverket varnar för att förslaget kan leda till större osäkerhet än dagens reglering och anser inte att utformningen av skolavslutningar är ett stort problem för skolorna. Myndigheten påpekar dock att frågan är återkommande i den allmänna debatten. Dagen 150519. Kommentar: Vem kan vänta sig något annat från Skolverket?

Över hälften av skolorna firar avslutning i kyrkan. Över hälften av alla svenska skolor har avslutning i kyrkan. Och de flesta tror att så kommer det att vara även i framtiden. Det framgår av en enkät som Kyrkans tidning har gjort. Det verkar ha blåst färdigt i frågan om skolavslutningar i kyrkan. Enkäten visar också att frågan om kyrkan är den rätta platsen för begivenheten fortfarande diskuteras, men i lite mindre grad. Enligt Skollagen är den svenska skolan icke-konfenssionell. Utbildningen får inte innehålla några religiösa inslag. Däremot är det fritt fram att ha skolavslutningen i kyrkan så länge ansvaret för den inte överlåts på kyrkan utan helt vilar på rektorn. Några religiösa inslag - som bön, välsignelse eller trosbekännelse - får inte förekomma, men psalmen "Den blomstertid nu kommer" får sjungas, då den "sedan länge är starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion". Dagen 150604.

SD stoppar ny lag om skolavslutningar i kyrkan. Ordet kulturarv avgjorde saken. SD fäller Alliansens förslag att ändra i skollagen, så att vissa konfessionella inslag skulle tillåtas vid skolavslutningar. Annica Eclund, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och medlem i utbildningsutskottet: "När vi gick till mötet hade vi majoritet för det här förslaget. Men vid sittande bord hakade Sverigedemokraterna upp sig på en formulering, och då föll alltihop." Ordet som satte stopp för lagändringen var "kulturarv". Enligt Robert Stenkvist, utskottsledamot från Sverigedemokraterna, berodde det hela på att Alliansen hade ändrat i sitt ursprungliga förslag på Skolinspektionens inrådan. "De har avvikit från sitt eget förslag, och tagit in Skolinspektionens istället. Vi gav stöd till det förslag som de hade till en början, hade de hållit fast vid det hade de vunnit majoritet," säger Robert Stenkvist. Vad är det som är så viktigt med ordet kulturarv? "Det är därför vi vill ha skolavslutningar i kyrkan, för det är ett värnande om vårt kulturarv. Det är att sjunga Idas sommarvisa, att prästen håller ett tal. Det ska inte vara någon predikan, med massa religiösa inslag, utan prästen kan hålla ett tal. Det är en bra avvägning mellan alla intressen." Annica Eclund, KD, har dock en annan syn på saken. "Vi har haft ute vårt förslag på remiss. SD var med på hearingen i förra veckan, där även Skolinspektionen var med, och där vi antog den här formuleringen. Då var de överens med oss." Dage 150611.

Många förskolebarn besöker kyrkan. Att förskolebarn skulle besöka kyrkan i advent för att lära sig om julen är inget som uppmuntras av Skolinspektionen. Men på många håll finns ett uppskattat samarbete kring julspel och andra samlingar. Sedan den nya skollagen började gälla 2011 har skolor och förskolor blivit försiktiga med att besöka kyrkan till olika högtider. I kommunala skolor och förskolor ska all verksamhet i samband med skoldagen vara icke-konfessionell, och att delta i en gudstjänst under en adventssamling är nu för tiden otänkbart. Ändå finns ett förtroendefullt samarbete mellan skola och kyrka på många orter. Världen idag 151201.

Ruth Nordström: Rent trams att förbjuda psalmer. Vid varje terminsslut kommer anonyma anmälningar in till Skolinspektionen, som efter granskning belägger skolor med förelägganden. För att vara på den säkra sidan har alltfler skolor beslutat bryta de mångåriga traditionerna genom att ställa in barnens besök vid julkrubban. Häromåret var det en skola som hade tagit bort alla konfessionella inslag, prästens välsignelse och bön på adventsavslutningen. Men trots det ansåg Skolinspektionen att skolans adventssamling bröt mot skollagen eftersom man sjöng "Bereden väg för Herran", "Ett litet barn av Davids hus" och "Hosianna, Davids son". Att förbjuda dessa psalmer är rent trams. Det är hög tid att ändra skollagen, och det krävs ett helt nytt lagförslag där begreppet konfessionell lyfts ur lagtexten. Det är lika konfessionellt att sjunga julpsalmer som att slå upp en historiebok och läsa Gustav Vasas avskedstal från år 1560. De kristna psalmerna och inslagen i utbildningen är en omistlig del av vårt lands historia, kultur och traditioner. Varför ska svenska skolbarn berövas några av deras mest värdefulla kulturskatter? Sist men inte minst. Tänk om Skolinspektionen skulle använda lika stora resurser, som de nu har gjort i fyra år för att rensa bort det kristna kulturarvet från skolavslutningar i kyrkan, på att bekämpa mobbning och trakasserier bland barn i skolan? Världen idag 151214.

Ja till konfessionella inslag på skolavslutning. Efter många turer ser det nu ut som att lagstiftningen ändras, och att konfessionella inslag tillåts då skolor håller sina terminsavslutningar i skolan. De fyra Allianspartierna har tillsammans med Sverigedemokraterna enats i frågan, och når därmed majoritet i riksdagen. Annica Eklund är skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och har varit drivande i frågan. "Det var roligt att vi äntligen nått vägs ändå på det här, det har varit en lång resa. Regeringen har försökt förhala det här med alla verktyg man kan," säger hon till Dagen. Dagen 160428. Världen idag 160428.
MP:s reaktion på religiösa inslag i skolan: "Klåfingrigt". I torsdags blev det klart att det finns en riksdagsmajoritet för att tillåta konfessionella inslag vid skolavslutningar. – Det här handlar om politisk klåfingrighet och detaljstyre, svarar Helene Öberg (MP) på utbildningsdepartementet. Dagen 160429.
Annika Eclund (KD): Nu säkras skolavslutningarna. Att vid enstaka tillfällen tillåta konfessionella inslag är inte att äventyra sakligheten och objektiviteten. Efter år av ständigt återkommande förvirring och debatt om vad som gäller för att fira skolavslutningar i kyrkor, finns nu en majoritet i utbildningsutskottet som vill klargöra regelverket och underlätta firandet av avslutningar i kyrkan. Det är anmärkningsvärt, om än inte förvånande, att de tre vänsterpartierna Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte stödjer det förslaget och detta tydliggörande. Dagen 160428.
Nu får eleverna sjunga om Gud på avslutningen. I dag klubbade riksdagen igenom lagändringen som innebär att konfessionella inslag vid skolavslutningar är möjliga. "Så oerhört välkomnande," säger Daniel Grahn, tidigare publisher på Dagen, som för fyra år sedan drog igång Adventsuppropet för att få igenom detta. Trots att den rödgröna regeringen är emot denna lagändring gick den igenom. Det är Alliansen och Sverigedemokraterna som gått samman i frågan, och har därmed majoritet i riksdagen. Dagen 160512.
Skånberg mycket nöjd efter skollagsändringen. Att riksdagen till slut röstade för att godkänna konfessionella inslag innebar en efterlängtad seger för Tuve Skånberg (KD). "Jag har arbetat för det här i styvt tio år." "Samtidigt är det också viktigt att påpeka att det här inte innebär att konfessionella inslag blir obligatoriska. Riksdagens beslut innebär en möjlighet. Men hindren för att fira kristna traditionella högtider är nu helt undanröjda." Dagen 160512.
Nu får prästen önska Guds välsignelse. Konfessionella inslag får förekomma vid skolavslutningar. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD), som engagerat sig för skolavslutningar i kyrkan sedan 2006, drar nu en lättnadens suck. "Det är få frågor som jag har jobbat med under mina år i riksdagen som jag har fått så otroligt bred respons på." Världen idag 160513.

Brev om kristna skolgrupper till hundratals rektorer. Det blir allt svårare att vara kristen på skolan, och det finns också ett växande motstånd hos skolledningar mot kristna skolgrupper. Det får nu de kristna skolgruppsorganisationerna Credo och Ny generation att ta ett gemensamt initiativ och skicka brev till rektorer runt om i landet. Världen idag 160512.

Kristna friskolor: Positivt med obligatoriskt skolval. Den statliga skolkommissionen vill införa ett obligatoriskt skolval för att förändra elevsammansättningen i friskolorna. Bo Nyberg, som är ordförande i Kristna friskolerådet, tror det är positivt för de kristna friskolorna. Dagen 160523.

Föräldrar ordnar egen skolavslutning i kyrka efter dispyt. När skolledningen i Hudene i Herrljunga flyttade skolavslutningen från kyrkan reagerade många föräldrar och tog initiativ till en egen avslutning i kyrkan. Rektorn i Hudene skola valde att flyttade avslutningen från kyrkan till en bygdegård. Orsaken var att några barn föräldrar inte ville att deras barn skulle vara med i kyrkan. Världen idag 160525.

Kampen om skolavslutningarna. Det som riksdagen klubbade igenom är att religiösa inslag vid skolavslutningar får vara tillåtet, samt att det inte ska vara obligatoriskt att närvara vid en avslutning i en kyrka eller annan religiös lokal. Att prata om Jesu födelse när julen står för dörren ska alltså vara tillåtet, och att sjunga tredje versen i "Den blomstertid nu kommer" där alla uppmanas att lovsäga Herren Gud då vi hör fåglarna sjunga "med mångahanda ljud". De fyra allianspartierna står bakom förslaget. Med stöd från Sverigedemokraterna lyckades de köra över en rödgrön regering, som tillsammans med Vänsterpartiet tycker att en lagändring inte är nödvändig. Dagen 160603.

Gustav Fridolin: Ny lag kommer inte att hjälpa. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) anser att riksdagens beslut att godkänna konfessionella inslag vid skolavslutningar var onödigt. Han tycker att Tuve Skånberg (KD) går för långt när han säger att riksdagens beslut redan nu gäller som tolkningsnyckel. Utbildningsministern säger att "land ska med lag byggas" och att det som gäller är det som står i lagboken, inte det tillkännagivande som riksdagen röstat igenom. Dagen 160603.

http://www.tidenstecken.se/